Page 1

XResultater Roy Elveg책rd, Morten Isaksen og Vidar Top Oslo 5. feb 2014


Globalt team 7.500 kursholdere i 36 land X Opplæring på alle relevante språk X Forskningsrapporter X Måleverktøy X


Om oss Xcute er et internasjonalt forsker-team spesialisert på gjennomføring. Verktøy utviklet over 25 år dokumenterer reell endring i “vitale adferder”. Xcute bistår i faktisk gjennomføring av strategier og mål.

Misjon Xcute hjelper organisasjoner og team... oppnå fokus, gjennomføring og bedre resultater... basert på forskning og beste praksis.


Forsker-team og trainers


Prisbelønnet lederutviklingsprogram


4

New York Times bestselgere


300 av Fortune500


Johnsonville

STP

SAISD

St. Joseph’s Healthcare

Excel Polymers

Spectrum Health


Avgjørende samtaler Åpent kurs Delta med andre og lær mer

In-house training Opplæring av egne ansatte

Sertifisering Egne kursholdere internt


Kursinnhold 9 deler inndelt over 2 dager X Mediebibliotek med profesjonelle skuespillere X Kursmanual og huskekort X Bok og lydbok (6 CD’er) X Diskusjon og konkrete rollespill X


Talentprosjekt


Takk for oss! roy.elvegard@xcute.no morten.isaksen@xcute.no vidar.top@xcute.no

Profile for Vidar Top

Avgjørende samtaler  

Noen samtaler er viktigere enn andre...

Avgjørende samtaler  

Noen samtaler er viktigere enn andre...

Profile for vidartop
Advertisement