Page 20

Schițe de călătorie Siluetă urbană, San Giorgio Maggiore, Veneția Interiorul pavilionului României la cea de-a 13-a Bienală de Arhitectură de la Veneția Septembrie 2012, tuș Dimensiuni 297x210 mm

20

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă

Profile for Victor Moldoveanu

Drawfolio & Illustrations  

Album 1 of the Journal of Creative Works

Drawfolio & Illustrations  

Album 1 of the Journal of Creative Works

Advertisement