Page 1

oyect os1. pl i egues obr epi edr aenl apedr i z a ar agonz รกl ezcabr er apr

pr oces o>


Elpr oyect os ur gedel ael ecci óndes i t uarl at or r es obr eunagr anr ocadeunos55m del ar ga, quepas aas erpar t edel pr oyect o. Es t ar ocas es i t uaenl aspr ox i mi dadesdeManz anar esel Real .Esf áci l ment eacces i bl eat r avés deunar ut apar al el aal r í oManz anar es .


enunpr i mermoment ol at or r eesunapr ol ongaci óndel ar ocaques eas omaal r í oyal asmont añas , enmar candodes deel i nt er i ores t osdosel ement oscl avesdel aPedr i z a


unal 谩mi naques epl i egaconf or mal aci r cul aci 贸ncont i nuaal ol ar go det odal at or r e.L ospl i eguesdanl ugaraunr ecor r i docubi er t oyunr ecor r i doenel ex t er i or .


Ara Gonzalez  

Torre de Observación