Page 8

REPREZENTĂRI DE ARHITECTURĂ Reprezentări de Arhitectură este un proiect vizual, expunând o colecție variată de reprezentări spațiale. Ea este prezentată printr-o enumerare cronologică, având ca scop o redescoperire critică personală, mai degrabă decât o etalare estetică. Studiul este organizat după reguli simple de formă, compoziție și culoare, dar prezentarea duală și tactica succesiunii relevă evoluții sau involuții, teme singulare sau recurente, tensiuni calitative sau cantitative sau persistențe ori discontinuități ale anumitor elemente de limbaj și tehnică etc. Pe de altă parte, este urmărită atât creșterea scării de reprezentare, cât și a gradului de atribuire, prin desen, a diverselor semnificații. Astfel, trecem de la obiect la obiecte (obiecte ordonate), de la obiecte la mai multe obiecte (un interior), de la un interior la mai multe interioare (o casă), de la o casă la mai multe case (un oraș), ... Progresiv însă, trecem și de la descrierea explicită, la cea sintetică, mai apoi de la desenul creator (nu conceptual) la cel de punere în operă (thinking& making), pentru a ajunge la narațiuni mentale și argumentări filosofice, contestând în acest fel însăși limitele acestei discipline. Când pictez obiecte mă gândesc la ele, nu mă uit la ele. Pablo Picasso

8

Profile for Victor Moldoveanu

Drawfolio & Illustrations  

Album 1 of the Journal of Creative Works

Drawfolio & Illustrations  

Album 1 of the Journal of Creative Works

Advertisement