Page 8

PANEL OG INNBYGNINGSLØSNINGER Innbygningspanel Modellene som du får innbygningspanel med høyre/venstre modell, kun front, to langsider og en kort side eller 2 kortsider og en langside eller heldekkende innbygningspanel.

Vår innmuringskonstruksjon løser alle de problemer som hav vært med innmuringskar tidligere. Tilgangen til komponentene under karet som alltid har vært det største problemet, er løst ved at alle plater er hengslet og holdes på plass av magneter og eller borrelås. Derfor kan alle plater fjernes enkelt på noen få minutter, ved kun å skjære opp silikonet som man tidligere har lagt i fugeskjøtene mellom platene. Ved en nødvendig inspeksjon under karet vil ingen fliser bli ødelagt og eneste etterarbeidet er å legge ny silikon i fugeskøten mellom platene. Ventilasjon under karet er en nødvendighet for alle massasjekar. Tidligere har dette vært løst ved å montere to ventilasjonsluker. Dette er en løsning som har gitt god ventilasjon, men som ikke har gitt tilgang til komponenter under karet. På vår konstruksjon er

8

Venstre panel

Front

Høyre panel

5.090,-

3.600,-

3-sider

3-sider

4-sider

8.750,-

7.100,-

10.500,-

5.090,-

det ventilasjon under hele kanten av karet som er usynelig og gir en bedre ventilasjon. Konstruksjonen er bygd rundt en aluminiumsramme, dette er gjort med tanke på styrke og rust. Rammen er deretter kledd med plater som er våtromsgodkjent, og som det kan legges fliser rett på. Tilpassing på høyde er godt ivaretatt da det er store justeringsmuligheter både opp og ned på aluminiumsrammen. Rammen er utformet på en slik måte at den er selvbærende og verken trenger eller skal få støtte fra selve karet. NB! Alle som murer inn Victory Spa kar uten å bruke vår konstruksjon, er selv ansvalig for å gjøre alle komponenter tilgjengelig ved nødvendig inspeksjon.

Art soft serien  
Art soft serien  
Advertisement