Page 1

VICTOR SALME P O R T F O L I O

2013

www.salme.es


ABOUT ME

Aptituds i experiència

Experiència

Formació

Aptituds professionals

Software

Account Manager

Interiorista

Projectes de disseny d’interiors

AutoCAD

Captació, fidelització i retenció de clients idealista.com

Projectes i Direcció d’obres de decoració Escola d’Art i Disseny de Terrassa

Delineació de plànols

3D Studio MAX

Lighting design

Adobe Photoshop

Coneixements de construcció

DIALux

2009-2011

(Cursant actualment 2n curs)

Customer Service Manager

Global Sustainability

Disseny de detalls constructius

Keynote

Front Office atenció al client AXA

Introduction to sustainability University of Illinois

Renders i infografies

Corel DRAW

2009

2012

Amidaments i pressupostos

Microsoft Office

Coneixement de normatives Key Account Manager

Batxillerat Artístic

Responsable de grans comptes i departamet de publicitat Grup Editorial Sabadell

Institut Obert de Catalunya

2003-2009

2011

Batxillerat Tecnològic Institut Obert de Catalunya 2011

victor@salme.es 647 11 42 38 _ 93 727 33 19 Pl. Sardana, 1 8-2 08203 Sabadell (BCN) 27_12_1981

about.me/victorsalme

www.salme.es


PORTFOLIO

Projectes i altres treballs

Antic Vapor Ros _ Espai col·lectiu d’habitatges Lobby d’Hotel urbà a Terrassa Stand per a l’Escola d’Art i Disseny Casa amb pati i despatx professional Altres treballs

índex

www.salme.es


ANTIC VAPOR ROS

Espai col·lectiu d’habitatges per a estudiants

"L'habitatge polivalent aposta per la reflexió sobre l'habitatge en general i el seu entorn social." L'antiga fàbrica tèxtil Vapor Ros és l'espai on actuem per donar reposta a una nova forma d'entendre l'habitatge temporal. Un lloc de pas on joves estudiants poden donar un primer impuls a la seva independència, en un moment de transició cap al futur. La socialització dels habitants d'aquest projecte i el respecte al legat arquitectònic amb què partim han estat les idees principals que han donat forma a aquest espai. Hem configurat 22 habitatges alineats a la façana sud (11 per cada planta) i 2 habitatges adaptats a la planta baixa.

portfolio

Per poder salvar el desnivell exterior i aconseguir un visió més àmplia de la nau hem col·locat l'accés a la façana nord, aconseguint una relació directa amb el pati d'illa. Aquest accés està centrat i l'hem potenciat realitzant un tall al forjat del pis superior que ens ofereix una doble alçada i aquí encabim l'escala i un ascensor per accedir al la planta superior. Les zones comunes orientades a nord gaudeixen de la visió del campanar de la Catedral de Terrassa. Per delimitar aquestes zones unes gelosies de fusta de pi imprimeixen el caràcter d'espai de transició. Un espai on estem construïnt encara el nostre futur.

www.salme.es


ANTIC VAPOR ROS

Espai col·lectiu d’habitatges per a estudiants Per tal de guanyar metres útils de zones comunes, hem decidit treballar el mòdul en diferents nivells. D'aquesta manera aconseguim ocupar menys superfície i a l'hora generar diferents espais d'ús privat. Seguint amb la intenció de respectar l'edifici cada mòdul està construït in situ amb plaques pre-fabricades de fusta de pi contralaminada, sent cada habitatge muntable i desmuntable per al seu reaprofitament sense que això suposi cap agresió a l'edifici ocupat.

portfolio

www.salme.es


LOBBY D’HOTEL

Projecte per al vestíbul d’un hotel urbà a Terrassa

Partint d’un edifici existent que està en procés de construcció, aquesta actuació proposa afegir un valor a l’edifici inspirant-se en la ciutat medieval i abstraent tres conceptes vertebradors del projecte: la verticalitat, la duresa dels materials i la introducció del fosar o làmina d’aigua.

En trobar un espai dividit per una filera de pilars de formigó que també apareixen a la façana, la primera decisió ha estat revestir-los i generar un nou ritme irregular que permeti potenciar la verticalitat del doble espai i organitzar el programa amb una gelosia de pilars de fusta de secció ortogonal i monumentalitzar la façana disposant’hi perfils acabats en acer cortén i que agafen la mateixa dimensió que la totalitat de l’alçada de l’edifici.

portfolio

www.salme.es


LOBBY D’HOTEL

Projecte per al vestíbul d’un hotel urbà a Terrassa

L’edifici adopta una nova concepció molt més rotunda a nivell formal i aporta un valor actual a través dels materials escollits: el formigó, l’acer cortén, el tauler de DM brillant i la fusta de roure que trenca amb la fredor dels materials industrials. El treball realitzat amb la il·luminació ressalta la verticalitat dels elements més imporants a nivell formal del projecte i guia l’usuari a través dels diferents espais. Les luminàries proposades disposen d’un feix molt concentrat que provoca un joc de llums i ombres i aporta un ambient íntim i luxós.

portfolio

www.salme.es


STAND EADT

Disseny d’un stand per a l’Escola d’Art i Disseny de Terrassa

La idea del projecte és construir un element cúbic que funciona com a gran caixa de llum i mitjançant panells translúcids deixa intuïr l’activitat interior però mantenint la sorpresa fins que s’hi accedeix L’estructura principal és de fusta de pi, amb rastrells col·locats com a trava per aconseguir més inèrcia. El cub estaria descomposat en dos elements en forma de L que estàn separats per formar l’accés i una sortida posterior. Tot el conjunt es gira en planta amb un petit gest que genera l’angle que permet reconèixer la totalitat de la caixa des de qualsevol punt. L’estructura es revesteix amb panells de policarbonat cel·lular a dues cares, deixant una cambra intermitja que s’il·lumina amb tires de LED que aporten l’efecte llanterna al retroil·luminar els tancaments.

portfolio

www.salme.es


CASA AMB PATI

Projecte d’habitatge i despatx professional en una antiga nau industrial

EL punt de partida d’aquest projecte és una antiga nau industrial de 475 m2, amb planta trapezoidal. He decidit crear un element ordenador de l’espai, partint d’un dels murs perimetrals. Aquest element és una U de formigó que genera un nou espai ortogonal on ubico la zona de dia . A l’altre costat de l’eix separador disposo la zona de nit i el consultori. La orientació sud- est de la zona aporta més hores de Sol al matí i migdia. La ubicació de la piscina suposa una barrera entre l’accés nord i el pati sud, més privat.

portfolio

www.salme.es


ALTRES TREBALLS Renders

3D Studio MAX Photoshop

portfolio

www.salme.es


RECOMANACIONS

victor@salme.es 647 11 42 38 _ 93 727 33 19 Pl. Sardana, 1 8-2 08203 Sabadell (BCN) 27_12_1981

www.linkedin.com/in/victorsalme

www.salme.es


www.salme.es

Portfolio 2013  

Últimos proyectos

Portfolio 2013  

Últimos proyectos

Advertisement