Page 1

Skuldelev og Selsø sogne Ferslev og Vellerup sogne Kyndby og Krogstrup sogne

Hvad mon den bedste julegave er?

December - Januar - Februar 2016-2017

1


VEJVISER

SOGNELIV FERSLEV - VELLERUP

Skuldelev-Selsø Sognepræst Aage Koed Mikkelsen, Skuldelev Præstegård, Østergade 3, 4050 Skibby, tlf. 47 52 03 26, e-mail: ami@km.dk. Telefontid: Tirsdag-fredag kl. 9-10. Træffes efter aftale. Mandag er fridag. Menighedsrådsformand Inger Marie Birk Jørgensen, Gl. Stationsvej 16, Onsved, tlf. 47 52 13 81. Kirkeværge Inge Christensen, Kildeskåret 5, Torpe Mark, tlf. 47 52 04 35. Graver ved Skuldelev kirke Allan Meier, tlf. 51 22 48 92. Graver og kirketjener ved Selsø kirke Søren Bumbech Wunsch, tlf. 51 22 48 43.

Ferslev-Vellerup Sognepræst Mikkel Højholt, Mejerivej 1 A, Ferslev, 4050 Skibby, tlf. 47 52 90 29, e-mail: miho@km.dk. Træffes bedst hverdage kl. 10-11, undtagen mandag. www.ferslevkirke.dk - www.vellerupkirke.dk Menighedsrådsformand Karen Brogaard Jensen, Anemonevej 12, Skibby, tlf. 47 52 85 92, e-mail: karen12@tdcadsl.dk Kirkeværge Jens Larsen, Venslev Huse 11, tlf. 47 52 94 85, e-mail: jens-lene@mail.tele.dk Graver i Ferslev og Vellerup Carina Jacobsen, tlf. 22 43 14 37. Fri mandag.

Kyndby-Krogstrup Sognepræst Ole Hansen, Kyndby Præstegård, Kyndbyvej 52, Kyndby, 3630 Jægerspris, tlf. 47 52 11 36, e-mail: oha@km.dk Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 11-12, torsdag også kl. 17-18. Mandag er fridag. Menighedsrådsformand Christen Hansen, Pagteroldvej 1, Krogstrup, tlf. 21 69 11 14. Kirkeværge Nicolai Pandorff, Bredagervej 11, Onsved, tlf. 42 34 10 50 Graver ved Kyndby kirke Lone Mørup, tlf. 29 42 51 19 Mandag er fridag. Graver ved Krogstrup kirke Thomas Winther, tlf. 47 52 14 25. Mandag er fridag.

2

Årets julekryppespil Igen i år vil konfirmander fra FerslevVellerup og Skibby sogne kaste liv og sjæl ind i dramaet om Guds Søns fødsel. Med tydelig mimik, dramatisk gestik og kulørt udklædning vil de lægge krop og sjæl ind i det. Hvad laver alle de engle mon ude hos hyrderne? Hvorfor er kejseren sådan en skurk? Vil Maria og Josef finde et sted at overnatte? Det bliver en neglebidende og hjertegribende fortælling. Dramaet ruller søndag d. 11. december kl. 16.00 i Ferslev kirke.

Julesangaften i Vellerup kirke onsdag d. 14. december kl. 19.30-21.00. Den her vil man ikke gå glip af: Muligheden for at mærke julens gode ånd lune hjerterne og smøre stemmerne og glæde ørerne. Kom med og ønsk din julesalme og syng med. Det koster gratis! Til gengæld er der overvejende stor risiko for at gå derfra med forhøjet glæde og forøget julestemning.

Familieaften med jul på! Jo, juletoget kører, og så hører det med, at vi holder en rigtig god familieaften med gudstjeneste i kirken og fællesspisning i Birksøhuset bagefter. Det sker d. 20. december kl. 17.30. Da der er bestilt mad udefra, så skal man melde sig til senest d. 16 december hos Mikkel Højholt.

Opvarmning til fest i kirken? Hvert år holder Idrætsforeningen deres vidunderlige juletræsfest i gymnastiksalen. Træet er pyntet, børnene er meget spændte: mon nu julemanden kommer. Og måske har de allerede time før festen går i gang spurgt: Moar, Fa-ar! Skal vi ikke snart afsted? Og så var det måske en god idé, at man kunne sige: Jo, vi tager afsted nu, for vi skal lige inden om kirken og synge en julesang eller to. Bagefter går vi over til festen. Derfor åbner Ferslev kirke dørene op onsdag d. 28. december kl. 16.30 til en lille hurtig en i kirken.

Julehjælp Det kan være rigtigt svært at få økonomien til at hænge sammen i julen. Derfor er der mulighed for at anmode om julehjælp. Har du selv brug for hjælp til julens fest, eller kender du nogen i Ferslev-Vellerup sogne, der har brug for hjælp, så må du gerne henvende dig til Mikkel Højholt. Anmodningen skal dog være givet senest d. 14. december.

Helligtrekongers-frokost Søndag d. 8. januar er der gudstjeneste i Ferslev kirke. Efter gudstjenesten er der mulighed for at nyde et godt måltid mad sammen i Birksøhuset. Det er gratis, men man skal lige huske på at tilmelde sig, så der kommer mad nok. Tilmelding til Mikkel Højholt senest onsdag d. 5. januar.

Familiekoret synger igen! Vi spurgte korleder Ida Ellegaard: Hvorfor skal man være med i Familiekor? Ida svarede: Man skal være med, fordi man er med til at gøre en forskel, og det man giver, får man mindst 10 fold igen, i fællesskabet når vi øver, og ved den fornøjelse det er at være med til at synge ved den afsluttende gudstjeneste. Man behøver ikke at have nogen forudsætninger for at være med, alle er velkomne, og det er gratis at være med i koret. Det eneste, man betaler til, er maden, og den koster 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn. Er du ikke den, der har lyst til at synge, er du velkommen til at komme og opleve koret den afsluttende gudstjeneste i Ferslev kirke. Så: Kom og vær med. Koret skal synge Frank Jæger sange sammen med Erik Grip, som vil være med til den sidste af korprøverne og ved den afsluttende gudstjeneste. Tilmelding til Mikkel Højholt på miho@km.dk / 47 52 90 29 eller Helene W. Rasmussen på hra@km.dk / 27 13 98 93. Datoer for korprøver: Tirsdag den 10. januar, tirsdag den 17. januar, tirsdag den 24. januar hver gang kl. 17.00-19.30. Sted: Ferslev kirke. Dato for guds-


SOGNELIV FERSLEV - VELLERUP

KYNDBY - KROGSTRUP

tjenste: Søndag den 29. januar kl. 14.00. Sted: Ferslev kirke.

Julekoncert med Viva Kammerkor og Luciaoptog

Fastelavn søndag d. 26. februar kl. 10.30 Jo! Der er

i Krogstrup kirke søndag den 11. december kl. 15.00. Det er børn fra 3. klasse på Fjordlandsskolen i Dalby, som synger Lucia-sangen og går i optog. Viva Kammerkors dirigent, Andreas Werenfeldt, skriver om koncerten: »VIVA Kammerkor indbyder alle til en stemningsfuld julekoncert, som i år handler om lyset og om glæden. Vi skal i fællesskab en tur igennem mange af de kendte og elskede julesange, der minder os om hvorfor julen er hjerternes fest. Vi skal forbi helt ny musik, der viser os, at selvom det kan være dejligt at mindes de gode tider, så er der også lys forude.« Der bliver også fællessang og adgangen er gratis.

andet end jul i fremtiden. Pludselig en dag, så er det fastelavn. Så er det bare om at finde en god forklædning. Vi begynder med en festlig gudstjeneste i kirken og derefter går vi over i Birksøhuset og slår løs på en tønde, som vi siger, at der er en kat inden i – men bare rolig: det er der ikke. Der plejer at være slik. Og så er der kaffe, te, saftevand, pølsehorn og meget andet godt (fastelavnsboller f.eks.).

Nyt menighedsråd i Ferslev og Vellerup sogne Ferslev sogn:Karen Brogaard Jensen, Jens Larsen, Lise Mogensen, Birthe Moberg Kristensen, Helle Dissing. Stedfortrædere: Birthe Frydenlund, Grethe Herltoft, Jens Brogaard Jensen, Kurt Jensen. Vellerup sogn: Denisa Lidman-Skotte, Stedfortræder: Tove Møller Jensen. I skrivende stund har rådet endnu ikke konstitueret sig.

SKULDELEV - SELSØ Julekoncert i Selsø kirke Onsdag den 7. december kl. 19.00 giver Holbæk Studiekor julekoncert i Selsø kirke. Korets dirigent er Camilla Britt Donovan. Der er fri entre.

Årets julekomsammen i præstegården bliver tirsdag den 13. december kl. 19.30 – med gløgg og æbleskiver, sodavand og kaffe. Kom og vær med til at vedligeholde en dejlig juletradition! Vi synger julens sange og salmer, hører julehistorie, og hygger os og snakker.

Juleaften er der gudstjenester i Kyndby kirke kl. 14.30 og i Krogstrup kirke kl. 16.00.

Børne-julegudstjenester i Kyndby kirke

cember kl. 10.00 og kl. 19.00. Det traditionsrige krybbespil opfører 2. klasse fra Skuldelev skole. Kom og oplev det!

Årets julegudstjeneste for dagpleje- og børnehavebørn samt mindre børn, som bliver passet derhjemme, bliver tirsdag den 13. december kl. 10.00. Og onsdag den 14. december kl. 9.30 er det børnene i 0. til 3. klasserne på Fjordlandsskolen i Dalby, som kommer til julegudstjeneste i Kyndby kirke.

Julehjælp legater Er der brug for en hjælpende hånd til

Sangaften i Kyndby kirke Onsdag den 1. februar

Krybbespil i Skuldelev kirke Torsdag den 15. de-

jul og man bor i Skuldelev eller Selsø sogne kan du skrive til præsten i Skuldelev præstegård, Østergade 3, 4050 Skibby.

Juleaften I år er der juleaften gudstjeneste i Selsø kirke kl. 14.00 og i Skuldelev kirke kl. 15.30. Atter i år medvirker Carsten Andersen på trompet.

Nytårsgudstjeneste nytårsdag kl. 16.00 i Selsø kirke. Minikonfirmander Undervisningen i kristendom og kirke begynder torsdag den 12. januar kl. 14.15 i præstegården.

Fortællegudstjenester I en fortællegudstjeneste levendegøres en af de bibelske personer eller temaer. I år medvirker Børnekoret under ledelse af organist Tine Lorenzen. Det bliver i Skuldelev kirke søndag den 22. januar og 26. februar – begge dage kl. 10.30.

Filmaftener i præstegården Den nye sæson begynder torsdag den 26. januar kl. 19.00, som altid med en snak om filmen over en kop kaffe eller et glas. Der er fri entre.

Sognerejsen til Nordjylland og Læsø den 2.-5. maj 2017. Der er stadig ledige pladser.

Konfirmationer i foråret 2018 I foråret 2018 bliver der konfirmation i Skuldelev kirke Palmesøndag den 25. marts og i Selsø kirke søndag den 8. april. Indskrivning tll konfirmationerne finder sted i foråret 2017. Herom i næste nummer af kirkebladet. Til alle i Skuldelev-Selsø sogne vil jeg ønske en glædelig jul, samt et godt nytår! – tak for det gamle. Aage Koed Mikkelsen

kl. 19.00. Det er ikke på forhånd bestemt, hvad vi skal synge – de, som møder frem bestemmer. Vi synger fra Salmebogen og Højskolesangbogen. Der bliver en god pause i midten, hvor vi drikker kaffe og spiser lidt kage.

Så er det snart tiden, hvor et nyt minikonfirmandhold kan begynde. Det er for børn som går i 3. og 4. klasse, og som bor i Kyndby eller Krogstrup sogn. Forældre til børn på Fjordlandsskolen i Dalby får efter jul besked pr. brev. Forældre til børn, som går i skole andre steder, må meget gerne ringe til præsten for flere oplysninger: tlf. 47 52 11 36. Første gang bliver i marts.

Kyndby Torsdagsklub holder juleferie og mødes igen i det nye år. Der er møder hver anden torsdag i konfirmandstuen i Kyndby: den 12. og 26. januar; den 9. og 23. februar samt den 9. og den 23. marts, alle dage fra kl. 9.30 til kl. 12.00. Nye medlemmer er meget velkomne. Kontakt Vera Petersen, tlf. 47 50 78 19 eller Ole Hansen, tlf. 47 52 11 36 – eller mød op til næste møde!

Kyndby-Krogstrup Menighedsråd Der har været menighedsrådsvalg i november. Her hos os blev det nye menighedsråd sammensat ved fredsvalg. Medlemmerne for de næste fire år er fra Kyndby sogn: Bettina Næsby, Preben Rasmussen og Kirsten Pedersen; suppleant Erik Sejersten. Fra Krogstrup sogn: Christen Hansen, Bernt Jensen, Nicolai Pandorff og Kristian Søndergaard; suppleant er Villy Laursen. Menighedsrådet holder møder i konfirmandstuen i Kyndby. Dagsorden og referat ophænges ved kirkerne.

3


003

GUDSTJENESTER Kirkeåret

Skuldelev

Selsø

Ferslev

Vellerup

Kyndby

Krogstrup

Skibby

DECEMBER 4.

2. s. i advent 10.30 am

11. 3. s. i advent

19.00 mh 09.00 oh

16.00 Krybbespil

18. 4. s. i advent 10.30 am 24. Juleaften

15.30 am

25. Juledag

10.30 am

26. 2. juledag

14.00 am

10.30 am

10.30 oh

15.30 mh

10.30 mb 10.30 oh 15.00 Julekoncert

Krybbespil i Ferslev mh+mb

10.30 mh

09.00 am

14.00 mh

14.30 oh

16.00 oh

11.00 + 14.00 + 16.00 mb

10.30 mh

10.30 oh

09.00 oh

15.00 mb

09.00 mb

10.30 jj

10.30 oh

10.30 mb

JANUAR 1.

Nytårsdag

8.

1. s. e. h3k

16.00 am 09.00 oh

15. 2. s. e. h3k 22. 3. s. e. h3k

16.00 mh 10.30 mh Kirkefrokost

10.30 am

10.30 oh

09.00 mb

10.30 am Fortællegudstjeneste

29. 4. s. e. h3k

10.30 oh

10.30 mh

15.00 mb 09.00 mh

10.30 oh 10.30 mh

10.30 am

10.30 oh

10.30 mb 10.30 mb

10.30 oh

10.30 mb

FEBRUAR 5.

S. s. e. h3k

10.30 am

12. Septuagesima

10.30 mh 10.30 am

09.00 nn

19. Seksagesima 09.00 oh 26. Fastelavn

10.30 mb 09.00 am

19.00 mh

10.30 am Fortællegudstjeneste

10.30 oh 10.30 oh

10.30 mh

10.30 nn 10.30 mb

10.30 oh

11.00 mb

MARTS 1. s. i fasten

10.30 am

10.30 mh

10.30 oh

10.30 mb

am = sognepræst Aage Koed Mikkelsen - mh = sognepræst Mikkel Højholt oh = sognepræst Ole Hansen - mb = Mette Brunshuus - jj = Jan Jakobsen

Kirkebil Kirkebilen henter og bringer gratis i forbindelse med gudstjenester og arrangementer i sognene. For Ferslev og Vellerup kirker: Kontakt Frederikssund Mini-handibusser, tlf. 47 38 99 03, senest kl. 12.00 tre hverdage før. For Kyndby og Krogstrup kirker: Ring på tlf. 47 52 11 36 eller 47 52 93 13 senest kl. 16.00 dagen før. For Skuldelev og Selsø kirker: Benyt det kontonr., som ligger fremme i våbenhuset. Bestilling rettes til TaxiNord, tlf. 47 31 19 20, senest kl. 18.00 dagen før.

Team Lynderup - 97 17 34 08

5.

Kirkebladet - Nr. 1 - 2017  

Skuldelev, Selsø, Ferslev, Vellerup, Kyndby og Krogstrup sogne

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you