Page 1

3

Velling Sogneblad Juni / Juli / august 2013

luthers nøgle • • • • • • • • • • • • • •

(Kirke)skibet er ladet med... Sommerens dufte Swier`ze Panki/Velling nyt navn Sommertræf 2013 Velling eventhold Ud på tur 42 år og alligevel nyfødt Positive udfordringer Kan det betale sig? Familie og tilgivelse byder op til dans Velling kalenderen gudstjenester

Konfirma

nd rolles

pil på Nr.

Vosborg


Velling Sogneblad Velling Sogneblad udgives af Velling Menighedsråd. Bladet udkommer 4 gange årligt. Redaktionen modtager stof til næste blad: Vivian Linnebjerg · vrl@km.dk (kirkelige indlæg) Ingrid Jepsen · jepseningrid@gmail.com Ellen Haubjerg · el.lundsgaard@gmail.com Katja Frandsen · frandsenkatja@gmail.com Anette Kirk Jepsen · mail@anwebdesign.dk Deadline Næste blad udkommer primo september Deadline: Den 1. august 2013 Forside foto: Anette Kirk Jepsen Grafisk design: Anette Kirk Jepsen Tryk www.videbaek-bogtrykkeri.dk · tlf. 97 17 11 22 Oplag 725 stk. (husstandsomdelt)

KirKelig inFo KirKelig KirKelige handlinger Døbte

17.03.13 Theo Koebelt 14.04.13 Agnes Kjærgaard Lassen 28.04.13 Jesper Bækdal Holm Pedersen 09.06.13 Sofus Thomsen

Viede/velsignede

30.03.13 Maj-Brit Rønnov Hansen & Allan Dalby Jensen 04.05.13 Charlotte Sølund Pedersen & Casper Glassow Lauridsen

Begravede/bisatte

12.03.13 Maren Kathrine Magdalene Toft 22.03.13 Jens Hansen 31.03.13 Karl Kristian Saaby Nielsen

FeSTiVal

KirKelig VeJViSer Velling kirke er åben alle hverdage fra kl. 8.00-16.00. Sognepræst Vivian Linnebjerg Tlf. 97 32 16 18 · E-mail: vrl@km.dk Træffes på telefon, e-mail eller i præstegården. Mandag fri. Graver Marianne Sonne Tlf. 23 70 18 57 · E-mail: vellingkirke@mail.dk Træffetid tirsdag-fredag kl. 9.00-15.00

2

Menighedsrådet: * Formand Jens Kirk, Hebolgårde 2, Velling. Mail: brjekirk@hotmail.com * Næstformand og kontaktperson Ellen Lundsgaard Haubjerg, Velling Kirkeby 15, Velling. Mail: el.lundsgaard@gmail.com * Kirkeværge Lisbet Kirk, Velling Kirkeby 6, Velling. Mail: lisbetkirk@yahoo.dk * Kasserer Eskild Toft, Skraldhedevej 6, Velling. Mail: toft.eskild@gmail.com * Aase Nahnsen, Lille Ulfkærvej 2, Velling. Mail: aaseglerupnahnsen@mail.dk Vibeke Christensen, Vesttarpvej 30, Velling. Mail:hlc@hkcpost.dk

For nY danSK liTTeraTUr I forbindelse med udgivelsen af “Skriftserie for ny dansk litteratur, bind 2” inviterer Vestjyllands Højskole til festival den 25. - 27. oktober 2013! Festivalen består af oplæsning ved de forfattere, som medvirker i skriftserien - de såkaldte hjernedigtere : Peter-Clement Woetmann, Chresten Forsom, Lars Bo Nørgaard, Rasmus Halling, Katinka, My Jones, Daniel Dalgaard, Jonas Rolsted og Olga Ravn, paneldiskussion om temaet hjernedigtere, satellitlæsegrupper rundt om i Ringkøbing/Skjern kommune, skattejagt og koncert. Der vil også blive læsegrupper i Velling, som bl.a. er støttet af Toksvig fonden. Nærmere information følger efter sommerferien. Se også www.vestjyllandshojskole.dk.


(KirKe)SKibeT er ladeT med... Den 12. maj holdt vi konfirmation i Velling Kirke – 11 unge og smukke piger, og en kæk og cool knægt sagde ”ja” til at konfirmeres i den kristne tro, og det blev de så. Men hvad betyder konfirmation, og hvad vil det egentligt sige at blive konfirmeret? Konfirmander kommer ofte til mig med en forestilling om, at adgangen til konfirmation afhænger af deres tro. De er usikre på, om de tror nok eller rigtigt. Men konfirmation handler først og fremmest om, at Gud bekræfter, hvad han lovede i dåben, nemlig det løfte, der lyder: ”Se jeg er med jer alle dage indtil verdens ende”. Konfirmation er et tegn på, at Gud er med, også nu hvor konfirmanderne træder ind i ungdoms- og voksenlivet. ....................................................................... “Når konfirmanderne vælger at blive konfirmeret, siger trosbekendelsen og ”ja” til konfirmationen, så siger de ikke noget om, hvor meget, eller hvor lidt de tror.” ........................................................................ De siger ”ja” til at tage imod Guds velsignelse, og til at Gud stadig er med i deres liv. Det er både konfirmanderne og Gud, der siger ”ja”

til hinanden en gang til. Man skal altså ikke være sikker eller tro på en bestemt måde for at blive konfirmeret. Når det gælder tro, kan vi aldrig være sikre. Tro kan ikke måles eller vejes – derfor kan man heller ikke sige, at nogle er meget eller lidt kristne. Vi er kristne, når vi er døbt! Hvordan vi forholder os til det kristne budskab, og på hvilken måde vi tror, det er forskelligt, og det vil det også være, når man starter til konfirmationsforberedelse og igennem forløbet. Konfirmationsforberedelse giver ikke svar på alle trosforhold, og det kan hænde, at man stadig har sin tvivl, selv når konfirmationsforberedelsens obligatoriske lektioner er slut. ......................................................................... “Til konfirmationsforberedelsen forsøger vi at sætte ord på det, vi i grunden tror på.” ......................................................................... Og tro er først og sidst tillid: Vi tror på noget eller nogen – vores familie og venner, fordi vi håber, at vi kan stole på dem. Det handler om at turde tro og håbe og elske. Tillykke til dette års konfirmander og mange hilsener til jer alle i sognet, Vivian

3


KirKelige oPSlag Sommermøde i Præstegården Traditionen tro afholder vi sommermøde, så sæt kryds ved Søndag den 25. august kl. 14.00. Mødet starter i kirken kl. 14.00, hvor Biskop Elisabeth Dons Christensen holder prædikenen og efter kaffen i præstegårdshaven (hvis vejret tillader det) taler over emnet: “Hvor står kirken i dag”. Velmødt Menighedsrådet

En grå, men stille forårsmorgen, var storken på gennemrejse og hvilede på Skraldhedevej! Desværre blev det kun til et billede med telefonen i dårlig opløsning - men den var her! Hvem mon havde besøg??

4

d-JaZZ - FanTaSTiSK! “Glæd jer!”, stod der i forrige nummer af sognebladet vedr. en koncert den 8. april i kirken. Vi blev ikke skuffede! D-Jazz ved Kristian Andersen, også kaldet tangetspilleren, på Hammon-orgel, Lars Riis, også kaldet trommeviskeren, på trommer, Kris Lysholdt og Jakob Christensen på guitar, sidstnævnte også kaldet præstens mand gav en forrygende koncert. I små to timer spillede de i jazzens tegn og toner. Kirken var fyldt med mennesker, som da de sidste toner forstummede rejste sig og klappede traktfast. Jo foråret blev spillet ind på fineste vis - tak for det. Jens Kirk


oPSlag oPSlag rØde Kro Der vil i sommerferien være åbent hus

ToKSVigFonden Årets uddeling af midler fra Toksvig fonden, på i alt 62.000 kr.

hver Tirsdag kl. 13-16, startende d. 2.juli og sidste gang d. 6. august. Alle er velkomne til at besøg os eller til at give en hånd med i køkkenhaven/ haven eller deltage i andre vedligeholdelsesopgaver. Der vil være forskellige aktiviteter for børn: Gamle lege – at lave pilefløjter drageflyvning og andet. Derudover er der Ringridning den 10. august - se opslag i Kwik Spar.

Kwik Spar Holger Nygaard/shelters Forsamlingshuset Ældreklub/udflugt Højskolen/litteraturfestival Naturhus/Friskole Ældreklub/forlods

5.574,3.000,20.000,5.000,7.000,5.000,10.000,-

SKT. hanS Ved FJorden Søndag den 23. juni kl. 19.30 På pladsen i Velling ved fjorden tændes bålet kl. 20.30.

Bestyrelsen

Der vil være midsommersange og båltale. Heksen laves af børn fra Naturhuset.

KaJaKKer Sommertid er kajaktid! Sogneforeningen har 2 kajakker med tilhørende redningsveste og pagajer, som uden vederlag kan lånes.

Snobrødsbagning for børn. Mulighed for at købe øl og vand, men tag selv kaffen med. Vel mødt “Den gamle sogneforening”

Henv. til Hans Lauridsen på 51519398 for nærmere instruktion og adgang. Al sejlads foregår på eget ansvar og HUSK altid at tjekke vejrudsigten! God sommer og sikker sejlads!

Her er det en elev fra Fjordvang Ungdomsskole, der er på fjorden.

5


SommerenS dUFTe ForUndringenS haVe Med det grønne flag hejst starter sommersæsonen i Forundringens Have ved Vestjyllands Højskole. Duftene og farverne har aldrig været bedre og flottere. Sommeren byder på dejlige lyse aftener, aftener der kan nydes i naturen omkring os. Forundringens have har lavet et sommerprogram med arrangementer åben for alle, men man er også altid velkommen til bare at nyde haven på egen hånd eller overnatte i vore shelters. Ønskes overnatning kontakt Birtha Toft: Tlf.: 23449594.

Sommerens arrangementer: 09.06.13: Frokost i haven kl. 11-14 indsamler deltagerne krydderurter såvel vilde som tæmmede, salater og spiselige blomster og laver en dejlig salat og pesto. Endvidere bages brød i stenovn. Sammen nyder vi frokosten i haven eller under tag i udekøkkenet. 11.06.13: Mental afspændning kl. 19-21 Gennem øvelser ved afspændingspædagog Liselotte Hartmann opleves sommerens lyde og dufte intenst. 16.06.13: De vilde blomsters dag kl. 14-16 Kom og oplev ” De vilde blomsters paradis” med botaniker Dagmar Kappel. 23.06.13: Skt Hans kl. 19.30 En flok hekse/kloge koner indtager haven. De lyse nætters magi og heksevisdom er på spil. Elverdans, musik, heksefortællinger og mystik i tusmørket mellem træerne. 26.06. + 03.07. + 10.07. + 17.07 + 24.07 + 31.07. + 07.08. 2013: Aftensmad i haven kl. 17 - 20.30 Vi høster grøntsager, krydderurter, bær og frugt og tilbereder spændende madretter, som koges over bål. Brødet dertil bages i lerovn. Vi laver forret, hovedret og dessert, og slutter med at spise hele herligheden. 01.09.13: Økologisk høstmarked kl. 10-17 Boder, rundvisning, musik, kunst, smagsprøver og sensommer... Se www.forundringenshave.dk for yderligere information.

6


Swier`Ze PanKi/Velling Udveksling Så har de to første været i Swier`ze Panki i Polen. Eskild Toft og Ann Vestergaard er lige kommet hjem efter 3 ugers ophold. Da de har haft et koldt forår dernede, lige som vi har haft, var det forårsarbejdet de måtte i gang med. Eskild har gravet haven og Ann har luget jordbærbedet og sået forskellige afgrøder. De har været på flere gårdbesøg. Eskild fortæller om turen og siger bl.a.: ...................................................................... “En gård med 16 køer hører til de store”. ...................................................................... Desuden har de har været med ude og købe tomat- og paprikaplanter, selleri, nye frugttræer m. m. og sørget for, at det blev plantet i haven. Der var tid til besøg på markeder, landbrugsmuseer, messe i den lokale kirke, besøg af borgmesteren og hyggelige havefester hos gæstfrie familier i landsbyen.

Den sidste dag var de i Warzawa, hvor de så museet for 2. verdenskrig – en meget dyster oplevelse med mørke rum og uhyggelige lyde. Alt i alt en god og anderledes måde at opholde sig på i et andet land. ...................................................................... “Nær kontakt til en lokal befolkning, hvor det fælles projekt er at styrke en bæredygtig udvikling i det polske landbrug med vægt på genetiske ressourcer og biologiske forskelligheder i landbrugets produktion.” ....................................................................... I juli måned får vi besøg fra Polen - Stefan og Teresa. De skal være og arbejde i Forundringens Have ved Højskolen under deres 3 ugers ophold her og opleve så meget som muligt her hos os. På gruppens vegne Ellen L. Haubjerg.

Cykleture i omegnen var også en stor oplevelse. Over måltiderne blev der undervist i polsk – et svært sprog at lære- nok lige så svært som at lære dansk.

nYT naVn SeniorKlUbben På den nyligt afholdte generalforsamling tog Ældreklubben navneforandring til Seniorklubben. Klubben starter sæsonen igen efter sommerferien tirsdag den 27. august kl. 14.00 med underholdning og sang med Strit og Algodt i klubhuset.

Der er desuden udflugt tirsdag den 3. september. Klubbens program og info om udflugten husstandsomdeles til dem med formodede interesse herfor, og det annonceres endvidere i Kwik Spar

Sansestien og urtehaven 7


SommerTræF 13. - 16. JUni ’13

PROGRAM: Torsdag den 13. juni 2013

Fredag den 1

4. juni 2013

Kl. 17.30 - 19.00 Fæ llesspisnin Kl. 18.30 g Børne MG P - og hereft Kl. 24.00 er børned isco Teltet lukk er

spisning Kl. 17.30 - 18.00 Fælles rherrer Fodbold oldboys/senio Kl. 18.00 år Parkourbane for 10-49 Kl. 18.00 “I stedet for din sofa” Kl. 19.30 Rafle/dart konkurrence Kl. 22.00 Teltet lukker Kl. 23.00 Søndag den 16. juni 2013

Lørdag den 15. juni 2013 Kl. 09.00 Kl. 10.00 Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 10.30 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Kl. 15.30 Kl. 16.00

Kl. 09.30 Kl. 10.00 Kl. 11.00 Kl. 11.30 Kl. 12.00

vært Morgenkaffe - Menighedsrådet er Gudstjeneste i teltet DGI Petanqueturnering Guldgravning tik Opvisning v. VUIF sommergymnas ... + SURPRISE. Frokost-rester og Jam ved Fjordvang Ungdomsskole Fælles afslutning i teltet Tak for i år ldes! Ret til programforbedringer forbeho

DGI Petanqueturnering Kl. 12.30 Megafodboldbanen åb ner Fodboldturneringer for børn Kl. 14.00 11.30 Klovneshow for de små Kl. 14.30 Mølleløbet - 11 eller 5,5 km Beachvolley Megafodbold turnering Opvisning v. VELLING TILMELDING til mølleløbet, sommerfest og EVENTHOLD Teltet lukker klassefesten skal gøres på vuif.eu. Sommerfesten: 250,- pr. person. Sidste frist for køb af Kl. 18.30 02.00 Sommerfest i billetter er den 9. juni 2013. teltet HUSK TILMELDING PÅ VUIF.EU Kontakt evt. info-udvalget v. Dorthe Jensen tlf.: Lørdag eftermiddag er der også klassefest for 2396 6717 eller Anette Kirk Jepsen tlf.: 4023 jubilarer fra Velling Skole /Friskole - se separat 8562, hvis du har problemer med tilmelding. pro8gram på vuif.eu


Velling eVenThold Sommeren er over os - og bare vejret også er det ved vores to store sommerarrrangementer! Sommertræf 2013 er planlagt. Sommertræf udvalget har gjort det igen - de har lavet et forrygende program med noget for alle - noget der kan samle og skabe sammenhold. Vi håber, I alle er friske til både nye og “gamle” kendinge. ....................................................................... Al tilmelding foregår på velling.eu - og husk nu at få købt billetten til lørdag aften i tide, først til mølle... ....................................................................... Der bliver ikke solgt lodsedler i år, så programmet her til venstre og programmet i VUIF aktivitetsblad, som er omdelt, er det I skal gemme.

Den anden store begivenhed er VELLING EVENTHOLDS deltagelse i Landsstævnet i Esbjerg i dagene 4. - 6. juli. ...................................................... De sidste års overskud fra sommertræf sender 72 aktive i alderen 15-78 år afsted. .......................................................................... De er ved at træne og øve et spændende program. Her er temaet VIND I VELLING, for vi mener, at det af og til blæser lidt her, men vi vinder også ved at bo her! Glæd jer til generalprøven til Sommertræf - de er gode! God sommer VUIF bestyrelsen

Årets tema er SOMMERGLÆDE, og uanset vejret så garanterer vi, at der bliver fest og glade dage i Velling den 13. - 16. juni 2013!

Velling Eventhold 2013

9


Ud På TUr Den tidligere sogneforening har arrangeret besøg på landbrug i og omkring Velling. Turene er åbne for alle og er en del af den store “UD PÅ TUR” kalender for fire kommuner i Region Midtjylland. Der er ingen tilmelding, men har du spørgsmål, kan du ringe til Boi på 40413790. - En unik mulighed for et kig i de moderne stalde. Onsdag d. 3. juli: Landbrug i Velling “Klaptoft” Stor moderne svineproduktion med 1750 årssøer. Se staldene og hør om produktionsvilkår. Mødested: ”Klaptoft”, Nørbæk 22, Velling, 6950 Ringkøbing. Turleder: Anni og Torben Poulsen tlf.29434510. Tid: 14-16. Pris 25 kr. Husk: Ingen besøg i anden svinebesætning 24 timer forud. Onsdag d.10. juli: Landbrug i Velling “Troldholm” Økologisk kvægbrug med 300 køer. Se køerne på marken og se dem blive malket i malkestald. Klap kalvene, hør om produktionen af foder og hvilke maskiner der bruges. Mødested: ”Troldholm”,Vennervej 28, Velling, 6950 Ringkøbing Turleder: Kim Gohr Nielsen, tlf. 20626989. Tid: 14-16. Pris: 25 kr Onsdag d. 17. juli Landbrug i Velling “Ny Vennergård” Stor tidssvarende svineproduktion med 2200 årssøer. Hør om, og se, hvordan grisene har det og hvordan produktionen er stillet an. Se den moderne maskinpark og få en snak med landmanden. Mødested:”Ny Vennergård”, Holmager 2, Velling, 6940 Lem. Turleder: Mourits Rahbek, tlf. 21205008 Tid: 14-16. Pris 25 kr. Husk: Ingen besøg i anden svinebesætning 24 timer forud. Onsdag d. 24. juli Landbrug i Velling “Vennergård” Malkekvægbrug med 200 køer, som bliver malket med robotter. Køerne er på stald, og der er automatisk udfodring af færdigblandet foder. Mødested: ”Vennergård”, Vennervej 17, Velling, 6940 Lem. Turleder: Niels Kristian Andersen, tlf. 41622223 Tid: 14-16. Pris 25 kr. Onsdag d.31. juli Landbrug i Velling “St. Holmager” Økologisk kvægbrug med 200 køer, som malkes med robotter. Se den store maskinpark. Mødested: ”St.Holmager”, Holmager 6, Velling, 6950 Ringkøbing Turleder: Lene Fløe tlf. 40304646 Tid: 14-16. Pris 25 kr. Onsdag d. 7. aug Landbrug i Velling “Økoladen” Et alsidigt økologisk landbrug med malkekøer, frilandsgartneri og gårdbutik. Se køerne på marken og klap kalvene og gå en tur i grøntsagsmarken, drivhuset og grøntsagspakkeriet. Butikken er åben. Uddeling af smagsprøver. Mødested: Nørbæk 15, Højmark, 6950 Ringkøbing. Turleder: Britta og Søren Pedersen tlf. 97343341. Tid: 14-16. Pris: Gratis

10

Billederne fra de forskellige gårde er taget af Boi Nielsen.


42 år og alligeVel nYFØdT... Sogneforeningen ændrede d. 17.april navn til Velling lokalråd med baggrund i de vedtægtsændringer, som blev vedtaget på sogneforeningens generalforsamling. Det er resultatet af det, der har været arbejdet med i det sidste år for at få større gennemslagskraft udadtil og opbakning indensogns. Bestyrelsen består nu af 3 personer - valgt blandt personlige medlemmer, og 4 personer valgt blandt de kandidater, som de foreninger/ institutioner, der er tilmeldt Lokalrådet, stiller med. Vi havde en kraftig nedgang i medlemstallet i 2012, nærmest en halvering, heldigvis har det rettet sig, så der nu er ca. 120 medlemmer. Om det så skyldes, at der er gjort en ekstra indsats for medlemshvervning, eller om det er udsigten til, at der med en ændret forening vil ske mere til gavn for udviklingen og livet i Velling, er ikke godt at vide. ......................................................................... Jeg er imidlertid overbevist om, at den nyvalgte bestyrelse vil gøre, hvad de kan, for at Velling markerer sig som et attraktivt sted at være bosiddende, og jeg håber, at Vellings borgere vil give dem den nødvendige opbakning. ..........................................................................

nYT loKalråd Så blev det nye Lokalråd en realitet. Formålet med lokalrådet blev grundigt diskuteret på generalforsamlingen, da flere kandidater til den nye bestyrelse ønskede en forventningsafstemning i forhold til de, i vedtægterne, nævnte formålsparagraffer: • Lokalrådet har til formål at varetage den overordnede koordinering. • Det kan desuden arrangere forskelligt. Til bestyrelsen blev følgende valgt: Kristian Skov (Vestjyllands Højskole), Tage Jepsen (Fjordvang Ungdomsskole),

Udover arbejdet med de nye vedtægter, som Vivian og Birtha har lagt et stort arbejde i, har der været gennemført en del aktiviteter i sogneforeningsregi i årets løb. Der har været vinterfest (god-men med begrænset tilslutning), fællesspisninger, (som måske ikke helt har fundet formen endnu), Skt.Hans bål, koordinering af ansøgning om vindmøllepenge, tur til vor venskabslandsby Hantos i Ungarn, opsætning af byskilt, åbne landbrug i sommerferien (gentages i år), visionsmøde om en ny helhedsplan, åbne huse i Velling, stien på Fjorddiget er blevet gjort mere tilgængelig, og der har været arbejdet med forskønnelse af og anlægning af sti langs vejen foran boldbanen, uden at der dog er kommet et resultat ud af det. ........................................................................ Sogneforeningen i sin hidtidige form blev knap 42 år. ......................................................................... Det var et noget andet scenarie den blev skabt i: Vellings ophør som selvstændig kommune. Den har fungeret vældig godt efter sin formålsparagraf – varetagelse af opgaver for sognets beboere – og selvom teksten i Velling lokalråds formålsparagraf er udvidet lidt, er det stadig det, der er formålet. Boi Nielsen

Peter Lindegaard (Velling Friskole & Naturhuset), Anette Kirk Jepsen (VUIF), Lene Lynggard, Bjarne Nørgaard og Katja Nørgaard Frandsen Vi har holdt vores første bestyrelsesmøde med masser af positiv energi. Nu skal vi se fremad! Vi har konstitueret os således, at Kristian er formand, Bjarne er næstformand, Tage er sekretær, og Peter er kasserer. Bestyrelsen har dog valgt, at der skal være en flad ledelsesstruktur og en ligelig opgavefordeling. Vi vil være i løbende dialog med alle foreninger, institutioner og borgere i Velling. Referater fra bestyrelsesmøder vil blive offentliggjort på: www. Velling.eu. 11 pbv. Katja


PoSiTiVe UdFordringer Så har foråret for alvor fået fat i Velling Friskole. Vi er netop landet ovenpå en forrygende forestilling om Peer Gynts dannelsesrejse. Godt 500 kiggede forbi og så og hørte vores dygtige elever. At det blev Henrik Ibsens Peer Gynt er naturligvis ingen tilfældighed, da vi jo som Ny Nordisk Skole, syntes vi skulle kigge opad mod de nordiske lande. Mange uden for friskolen valgte også at lægge vejen forbi og se stykket, og det er vi rigtig glade for. Om 14 dage drager vi alle sammen til Kolding. Vi skal bo på Kolding Friskole, og i samme periode indlogerer Kolding Friskole sig her i Velling. Vi glæder os, det er helt specielt at være af sted hele flokken. Friskolen har i øjeblikket 105 elever, og vi oplever en stigende interesse for skolen. Sidst i april modtog vi 14 børn fra No, og de er alle kommet rigtig godt i gang.

..................................................................... Det er dejligt at modtage sådan en super lille flok, der virkelig vil Velling Friskole. ..................................................................... Vi har alle været særligt opmærksomme på at tage godt imod dem. Det er vigtigt at føle sig velkommen fra første dag. Velling Friskole har gennem længere tid gerne villet have en bus. Nu er behovet der, og inden sommerferien skulle vi gerne have fundet Velling Friskoles første bus. Skulle der så være nogen, der sidder med en kildrende fornemmelse i tæerne for at køre bus, så giv os et kald. Børnehaven Naturhuset er flyvende og har i øjeblikket 40 børn. Det betyder, at vi har måttet etablere en venteliste frem til august, hvor det så igen er muligt at tage imod nye børn. 40 børn er mange børn, og behovet for en større børnehave er en realitet. Hvilken positiv udfordring. Uden at sige for meget så hold øje med fredagsbrevene fra Naturhuset og Friskolen, der vil helt sikkert snart være spændende nyt. Mette og Peter

Fra forårsfesten- april 2013: Peer Gynt 12


Kan deT beTale Sig? Først og fremmest tak til de medlemmer, der deltog i generalforsamlingen torsdag den 18. april. Bestyrelsen fik lov til at fortsætte uden ændringer, så vi takker for valget, ny suppleant blev Sonja Krogsgaard, velkommen til hende. Under fremlæggelsen af bestyrelsens planer for fremtiden, kom det gamle spørgsmål på banen: “Kan det betale sig?” Jeg sagde, at vi skal se det positive. I 2012 har vi haft en omsætningsfremgang på 1011%, det er vel ikke så ringe i en krisetid?

Er det rart at kunne tilmelde sig til forskellig arrangementer, indsamlinger m.m. på en nem måde? Svaret på disse og lignende spørgsmål giver svaret på, om det kan betale sig. Vi i bestyrelsen tror på, at selvom Velling Andels Butik aldrig bliver en guldgrube og det fremover også vil være op ad bakke, så er det slæbet værd for vores lokale samfund. Bestyrelsen

Men det er nok ikke det helt rigtige svar. Det rigtige svar har du og alle andre medlemmer i Velling Andels Butik. Vi er nok flere, der kan undvære butikken, og selvom vores huspris vil falde med 10-15% klarer vi nok også det, men hvad med dem, som ikke selv kan køre ind til byen, hvad med dem, der skal bruge medicin hver uge, det vil tage timer at komme til Ringkøbing med offentlige transport midler, hvis muligt. Har vi et ansvar for dem?

Ingelise fejrede onsdag den 15. maj 10 års jubilæum som købmand i Velling - stort tillykke!

Familie og TilgiVelSe KVindeKlUbben Vi startede stærkt ud i kvindeklubben, så blev det vinter, og siden har klubben ligget lidt i dvale. Når sognebladet uddeles, har vi holdt sæsonens sidste kvindeklub. ........................................................................ Det har været en sand fornøjelse, og det er glædeligt at se, at så mange kvinder har haft lyst til at mødes og møde nye kvinder i og omkring Velling. Tak fordi I var med og med på den! ......................................................................... Næste sæson er allerede i støbeskeen. Temaet kommer til at omhandle familie og tilgivelse. Det er en titel Christian Sønderby, der er dokumentarist, har foreslået.

Han har instrueret en dokumentar med titlen Testamentet – om to brødres kamp for og håb om en familiearv. Christian er her fra egnen, og han har gået på gymnasiet i Tarm. I dag bor han i København, men vi har helt eksklusivt fået ham til Velling! Der kommer mere om filmen og næste sæsons program her i bladet, når vi starter den nye sæson i september/oktober. Så kære kvinder: Vær klar og udbred gerne budskabet. Vivian og Maria

13


bYder oP Til danS Pilotprojekt til udvikling af et samarbejde mellem højskole og de natur- og samfundsvidenskabelige uddannelser. Folkehøjskolernes forsøgsog udviklingsmidler har bevilget 25.000 kr til Vestjyllands Højskole til at komme ud over matriklen med de grønne tanker. Helt præcis skal der etableres et samarbejde mellem højskolen og videregående uddannelser universiteterne, så højskolen kan blive en “rugekasse” for bæredygtig bevidsthed og udklække studerende til både natur- og samfundsvidenskabelige uddannelser. ......................................................................... “Højskolen kan spille en vigtig rolle som oversætter mellem teori, praksis og almen dannelse, og åbne elevernes øjne for mulighederne”. .......................................................................... Ligesom vi kan være et afsæt til skuespillerskolen, musikkonservatoriet, danseuddannelser osv. ønsker vi også at markere os som et afsæt til en videregående uddannelse indenfor området.

......................................................................... “Vi vil spille en aktiv rolle som en del af deres fødekæde”. ......................................................................... Helt konkret har vi fra august ansat Rane Bådsgaard Lange, cand. scient. pol. med kendskabt til feltet og universiteterne. I efteråret skal vi have etableret kontakterne og i samarbejde udarbejde et koncept. Pengene er givet til denne del af projektet. Når konceptet er på plads, vil vi ultimo ´13 søge nye midler til den fortsatte udvikling. Vi ser mange muligheder for netop at være pioner på dette område, som vi var på dansen for 24 år siden. Vi er langt mht. bæredygtige tiltag og ved, at vi har en viden og erfaring, som kan bruges til netop at skabe større interesse og bevidsthed omkring grøn dannelse og bæredygtighed - så det er kun naturligt at byde universiteterne op til dans. Else Mathiassen forstander Vestjyllands Højskole

Velling Kalenderen JUni 10. 11. 11. 13.-16. 16. 23. 23. 23. 26. 30.

Friskolen Vestj. Højskole Forundr. Have VUIF Forundr. Have VUIF Sogneforening Forundr. Have Forundr. Have Vestj. Højskole

Musikskolens koncert på Velling Friskole kl. 19.00 Aften: Fortælling om Thøger larsen, Niels Bjerre og Jens Søndergaard Mental afspænding kl. 19-21 Sommertræf “De vilde blomsters dag” kl. 14-16 Vellling EVENTHOLD sidste træning 16-18 Skt. Hans ved fjorden kl. 20.30 Skt. Hans kl. 19.30 Aftensmad i haven kl. 17 Erik Lindsø “Livet er altid en fortælling værd”. Kl. 9.30

Vestj. Højskole Vestj. Højskole Røde Kro Sogneforening

“Robin Hood i Europa” v. Stephen Snelders. Kl. 19.30 “Grundtvig” v. Steen Espensen. Kl. 9.30 Åbent hus kl. 13-16 Ud på tur: “Klaptoft” kl. 14, se side 8

JUli 1. 2. 2. 14 3.


Velling Kalenderen 3. 4. 4.-6. 9. 10. 10. 10. 16. 17. 17. 23. 24. 24. 27. 30. 31. 31.

Forundr. Have Vestj. Højskole VUIF Røde Kro Sogneforening Vestj. Højskole Forundr. Have Røde Kro Sogneforening Forundr. Have Røde Kro Sogneforening Forundr. Have Vestj. Højskole Røde Kro Sogneforening Forundr. Have

Aftensmad i haven kl. 17 “Københavner hos jyske og økologiske mælkebønder” v. Mogens Poulsen. Kl. 9.30 Velling EVENTHOLD til landsstævne i Esbjerg. Åbent hus kl. 13-16 Ud på tur: “Troldholm” kl. 14, se side 8 “Søren Kierkegaards rejse i Jylland 1840” v. Steen Espensen. Kl. 19.30 Aftensmad i haven kl. 17 Åbent hus kl. 13-16 Ud på tur: “Ny Vennergård” kl. 14, se side 8 Aftensmad i haven kl. 17 Åbent hus kl. 13-16 Ud på tur: “Vennergård” kl. 14, se side 8 Aftensmad i haven kl. 17 Foredrag om dansens historie. Kl. 19.30 Åbent hus kl. 13-16 Ud på tur: “St. Holmager” kl. 14, se side 8 Aftensmad i haven kl. 17

aUgUST 1. 6. 7. 7. 10. 10. 18. 20. 20. 25. 25. 25. 27. 28. 29.

Sognebladet Røde Kro Sogneforening Forundr. Have Røde Kro VUIF Vestj. Højskole Vestj. Højskole Vestj. Højskole Vestj. Højskole Menighedsrådet Vestj. Højskole Seniorklubben Vestj. Højskole Vestj. Højskole

Deadline Åbent hus kl. 13-16 Ud på tur: “Økoladen” kl. 14, se side 8 Aftensmad i haven kl. 17 Ringridning - se opslag i Kwik Spar Avisindsamling fra kl. 8.30 - 11.00 “Livet er i det mindste en historie værd” v. Erik Lindsø. Kl. 9.30 “Andreas Evald Meinert Tang til Nr. Vosborg” v. Esben Graugaard. Kl. 9.30 “H.C. Andersen i Vestjylland i sommeren 1859” v. Steen Espensen kl. 19.30 Eftermiddag: “Anonyme kunstnere mellem himmel og hav” v. Brita Haugen Sommermøde med Biskop Elisabeth Dons Christensen i Kirken kl. 14, Forfatter Hans Otto Jørgensen om sit forfatterskab. Kl. 19.30 Sang v. Strit og Algodt i VUIF klubhuset kl. 14 “Limfjordens stemmer og steder” v. Hans Edvard Nørregård-Nielsen Foredrag af forfatter Christel Wiinblad. Kl. 19.30

SePTember 1. 1. 2. 3. 3. 4. 8. 8.

Forundr. Have Vestj. Højskole Vestj. Højskole Seniorklubben Vestj. Højskole Vestj. Højskole Vestj. Højskole Vestj. Højskole

Økologisk Høstmarked kl. 10-17 Sang og historier med Shiller og Jytte Abildstrøm. Kl. 19.30 Jytte Abildstrøm “Små historier - stor virkning”. Kl. 9.30 Udflugt - se opslag i Kwik Spar “Livet er livet værd” ved Kis Østergaard. Kl. 19.00 Forfatter Hans Otto Jørgensen om sit forfatterskab kl. 19.30 “Kunst - religion - symbol” v. Hans Jørgen Frederiksen. Kl. 9.30 Premiere: “Grundtvig og kvinderne” v. Else Mathiassen, Torben Lassen og Karen Sørensen. Kl. 19.30

OBS: Alle arrangemnter på Vestjyllands Højskole er en del af sommerkurserne, så det er vigtigt at få tiderne bekræftet først, da der kan forekomme ændringer - kontakt kontoret!

Husk at tjekke www.velling.eu for opdateret kalender

15


217

gUdSTJeneSTer DAG

KIRKEÅRET

HØJMARK

LEM

VELLING

JUni 16. 23. 30.

3.s.e.trin 4.s.e.trin 5.s.e.trin

10.30 HB 09.00 HB

09.00 HB 10.302 HB 09.00 VL

10.001 VL 09.00 VL 10.30 VL

JUli 7. 14. 21. 28.

6.s.e.trin 7.s.e.trin 8.s.e.trin 9.s.e.trin

10.30 VL

09.00 VL

09.00 HB 10.30 HB

09.00 LH 10.30 HB 19.00 HB

09.00 HB

aUgUST 4. 10.s.e.trin 11. 11.s.e.trin 15. Konfirmand-indskrivning 18. 12.s.e.trin 25. 13.s.e.trin

14.003 HB 10.30 HB 19.00 HB 17.004 HB 10.30 HB

09.00 HB

10.30 HB 10.30 VL

10.30 VL 09.00 HB

09.00 VL 14.005 EDC

SePTember 1. 14.s.e.trin 8. 15.s.e.trin

09.00 HB 10.30 HB

10.30 HB 09.00 HB

09.006 VL

HB = Hanne Byskov VL = Vivian Linnebjerg LH = Lone Hvejsel, provst EDC = Elisabeth Dons Christensen, Biskop

Kirkebil Hvis man vil i kirke, men ikke kan transportere sig selv, kan man køre i taxa og sende regningen til kassereren, som refunderer den. Send den til: Eskild Toft, Skraldhedevej 6, Velling, 6950 Ringkøbing. Menighedsrådet 16

Gudstjeneste i teltet I teltet i anlægget 3 Gudstjeneste på Øster Lem Hede 4 Børnegudstjeneste i præstegårdshaven 5 Biskoppen forestår gudstjenesten og eft. flg. sommermøde i præstegården 6 Tillige gudstjeneste i Ringkøbing kl. 10.15 1 2

Velling Sogneblad - Nr. 3 - 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you