Page 1

SOFT

ART &

2013


TEKNISK INFORMASJON Modeller

Dybde kar

Dybde overløp

Maksimum Minimum høyde høyde

Transport høyde

Minimum vann

Maksimum vann

Soft 145 x 145

50,0 cm

41,5 cm

68,5 cm

64,0 cm

62,5 cm

300 l

400 l

Soft 155 x 155

52,0 cm

43,5 cm

Soft 160 x 100

49,5 cm

39,5 cm

69,5 cm

66,0 cm

64,5 cm

320 l

440 l

68,5 cm

64,0 cm

60,5 cm

285 l

385 l

Soft 170 x 75

49,5 cm

42,0 cm

66,0 cm

61,5 cm

58,0 cm

320 l

370 l

Soft 190 x 90

49,0 cm

41,0 cm

64,0 cm

59,5 cm

56,0 cm

240 l

380 l

Art 140 x 140

51,0 cm

43,0 cm

68,0 cm

63,5 cm

60,0 cm

300 l

420 l

Art 150 x 150

53,0 cm

45,0 cm

66,0 cm

61,5 cm

58,0 cm

260 l

430 l

Art 150 x 90

50,5 cm

43,0 cm

65,0 cm

60,5 cm

57,0 cm

315 l

395 l

Art 160 x 75

50,0 cm

42,5 cm

66,0 cm

61,5 cm

58,0 cm

230 l

280 l

Art 180 x 80

50,0 cm

42,5 cm

67,5 cm

63,0 cm

59,5 cm

240 l

405 l

Strømforbruk : System 1: 550 watt, Sytem 2: 1550 watt, System 3: 1750 watt * Dybde kar = dybde fra bunnen til toppen ** Dybde overløp = fra bunnen til vannet renner ut av overløpet *** Dybde transport = nødvendig døråpning **** Maks vann = er til vannet renner ut av overløpet, uten mennesker i karet ***** Minimum vann = er når det er nok vann til at massasje systemene fungerer, uten mennesker i karet

TILLEGGSUTSTYR Tilleggsutstyr Varme element 2700 watt eller 1500 watt Flerfarget LED undervannslys LED lys i frontpanel Flerfarget LED lys i frontpanel Pute Radio og MP3 Trinnløs og pulserende vannmasassje - = Ikke tilgjengelig ekstra utstyr * = Tilgjengelig ekstra utstyr

2

Badekar

Systen 1/2

System 3

Pris

* * * -

* * * * * -

* * * *

3.090,-

Inkl.

* *

4.490,2.990,4.990,710,3.695,4.490,-


Oversikt Victory Spa massasjesystemer Badekar Elektronisk kontrollpanel med krystall display

System 1

System 2

System 3

-

Vannmassasje: Vannpumpe 550 watt eller 750 watt

-

Vannmassasje

-

Roterende ryggmassasje

-

Roterende fotmassasje

-

Retningsstyrte side dyser for kroppsmassasje

-

Luft tilførsel til vannmassasje for å øke massasje effekten

-

Turbovender som gir ekstra luft i vannmassasjen, tar luft fra kompressoren

-

-

Trinnløs justering av styrken på vannmassasjen

-

-

-

o

Pulserende vannmassasje ( H-mode)

-

-

-

o

Beskyttelse mot tørrkjøring av vannpumpe

-

Selvdrenerende vannrør, dyser og pumpe etter bruk

-

Automatisk tørrblåsing av vannrør, dyser og pumpe etter bruk

-

-

Luftkompressor 700 watt med 300 watt varme element

-

-

Aroma dispenser for luftmassasje

-

-

Trinnløs justering av styrken på luftmassasjen

-

-

-

Pulserende luftmassasje

-

-

-

Selvdrenerende luftkanaler

-

-

-

Automatisk tørrblåsing av luftkanaler og vannrør etter bruk

-

-

LED undervannslys

-

Klokke for justering av massasjetid

-

Automatisk desinfeksjon program

-

-

-

1 eller 2 puter

o

o

o

Flerfarget LED undervannslys

o

o

o

o

Radio og MP3

-

-

-

o

LED lys i frontpanel

-

o

o

o

Flerfarget LED lys i frontpanel

o

o

o

o

Luftmassasje:

* = Standard i systemet o = Tilgjengelig ekstra utstyr - = Ikke tilgjengelig * Med forbehold om endringer i priser og systemer

3


System 1

Elektronisk kontroll panel med krystall display

Vannmassasje: - 550 watt vannmassasje - Roterende rygg massasje - Roterende fot massasje - Retningsstyrte side dyser for kroppsmassasje - Luft tilførsel til vann massasjen for å øke massasje effekten - Beskyttelse mot tørrkjøring av vannpumpe - Selvdrenerende vannrør, dyser og pumpe - LED undervannslys - Klokke for justering av massasjetid Totalt strømforbruk : 550 W

System 2

Elektronisk kontroll panel med krystall display

Vannmassasje: - 550 watt vannmassasje - Roterende rygg massasje - Roterende fot massasje. - Retningsstyrte side dyser for kroppsmassasje. - Luft tilførsel til vann massasjen for å øke massasje effekten - Turbovender som gir ekstra luft i vann massasjen, tar luft fra kompressoren - Beskyttelse mot tørrkjøring av vannpumpe - Selvdrenerende vannrør, dyser og pumpe - Automatisk tørrblåsing av vannrør, dyser og pumpe etter bruk

Luftmassasje: - Luftkompressor 700 watt med 300 watt varme element - Selvdrenerende luftkanaler - Automatisk tørrblåsing av luftkanaler etter bruk - LED undervannslys - Aroma dispenser for luft massasjen - Klokke for justering av massasjetid Totalt strømforbruk : 1 550 W

4


System 3

Elektronisk kontroll panel med flytende krystall display

Vannmassasje: - 750 watt vannmassaje pumpe - Roterende rygg massasje (2 ekstra på hver rygg) - Roterende fot massasje, - Retningsstyrte side dyser for kroppsmassasje (2 ekstra) - Luft tilførsel til vann massasjen for å øke massasje effekten - Turbovender som gir ekstra luft i vann massasjen, tar luft fra kompressoren - Beskyttelse mot tørrkjøring av vannpumpe - Selvdrenerende vannrør, dyser og pumpe - Automatisk tørrblåsing av vannrør, dyser og pumpe etter bruk

Luft massasje: - Luftkompressor 700 watt med 300 watt varme element - Trinnløs justering av styrken på luft massasjen - Pulserende luft massasje (B-mode) - Selvdrenerende luftkanaler - Automatisk tørrblåsing av luftkanaler etter bruk - Aroma dispenser for luft massasjen - LED undervannslys - Klokke for justering av massasjetid - Automatisk og intelligent desinfeksjon program for rengjøring av massasjekaret - 1 eller 2 puter Totalt strømforbruk : 1750 W

TILLEGGSUTSTYR Tilleggsutstyr Varme element 2700 watt eller 1500 watt Flerfarget LED undervannslys LED lys i frontpanel Flerfarget LED lys i frontpanel Pute Radio og MP3 Trinnløs og pulserende vannmasassje

Badekar

Systen 1/2

System 3

* * * -

* * * * * -

* * * *

Vannmassasje & Dyser

Pris

Inkl.

* * - = Ikke tilgjengelig ekstra utstyr til disse

3.090,4.490,2.990,4.990,710,3.695,4.490,modellene

* = Tilgjengelig ekstra utstyr

Victory massasjebad leveres med 3 forskjellige type dyser. Dette varierer fra hver enkelt modell, også ut i fra systempakke. Se hver enkelt teknisk tegning for antall dyser og plassering

D. Liten rotterende dyse for ryggmassasje

B. Medium roterende dyse for fotmassasje

F. Medium direkte dyse for sidemassasje

5


ARMATUR Alle badekar av Victory Spa-serien leveres uten blandebatteri. Blandebatteri brukes til å fylle karet med vann. Det kan være et standard veggbatteri, eller det kan påmonteres på kanten av badekaret. Batteriet kan utstyres med tut eller en vender (som muliggjør påfylling av badekaret gjennom massasjedyser). Som standard (unntatt badekar) har hvert badekar av Victory Spa-serien en tilkobling 1/2“ som fins i rørsystemet. Det muliggjør påfylling av badekar gjennom massasjedyser. Plassering er avmerket på teknisk tegning. En annen løsning er å installere fylling via overløp, dette er en mulighet for badekar og system 1 hvis det ønskes blander A. Fylling gjennom overløpet er ekstrautstyr og koster kr 2.700.

Type A-batteri består av: • • •

manuell blander vender hånddusj Data om vannstrøm i batteriet: VANN (l/m)

Dusj (l/m)

2,00

TRYKK dyser/tut (Bar) 15,94

2,50 3,00 3,50 4.00

17.89 19,99 21,30 22,83

10,00 11,12 12,14 13,11

8,86

Model A Model A krom Sateng kr 3.900,kr 4.900,Fylling gjennom overløp kr 2.700,Standard tilkobling for kaldt og varmt vann – 1/2”. Dette er et batteri til å fylle badekaret gjennom massasjedyser.

Type B-batteri består av: • • • •

manuell blander tut vender hånddusj

Data om vannstrøm i batteriet: VANN (l/m)

Dusj (l/m)

2,00

TRYKK dyser/tut (Bar) 15,94

2,50 3,00 3,50 4.00

17.89 19,99 21,30 22,83

10,00 11,12 12,14 13,11

8,86

Model B Model B krom Sateng kr 4.900,kr 5.900,Fylling gjennom overløp kr 2.700,Standard tilkobling for kaldt og varmt vann – 1/2”. Dette er et batteri til å fylle badekaret gjennom tuten

6


7


PANEL OG INNBYGNINGSLØSNINGER Innbygningspanel Modellene som du får innbygningspanel med høyre/venstre modell, kun front, to langsider og en kort side eller 2 kortsider og en langside eller heldekkende innbygningspanel.

Vår innmuringskonstruksjon løser alle de problemer som hav vært med innmuringskar tidligere. Tilgangen til komponentene under karet som alltid har vært det største problemet, er løst ved at alle plater er hengslet og holdes på plass av magneter og eller borrelås. Derfor kan alle plater fjernes enkelt på noen få minutter, ved kun å skjære opp silikonet som man tidligere har lagt i fugeskjøtene mellom platene. Ved en nødvendig inspeksjon under karet vil ingen fliser bli ødelagt og eneste etterarbeidet er å legge ny silikon i fugeskøten mellom platene. Ventilasjon under karet er en nødvendighet for alle massasjekar. Tidligere har dette vært løst ved å montere to ventilasjonsluker. Dette er en løsning som har gitt god ventilasjon, men som ikke har gitt tilgang til komponenter under karet. På vår konstruksjon er

8

Venstre panel

Front

Høyre panel

5.090,-

3.600,-

3-sider

3-sider

4-sider

8.750,-

7.100,-

10.500,-

5.090,-

det ventilasjon under hele kanten av karet som er usynelig og gir en bedre ventilasjon. Konstruksjonen er bygd rundt en aluminiumsramme, dette er gjort med tanke på styrke og rust. Rammen er deretter kledd med plater som er våtromsgodkjent, og som det kan legges fliser rett på. Tilpassing på høyde er godt ivaretatt da det er store justeringsmuligheter både opp og ned på aluminiumsrammen. Rammen er utformet på en slik måte at den er selvbærende og verken trenger eller skal få støtte fra selve karet. NB! Alle som murer inn Victory Spa kar uten å bruke vår konstruksjon, er selv ansvalig for å gjøre alle komponenter tilgjengelig ved nødvendig inspeksjon.


Farget frontpanel Vi har gleden å presentere fargede paneler som fås til alle kar med panel. Det er fire ulike farger å velge i rød, sort, grått eller oransje. Prisen for farget panel er bare +10% på panel prisene.

FARGER for badekar/ Panel: 910 - white

I tillegg kan du velge å ha lys i panel som både skaper stemning å gjør badet ditt til ett godt sted å være. Alle system kar leveres nå standard med lys, klart lys. Det er også mulig å ha flerfarget lys i badekaret og panel som tilleggsutstyr. Vi tilbyr også lys i badekar uten system. Dette er flerfarget lys med fem fargekombinasjoner.

912 - eurowhite

926 - manhatten grey

919 - pergamon

920 - black

940 - red

950 - orange

930 - grey

FARGER: Fargetillegg 926, 943, 919, 961, 945, og 932 er + 10% på badekarprisen. Fabrikken har en konstant Produktutvikling, derfor kan det forekomme forandringer på produktet. Vi tar forbehold om trykkfeil som skulle forekomme.

9


10

Art 160 x 75


System 1 og 2

System 3

- Mulige steder for plassering av blandebatteri B - Medium roterende dyse for fotmassasje D - Liten roterende dyse for ryggmassasje F - Medium direkte dyse for side massasje

SYSTEM

PRIS

Badekar System 1 System 2 System 3

7.950 kr 15.490 kr 19.645 kr 31.290 kr

Panel komplett (kortside og langside) Panel langside Innbygningspanel

3.390 kr 2.260 kr se s.8

W E P K

- Vann påfylling gjennom dysene - Elektronikk boks - Pumpe - Kompressor

TILLEGGSUTSTYR Varme element (2700 / 1500 watt) Radio og MP3 m/høytalere S3 Pute Trinnløs & pulserende vannmassasje Flerfarget LED undervannslys LED lys i frontpanel Flerfarget LED lys i frontpanel

3.090 kr 3.695 kr 710 kr 4.490 kr 4.490 kr 2.990 kr 4.990 kr

*Frakt fra Oslo kommer i tillegg på alle priser

11 1


170 x 75

Soft 12

* Avbildet versjon høyre utgave, med kontrollpanel inn mot vegg og elektronikk ut i rom, bruk bestillingsskjema for ü fü det korrekt.


System 1 og 2

System 3

- Mulige steder for plassering av blandebatteri B - Medium roterende dyse for fotmassasje D - Liten roterende dyse for ryggmassasje F - Medium direkte dyse for side massasje

SYSTEM

PRIS

Badekar System 1 System 2 System 3

8.060 kr 15.590 kr 19.750 kr 31.420 kr

Panel komplett (kortside og langside) Panel langside Innbygningspanel

3.390 kr 2.260 kr se s.8

W E P K

- Vann påfylling gjennom dysene - Elektronikk boks - Pumpe - Kompressor

TILLEGGSUTSTYR Varme element (2700 / 1500 watt) Radio og MP3 m/høytalere S3 Pute Trinnløs & pulserende vannmassasje Flerfarget LED undervannslys LED lys i frontpanel Flerfarget LED lys i frontpanel

3.090 kr 3.695 kr 710 kr 4.490 kr 4.490 kr 2.990 kr 4.990 kr

*Frakt fra Oslo kommer i tillegg på alle priser

13


14

Art 180 x 80


System 1 og 2

System 3

- Mulige steder for plassering av blandebatteri B - Medium roterende dyse for fotmassasje D - Liten roterende dyse for ryggmassasje F - Medium direkte dyse for side massasje

SYSTEM

PRIS

Badekar System 1 System 2 System 3

8.900 kr 15.900 kr 20.060 kr 31.830 kr

Panel komplett (kortside og langside) Panel langside Innbygningspanel

3.390 kr 2.260 kr se s.8

W E P K

- Vann påfylling gjennom dysene - Elektronikk boks - Pumpe - Kompressor

TILLEGGSUTSTYR TILLEGGSUTSTYR Varme Varmeelement element(2700 (2700 / 1500 / 1500 watt) watt) Radio Radioog ogMP3 MP3m/høytalere m/høytalere S3S3 Pute Pute Trinnløs Trinnløs&&pulserende pulserendevannmassasje vannmassasje Flerfarget FlerfargetLED LEDundervannslys undervannslys LED LEDlys lysi frontpanel i frontpanel Flerfarget FlerfargetLED LEDlys lysi frontpanel i frontpanel

3.090 3.090krkr 3.695 3.695krkr 710 710krkr 4.490 4.490krkr 4.490 4.490krkr 2.990 2.990krkr 4.990 4.990krkr

*Frakt fra Oslo kommer i tillegg på alle priser

15


16

Soft 190 x 90


System 1 og 2

System 3

- Mulige steder for plassering av blandebatteri B - Medium roterende dyse for fotmassasje D - Liten roterende dyse for ryggmassasje F - Medium direkte dyse for side massasje

SYSTEM

PRIS

Badekar System 1 System 2 System 3

9.440 kr 16.630 kr 20.790 kr 33.080 kr

Panel komplett (kortside og langside) Panel langside Innbygningspanel

3.390 kr 2.260 kr se s.8

W E P K

- Vann påfylling gjennom dysene - Elektronikk boks - Pumpe - Kompressor

TILLEGGSUTSTYR Varme element (2700 / 1500 watt) Radio og MP3 m/høytalere S3 Pute Trinnløs & pulserende vannmassasje Flerfarget LED undervannslys LED lys i frontpanel Flerfarget LED lys i frontpanel

3.090 kr 3.695 kr 710 kr 4.490 kr 4.490 kr 2.990 kr 4.990 kr

*Frakt fra Oslo kommer i tillegg på alle priser

17


18

Art 150 x 90


System 1 og 2

System 3

- Mulige steder for plassering av blandebatteri B - Medium roterende dyse for fotmassasje D - Liten roterende dyse for ryggmassasje F - Medium direkte dyse for side massasje

SYSTEM

PRIS

Badekar System 1 System 2 System 3

7.620 kr 16.100 kr 19.230 kr 30.490 kr

Panel Innbygningspanel

2.590 kr 5.090 kr

W E P K

- Vann påfylling gjennom dysene - Elektronikk boks - Pumpe - Kompressor

TILLEGGSUTSTYR Varme element (2700 / 1500 watt) Radio og MP3 m/høytalere S3 Pute Trinnløs & pulserende vannmassasje Flerfarget LED undervannslys LED lys i frontpanel Flerfarget LED lys i frontpanel

3.090 kr 3.695 kr 710 kr 4.490 kr 4.490 kr 2.990 kr 4.990 kr

*Frakt fra Oslo kommer i tillegg på alle priser

19


20

Soft 160 x 100


System 1 og 2

System 3

- Mulige steder for plassering av blandebatteri B - Medium roterende dyse for fotmassasje D - Liten roterende dyse for ryggmassasje F - Medium direkte dyse for side massasje

SYSTEM

PRIS

Badekar System 1 System 2 System 3

8.690 kr 17.150 kr 20.270 kr 32.250 kr

Panel Innbygningspanel

2.590 kr 5.090 kr

W E P K

- Vann påfylling gjennom dysene - Elektronikk boks - Pumpe - Kompressor

TILLEGGSUTSTYR Varme element (2700 / 1500 watt) Radio og MP3 m/høytalere S3 Pute Trinnløs & pulserende vannmassasje Flerfarget LED undervannslys LED lys i frontpanel Flerfarget LED lys i frontpanel

3.090 kr 3.695 kr 710 kr 4.490 kr 4.490 kr 2.990 kr 4.990 kr

*Frakt fra Oslo kommer i tillegg på alle priser

21


22

Art 140 x 40


System 1 og 2

System 3

- Mulige steder for plassering av blandebatteri B - Medium roterende dyse for fotmassasje D - Liten roterende dyse for ryggmassasje F - Medium direkte dyse for side massasje

SYSTEM

PRIS

Badekar System 1 System 2 System 3

8.900 kr 17.150 kr 20.270 kr 32.250 kr

Panel komplett (kortside og langside) Innbygningspanel

2.990 kr 5.090 kr

W E P K

- Vann påfylling gjennom dysene - Elektronikk boks - Pumpe - Kompressor

TILLEGGSUTSTYR Varme element (2700 / 1500 watt) Radio og MP3 m/høytalere S3 Pute Trinnløs & pulserende vannmassasje Flerfarget LED undervannslys LED lys i frontpanel Flerfarget LED lys i frontpanel

3.090 kr 3.695 kr 710 kr 4.490 kr 4.490 kr 2.990 kr 4.990 kr

*Frakt fra Oslo kommer i tillegg på alle priser

23


24

Soft 145 x145


System 1 og 2

System 3

- Mulige steder for plassering av blandebatteri B - Medium roterende dyse for fotmassasje D - Liten roterende dyse for ryggmassasje F - Medium direkte dyse for side massasje

SYSTEM

PRIS

Badekar System 1 System 2 System 3

9.330 kr 17.670 kr 20.790 kr 32.860 kr

Panel Innbygningspanel

2.990 kr 5.090 kr

W E P K

- Vann påfylling gjennom dysene - Elektronikk boks - Pumpe - Kompressor

TILLEGGSUTSTYR Varme element (2700 / 1500 watt) Radio og MP3 m/høytalere S3 Pute Trinnløs & pulserende vannmassasje Flerfarget LED undervannslys LED lys i frontpanel Flerfarget LED lys i frontpanel

3.090 kr 3.695 kr 710 kr 4.490 kr 4.490 kr 2.990 kr 4.990 kr

*Frakt fra Oslo kommer i tillegg på alle priser

25


26

Art 150 x 150


System 1 og 2

System 3

- Mulige steder for plassering av blandebatteri B - Medium roterende dyse for fotmassasje D - Liten roterende dyse for ryggmassasje F - Medium direkte dyse for side massasje

SYSTEM

PRIS

Badekar System 1 System 2 System 3

9.760 kr 18.090 kr 21.210 kr 33.570 kr

Panel Innbygningspanel

2.990 kr 5.090 kr

W E P K

- Vann påfylling gjennom dysene - Elektronikk boks - Pumpe - Kompressor

TILLEGGSUTSTYR Varme element (2700 / 1500 watt) Radio og MP3 m/høytalere S3 Pute Trinnløs & pulserende vannmassasje Flerfarget LED undervannslys LED lys i frontpanel Flerfarget LED lys i frontpanel

3.090 kr 3.695 kr 710 kr 4.490 kr 4.490 kr 2.990 kr 4.990 kr

*Frakt fra Oslo kommer i tillegg på alle priser

27


28

Soft 155 x 155


System 1 og 2

System 3

- Mulige steder for plassering av blandebatteri B - Medium roterende dyse for fotmassasje D - Liten roterende dyse for ryggmassasje F - Medium direkte dyse for side massasje

SYSTEM

PRIS

Badekar System 1 System 2 System 3

10.290 kr 18.400 kr 21.520 kr 34.330kr

Panel Innbygningspanel

2.990 kr 5.090 kr

W E P K

- Vann påfylling gjennom dysene - Elektronikk boks - Pumpe - Kompressor

TILLEGGSUTSTYR Varme element (2700 / 1500 watt) Radio og MP3 m/høytalere S3 Pute Trinnløs & pulserende vannmassasje Flerfarget LED undervannslys LED lys i frontpanel Flerfarget LED lys i frontpanel

3.090 kr 3.695 kr 710 kr 4.490 kr 4.490 kr 2.990 kr 4.990 kr

*Frakt fra Oslo kommer i tillegg på alle priser

29


Forhandler:

firma@victoryspa.no

Art soft serien  
Art soft serien  
Advertisement