Page 1

Skuldelev og Selsø sogne Ferslev og Vellerup sogne Kyndby og Krogstrup sogne

Fra Skt. Nikolaos til julemanden December - Januar - Februar 2013-2014

1


VEJVISER Skuldelev-Selsø Sognepræst Aage Koed Mikkelsen, Skuldelev Præstegård, Østergade 3, 4050 Skibby, tlf. 47 52 03 26, e-mail: ami@km.dk. Telefontid: Tirsdag-fredag kl. 9-10. Træffes efter aftale. Mandag er fridag. Menighedsrådsformand Inger Marie Birk Jørgensen, Gl. Stationsvej 16, Onsved, tlf. 47 52 13 81. Kirkeværge Inge Christensen, Kildeskåret 5, Torpe Mark, tlf. 47 52 04 35. Graver ved Skuldelev kirke Allan Meier, tlf. 51 22 48 92. Graver ved Selsø kirke Karen J. H. Engelbrecht, Bredvigvej 6, Sønderby, tlf. 51 22 48 43.

Ferslev-Vellerup Sognepræst Mikkel Højholt, Mejerivej 1 A, Ferslev, 4050 Skibby, tlf. 47 52 90 29, e-mail: miho@km.dk. Træffes bedst hverdage kl. 10-11, undtagen mandag. Vikar i perioden 25. juni - 4. august: Birgitte Hammershøy, tlf. 24 82 61 03. Samme træffetider. www.ferslevkirke.dk - www.vellerupkirke.dk Menighedsrådsformand Karen Brogaard Jensen, Anemonevej 12, Skibby, tlf. 47 52 85 92, e-mail: karen12@tdcadsl.dk Kirkeværge Jens Larsen, Venslev Huse 11, tlf. 47 52 94 85, e-mail: jens-lene@mail.tele.dk Graver i Ferslev og Vellerup Irene Sode, tlf. 47 52 99 63. Træffetid kl. 12-13. Fri mandag.

Kyndby-Krogstrup Sognepræst Ole Hansen, Kyndby Præstegård, Kyndbyvej 52, Kyndby, 3630 Jægerspris, tlf. 47 52 11 36, e-mail: oha@km.dk Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 11-12, torsdag også kl. 17-18. Mandag er fridag. Menighedsrådsformand Christen Hansen, Pagteroldvej 1, Krogstrup, tlf. 47 52 10 14. Kirkeværge Erna Ustrup, Egelyvej 28, Dalby, tlf. 47 52 13 47. Gravervikar ved Kyndby kirke Lone Mørup, tlf. 29 42 51 19 Mandag er fridag. Graver ved Krogstrup kirke Thomas Winther, tlf. 47 52 14 25. Mandag er fridag.

2

INFORMATION Fødselsregistrering Efter fødslen sender jordemoderen en fødselsanmeldelse til kirkekontoret, og præsten registrerer barnet født. Er forældrene ikke gift, skal de inden 14 dage fremsende den særlige »Omsorgs- og ansvarserklæring« til sognepræsten i det sogn, hvor forældrene bor. Med denne erklæring vedgår faderen sit faderskab.

Navn og dåb Barnet skal have navn i løbet af de første seks måneder efter fødslen. Dåb aftales med sognepræsten. Ved dåb optages den døbte som medlem af Den danske Folkekirke. Navn og adresse skal oplyses på barnets faddere. Der skal være mindst tre og højst fem (inklusive den der bærer barnet). Navngivning kan også ske ved anmeldelse af navn til sognepræsten.

Konfirmation Konfirmationsforberedelse finder sted i 7. klasse. Information om konfirmationsforberedelse og konfirmationsdatoer fås hos den lokale sognepræst.

Vielse Aftaler om vielse træffes med sognepræsten. Der skal rekvireres en prøvelsesattest fra kommunen, dog tidligst fire måneder før vielsen. Attesten skal afleveres sammen med dåbsattester til sognepræsten. Endvidere skal navn og adresse oplyses på to bryllupsvidner. Borgerligt gifte par kan efter aftale med sognepræsten få deres ægteskab kirkeligt velsignet.

Dødsfald og begravelse / bisættelse Dødsfald anmeldes snarest muligt til sognepræsten i afdødes bopælssogn, hvor tid og sted for samtale og den kirkelige handling aftales. Spørgsmål vedrørende gravsted rettes til sognets graver eller kirkeværge.

Sjælesorg Præsten har fuld tavshedspligt og kan ved en personlig samtale være en hjælp i nødens stund.

Se også kirkebladet på nettet www.kirkebladet.net

www.folkekirken.dk

www.sogn.dk


BAG OM JULEN

Fra den hellige Nikolaos til julemanden Julemanden: hvem elsker ikke ham, eller hvem har ikke elsket ham, som barn? Han spiller en rolle i de fleste danskeres inderste bevidsthed: for vi har lært ham at kende som ham der gør det, som det ellers kan være så svært at få de voksne til: giver børnene det, som de gerne vil have! Julemanden er billedet på en god voksen! Ja, og så er han da også billedet på en god kristen, fordi han gør noget godt for sine medmennesker. Julemanden, Sankt Nicolaus, Santa Claus, Santa - han har mange navne - er græsk og hed oprindelig Nikolaos. Han var biskop i havnebyen Myra på Lilleasiens kyst. Kristendommen var først i 325 blevet anerkendt som statsreligion i Byzans, som den østlige del af Romerriget kom til at hedde. Indtil da blev de

Julemanden på overarbejde som søfolkenes helgen!

Julemanden som vi bedst kender ham i dag

første kristne forfulgt, smidt for løverne og brugt i gladiatorkampe. Men en græsk kvinde ved navn Helene, moren til kejser Konstantin den Store, blev hende, der gjorde, at kristendom endelig blev Byzans’ officielle religion.

hjælpe børn. Han gjorde sig løs af sin helgenstatus, og i en verden hvor børn ofte er blevet forsømt, blev han på den måde hurtigt en succes. Han blev vores julemand: og gør alt det gode mod børnene, som de voksne har forsømt gennem året.

Nikolaos var en af de allerførste biskopper i den nye kristendoms historie! Efter sin død år 350 blev han gjort til helgen for søfolk, handelsfolk og børn. Sandelig et stort arbejdsområde, der var nok at se til, og Nikolaos har altid været en populær helgen, og er det stadig. At vi ikke længere har helgener i den danske kirke gør ikke noget: Santa er her alligevel! Og forklaringen er, at helgenen Nikolaos’ vigtigste arbejde med tiden blev at

Så den gamle biskop, som blev til helgenen Nikolaos, og som gjorde Guds gerninger på jorden, han er nu blevet til julemanden. Og der er ingen tvivl om, at han stadig gør meget godt. På den måde kan man vist godt tillade sig at sige, at dét gode, som Gud vil gøre for mennesker på jorden, det på en spøjs måde er blevet knyttet til de handlenes bestræbelser for at få os til at bruge ekstra mange penge op mod jul! Ole Hansen

3


SOGNELIV FERSLEV - VELLERUP Renovering af Ferslev kirke

KirkeRod for hele familien!

Nu. Nu. Nu. Nu sker det. Snart sker det! I løbet af december måned skulle alle planer være klar og alt være godkendt – og så må vi vinke farvel til Ferslev kirke i et års tid. Menighedsrådet har haft planlagt det længe, men processen er lang og det tager sin tid. Vi beklager både de mange falske alarmer og at vi må undvære Ferslev kirke – men vi glæder os til at den kommer til at stå nyrenoveret og smuk igen.

Der skal rodes og regeres og klippes og klistres. Der skal fortælles historie og vi skal spise sammen. Alt dette foregår i Birksøhuset fra kl. 17.00-19.30. Det koster 15 kr. pr deltager. 5 kr. går til Arnold i Uganda. Datoer: 12. december og 4. februar. Tilmelding til Mikkel Højholt.

Julebasar i Birksøhuset d. 15. december kl. 11.00

Babysalmesang

Kom indenfor og find både strik og andre gode sager. Kom og gør et kup. Det er seniorklubben der sælger ud af de mange værker til fordel for Børn i Rumænien. Men det kan jo også betyde varme fødder og ører for os juleramte danskere. Man kan også få en kop kaffe/te og et stykke kage. Bare kig indenfor.

Kom og vær med og syng og dans med din baby. Det foregår i Skibby kirke. Det er helt gratis og en rigtig god måde at bruge tid med sit lille nye menneskebarn. For mere information kontaktes Mikkel Højholt.

Kor og cafehygge d. 15. december kl. 14.30 Det nystartede kor Viva vil gerne være med til at forkæle både sjæl og ører for os søndag d. 15. december i Birksøhuset. Der vil både være cafehygge, kammermusik og fællessang. Og hvis man er heldig, så vil basaren åbne efter arrangementet til de der lige mangler en god julegave, adventsgave eller et par hjemmestrikkede vanter.

Menighedsrådsmøder Møderne foregår i Birksøhuset fra kl. 19.00. Datoer: d. 28. januar og d. 26. februar.

KYNDBY - KROGSTRUP

Julesangaften i Vellerup kirke d. 17. december Mens julen nærmer sig, mørket sniger sig frem over landet og de tre vise mænd endnu er et stykke fra at have fundet Guds Søn i en krybbe, så kan vi samles i Vellerup kirke, synge nogle dejlige julesalmer og få en god julehistorie og lade julestemningen brede sig. Vi begynder kl. 19.00 og siger farvel kl. 20.30 senest. Alle er velkomne.

Fredagscafé i Birksøhuset Vi begynder kl. 14.00 og slutter kl. 16.00. Der er plads til både snak og latter og spændende foredrag. Der er også plads til Kaffe/te og kage. Så kom bare inden for den sidste fredag i måneden: d. 31. januar og d. 28. februar.

Fastelavn i Ferslev søndag den 2. marts Når nu julen og nytåret er overstået, når det meste af vinteren er overstået, så er det bare om at komme i kostumerne og komme ud og slå katten af tønden (eller måske mest: slikket af tønden). Vi har en kort fastelavnsgudstjeneste i Birksøhuset kl. 10.30 og derefter har vi tøndeslagning og familiehygge. Alle er velkomne. Men tag lige et par armbøjninger over de næste par måneder, så I er klar til at slå tønden i stykker.

4

Fjordkoret

Foto: Lis Jørgensen

Julekoncert med Fjordkoret fra Frederikssund Det er søndag den 8. december kl. 15.00 i Krogstrup kirke. Ved koncerten deltager ud over Fjordkoret også en blæserkvintet. Det bliver en festlig og varieret koncert, hvor der vil blive opført dels velkendt julemusik, dels en messe af den franske komponist Gabriel Fauré, »Messe Basse« for kor og blæserkvintet og dels værker af korets dirigent, Bo Davidsen. Det drejer sig om et værk for blæserkvintet i tre satser og om en Brorson-kantate for kor og blæserkvintet til kendte tekster af Brorson. Det er første gang at begge værker bliver opført i deres helhed. Man vil også få lejlighed til at synge med på velkendte julesalmer. Der er gratis adgang til koncerten.

Årets julekomsammen i præstegården bliver torsdag den 12. december kl. 19.30 – med gløgg og æbleskiver, sodavand og kaffe. Denne aften står den på god snak, hygge, en julehistorie og naturligvis julens sange og salmer. Kom og vær med til at vedligeholde en dejlig juletradition! Se Kyndby og Krogstrup sognes hjemmeside på www.kyndbykirke.dk og www.krogstrupkirke.dk


SOGNELIV KYNDBY - KROGSTRUP

SKULDELEV - SELSØ

Menighedsrådsmøder

Julekoncert

Kyndby-Krogstrup Menighedsråd holder møder i konfirmandstuen i Kyndby. Dagsorden og referat ophænges ved kirkerne.

Søndag den 8. december kl. 15.00 i Selsø kirke er der julekoncert med: Anna Carina Sundstedt – sang, Henrik Mertz - orgel, og Mogens Friis - tværfløjte. Efter koncerten byder kirken på et glas gløgg.

Børne-julegudstjenester i Kyndby kirke Årets julegudstjeneste for dagpleje- og børnehavebørn samt mindre børn, som bliver passet derhjemme, bliver tirsdag den 17. december kl. 9.30. Og torsdag den 19. december kl. 9.30 er det børnene i 0. til 3. klasserne på Solbakkeskolen, som kommer til julegudstjeneste i Kyndby kirke.

Krybbespillet

Juleaften

Præstegården uddeler julehjælp. Det kan søges af beboere i Skuldelev-Selsø sogne ved at skrive til: Skuldelev præstegård, Østergade 3, 4050 Skibby.

er der gudstjenester i Krogstrup kirke kl. 14.30 og i Kyndby kirke kl. 16.00.

Sangaften i Kyndby kirke Onsdag den 12. februar kl. 19.00. Det er ikke på forhånd bestemt, hvad vi skal synge - de, som møder frem bestemmer. Vi synger fra Salmebogen og Højskolesangbogen. Da vi plejer at synge ret meget, er der lidt at drikke ind imellem, og kaffe med et stykke kage til sidst!

Minikonfirmand Så er det snart tiden, hvor et nyt minikonfirmandhold kan begynde: det er for børn som går i 3. klasse og 4. klasse, og som bor i Kyndby eller Krogstrup sogn. Forældre til børn på Solbakkeskolen får efter jul besked pr. brev. Forældre til børn, som går i skole andre steder, må meget gerne ringe til præsten for flere oplysninger: tlf. 47 52 11 36. Første gang bliver i marts.

Kyndby Torsdagsklub Der er møder hver anden torsdag i konfirmandstuen i Kyndby: den 16. og 30. januar; den 13. og 27. februar samt den 13. og 27. marts, alle dag fra kl. 9.30 til kl. 12.00. Nye medlemmer er meget velkomne. Kontaktperson: Vera Petersen, tlf. 47 50 78 19.

Skuldelev præstegård i vinterdragt.

Tirsdag den 17. december kl. 10.00 og 19.00 – Oplev årets krybbespil i Skuldelev kirke. 2. klasse fra Skuldelev skole opfører det traditionsrige krybbespil.

Julehjælp

Ind under jul – gudstjeneste Søndag den 22. december kl. 16.00. Ønsk dig en julesalme og vi synger den.

Filmaftener i præstegården Det er i denne sæson danske film som står på programmet. Se programmet næste gang du kommer i kirke eller præstegård. Filmaftenerne finder sted følgende torsdage: 5. december - 6. februar - 6. marts.

Fortællegudstjenester Søndagene den 8. december, 2. februar og 2. marts er der fortællegudstjeneste i Skuldelev kirke kl. 10.30.

5


NU GLÆDES GAMLE OG UNGE Hvorfor fejrer vi jul? Inge Jensen (84 år): Jesu fødselsdag. . Kirsten Laursen (72 år): Vi fejrer Jesu fødselsdag Mie Birk Jørgensen (53 år): Jesus fødsel. Nanna (3. klasse): Fordi det er hyggeligt. er sjovt. Melissa (4. klasse): Det er en hyggeting. Det Man er sammen med familien. Jesus Aleksander (2. klasse): Fordi det er den dag blev født.

Hvad er det bedste ved julen? Inge Jensen (84 år): Kirkegang og julehygge med familien. med de Kirsten Laursen (72 år): Det er adventstiden at være er det e glæd den til ger levende lys, forventnin børn sine for t noge være At en. kristen og fejre højtid og børnebørn. med faMie Birk Jørgensen (53 år): At være sammen ske hekti tider til den milien. Nyde julefreden, efter travlhed op til jul. en. Nanna (3. klasse): Hyggeligt at alle er samm en Melissa (4. klasse): Gaverne og at være samm med familien. derne. Aleksander (2. klasse): Gaverne og pebernød

Vil du gerne have en hvid jul? Inge Jensen (84 år): Ja, det er så kønt. jul nogle Kirsten Laursen (72 år): Har oplevet hvid især giver og et mørk i op t dejlig gange. Sneen lyser små. som store – jelse børnene stor fornø eligt med Mie Birk Jørgensen (53 år): Det er rigtig hygg jul. doms barn min om et lille lag sne, det minder mig Nanna (3. klasse): Ja. også Melissa (4. klasse): Både og. Grøn jul kunne være sjovt. Aleksander (2. klasse): Ja.

Hvad er dit yndlingsjuleknas? Inge Jensen (84 år): Havregrynskugler. hjemmeKirsten Laursen (72 år): Chokolade, hvide bagte pebernødder (egen opskrift). ipanMie Birk Jørgensen (53 år): Hjemmelavet marc konfekt. ars er de Melissa (4. klasse): Havregrynskugler. Morf bedst. de r blive så – bedste. Han har varme hænder Aleksander (2. klasse): Pebernødder.

6

Hvad er din favorit julesalme? Inge Jensen (84 år): Glade jul. net bud. Kirsten Laursen (72 år): Julen har bragt velsig julesale gaml vores Mie Birk Jørgensen (53 år): Alle et kor er det hvis især mer, dem nyder jeg at lytte til, der synger. . Melissa (4. klasse): Et barn er født i Bethlehem Aleksander (2. klasse): Nu det jul igen.

jer? Hvordan foregår juleaften hjemme hos nd, risjulea med t ionel Inge Jensen (84 år): Helt tradit med men nsam æet juletr alamande og dans omkring børn og børnebørn. en med Kirsten Laursen (72 år): Meget gerne samm Vi kan n. nogle af vores børn, svigerbørn og børnebør blive 24, men sjældent er vi alle samlet. t i kirMie Birk Jørgensen (53 år): Efter at vi har være steg gåse steg/ ande r Spise ar. oldef ke, samles vi hos r spise og r gave får æet, juletr om og risalamande. Går julegodter. steg og Nanna (3. klasse): Vi spiser and og flæske bagefter pakker vi gaver op. or og Melissa (4. klasse): Forskelligt. Med min morm om er morfar. Så »går far tur med hundene« og klæd op. r gave og kommer tilbage som julemand. Vi pakker r faste min Men vi danser ikke altid om juletræet. Hvis tol. er med, så gør vi ikke, for hun sidder i køres steg og Aleksander (2. klasse): Gaver, juleand flæske æet. juletr om t rund risengrød dansning

har fået? Hvad er den bedste julegave du nogensinde mber og Inge Jensen (84 år): At Karen blev født i nove g. nsda døbt lillejuleafte holdt jul i Kirsten Laursen (72 år): At mine forældre e aldrig havd De e. gaml mit hjem da jeg var 55. De var at flyve. ude t være aldrig holdt jul hos mig. De havde oplepe Kæm d. Jyllan i up Vi gav dem en billet fra Tirstr velse for alle. e gode Mie Birk Jørgensen (53 år): Jeg har fået mang vide at at k fi gaver i årenes løb, men da jeg for 2 år siden gave. e jeg skulle være farmor må dette være det størst til Grease. Nanna (3. klasse): En guitar og en teaterbillet bil. racer Aleksander (2. klasse): Min store fik jeg Melissa (4. klasse): det ved jeg ikke helt. En gang . gave et karaoke Tv, da jeg var mindre. Det var en god

Hvad giver du selv af gaver? er sig. Inge Jensen (84 år): Noget deltagerne ønsk gaver Kirsten Laursen (72 år): Bøger, musik, strikkede er. eller broderede små billed r som Mie Birk Jørgensen (53 år): Jeg giver ofte gave eserdækk huer, jeg selv har lavet (sokker, tørklæder, vietter, etc.). mormor Melissa (4. klasse): Har givet en hue til min og en nøglering til Jamina (min lille kusine). lavet selv. Aleksander (2. kl.): Lys og andre ting jeg har

Hvilken slags julepynt kan du bedst lide? Inge Jensen (84 år): Hjerter. r, hjerter Kirsten Laursen (72 år): Engle, flotte kugle og flag og flot stjerne i toppen. euroer. Mie Birk Jørgensen (53 år): Georg Jensens årsjul landskab. Melissa (4. kl.): Mormor og morfars nisse barn. et med t rund er dans Der er en snemand som Aleksander (2. klasse): Stjernen.


KUN FOR BØRN

Kan du finde Jesusbarnet i alt julerodet?

Kirkebladets redaktion: Sognepræsterne Aage Koed Mikkelsen, Ole Hansen og Mikkel Højholt. Grafik på side 2: Erna Ejstrup. Produktion: Team Lynderup - 97 17 34 08.

7


003

GUDSTJENESTER Dato

Kirkeåret

Skuldelev

Selsø

Ferslev

10.30 am Fortællegudstjeneste

15.00 Julekoncert, gløgg

11.30 mh

Vellerup

Kyndby

Krogstrup

DECEMBER 8.

2. s. i advent

15.

3. s. i advent

22.

4. s. i advent

16.00 am Ind under jul, sange, gløgg

24.

Juleaften

16.00 am

14.00 am

14.00 mh 15.30 mh

16.00 oh

14.30 oh

25.

Juledag

09.30 am

10.30 am

10.30 mh

09.00 oh

10.30 oh

26.

2. juledag

10.30 am

09.00 mb

09.00 am

29.

Julesøndag

09.00 oh

10.30 oh 15.00 Julekoncert 09.00 mb

10.30 oh 14.00 am Ind under jul, sange

10.30 mh Julehygge i præstegården

09.00 oh

10.30 mh

10.30 oh

JANUAR 1.

Nytårsdag

10.00 am

16.00 mh

5.

Helligtrekonger

09.00 oh

10.30 mh

10.30 oh

10.30 mh

10.30 oh

12.

1. s. e. H3K

19.

2. s. e. H3K

26.

3. s. e. H3K

10.30 am

09.00 oh

10.30 am 09.00 oh

10.30 oh

10.30 oh

10.30 mh

10.30 oh

FEBRUAR 2.

4. s. e. H3K

9.

S. s. e. H3K

16.

Septuagesima

23.

Seksagesima

10.30 mh

10.30 am Fortællegudstjeneste 10.30 am

09.00 am

09.00 mb

10.30 am

10.30 mh 10.30 am

10.30 oh 10.30 oh

10.30 mh

09.00 am

MARTS 2.

Fastelavn

10.30 am Fortællegudstjeneste

10.30 mh (i Birksøhuset)

10.30 oh

am = sognepræst Aage Koed Mikkelsen - mh = sognepræst Mikkel Højholt oh = sognepræst Ole Hansen - mb = Mette Brunshuus

Kirkebil Kirkebilen henter og bringer gratis i forbindelse med gudstjenester og arrangementer i sognene. For Ferslev og Vellerup kirker: Kontakt Frederikssund Mini-handibusser, tlf. 47 38 99 03, senest kl. 12.00 tre hverdage før. For Kyndby og Krogstrup kirker: Ring på tlf. 47 52 11 36 eller 47 52 93 13 senest kl. 16.00 dagen før. For Skuldelev og Selsø kirker: Benyt det kontonr., som ligger fremme i våbenhuset. Bestilling rettes til TaxiNord, tlf. 47 31 19 20, senest kl. 18.00 dagen før.

Kirkebladet - Nr. 1 - 2014  

Skuldelev, Selsø, Ferslev, Vellerup, Kyndby og Krogstrup sogne

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you