Page 1


GRANIȚA ROMANTICĂ Suntem generația localizată la granița romantică dintre natură, tehnologie și redescoperirea valorilor tradiționale. Ne definim identitatea și o reevaluăm printrun proces constant de descompunere și regenerare a fragmentelor de memorie prin intermediul canalelor artistice și tehnologice. Intuiția încorporează în procesul de design un argument solid spre o atitudine intelectuală de a produce arhitectură. De aceea, deseori înlocuim arhitectul cu un intelectual al spațiului.

ESTETICA NORULUI Abordarea procesului de design este rațională și irațională, rezonabilă și absurdă — un proces pur creativ. Parcursul decizional este transversal și condus de instinct — fie că ne place sau nu, iar în acest sens, rezultatul este complet imprevizibil și lipsit elemente predefinite. Deseori, vorbim despre design reușit sau nereușit, dar pe această linie de gândire, niciodată nu am văzut un nor inestetic sau un val greșit desenat. Valul este elementul pe care oceanul îl face în locul pe care noi îl numim aici și acum; el este același prin faptul că este mereu diferit.


VICTOR MOLDOVEANU

www .vmoldoveanu. com


JURNALUL DE LUCRĂRI CREATIVE Jurnalul de Lucrări Creative reprezintă denumirea de ansamblu a celor patru categorii de studii realizate între 2008 și 2015 — 15 proiecte care includ studii de design vizual, teoria spațiului, arhitectură și urbanism. Jurnalul este divizat în 4 capitole în conformitate cu subiectul, scara sau discursul abordate: Reprezentări de Arhitectură, Gramatici și Fundamente, Organizări și Metafore respectiv Programări Strategice. Misiunea Jurnalului este de a cerceta Lupta Cunoașterii, asumându-și fiecare proiect ca pe o nouă oportunitate de a explora și examina, într-o modalitate foarte riguroasă, noi strategii și tehnici de design. Această misiune a fost în mod consecvent urmărită prin gândire auto-reflexivă, entuziasm, diligență și dedicare.


Reprezentări de Arhitectură 8 — 119


REPREZENTĂRI DE ARHITECTURĂ Reprezentări de Arhitectură este un proiect vizual, expunând o colecție variată de reprezentări spațiale. Ea este prezentată printr-o enumerare cronologică, având ca scop o redescoperire critică personală, mai degrabă decât o etalare estetică. Studiul este organizat după reguli simple de formă, compoziție și culoare, dar prezentarea duală și tactica succesiunii relevă evoluții sau involuții, teme singulare sau recurente, tensiuni calitative sau cantitative sau persistențe ori discontinuități ale anumitor elemente de limbaj și tehnică etc. Pe de altă parte, este urmărită atât creșterea scării de reprezentare, cât și a gradului de atribuire, prin desen, a diverselor semnificații. Astfel, trecem de la obiect la obiecte (obiecte ordonate), de la obiecte la mai multe obiecte (un interior), de la un interior la mai multe interioare (o casă), de la o casă la mai multe case (un oraș), ... Progresiv însă, trecem și de la descrierea explicită, la cea sintetică, mai apoi de la desenul creator (nu conceptual) la cel de punere în operă (thinking& making), pentru a ajunge la narațiuni mentale și argumentări filosofice, contestând în acest fel însăși limitele acestei discipline. Când pictez obiecte mă gândesc la ele, nu mă uit la ele. Pablo Picasso

8


1. Reprezentări de Arhitectură 2008 martie — 2010 octombrie

9


amplasare

10

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


pagini

12 ― 119

strategia prezentării

11


12


13


14

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Obiecte și secvențe din Veneția Decembrie 2013, acuarelă, tuș Dimensiuni 1000x100 mm

15


Tehnici Martie 1995, creioane colorate

16

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Tehnici Martie 1995, acuarelă

17


Studii de esențializare Muzeul S.R. Guggenheim, Frank Loyd Wright Notre-Dame du Haut, Le Corbusier Vila Savoye, Le Corbusier Octombrie 2011, tuș Dimensiuni 297x210 mm

18

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Toamnă Octombrie 1995, acuarelă

19


Schițe de călătorie Siluetă urbană, San Giorgio Maggiore, Veneția Interiorul pavilionului României la cea de-a 13-a Bienală de Arhitectură de la Veneția Septembrie 2012, tuș Dimensiuni 297x210 mm

20

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Textură și culoare Octombrie 1995, acuarelă

21


Studiu după natură Octombrie 2008, grafit Dimensiuni 700x500 mm Timp de lucru 2,5 h

22

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Admitere Facultatea de Arhitectură de Interior, 2008 Iunie 2010, grafit Dimensiuni 700x500 mm Timp de lucru 3,0 h

23


Studiu din memorie Martie 2009, grafit, creioane colorate Dimensiuni 700x500 mm Timp de lucru 3,5 h

24

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Studiu din memorie Decembrie 2011, grafit Dimensiuni 700x500 mm Timp de lucru 2,5 h

25


Studiu din memorie Mai 2009, grafit, creioane colorate Dimensiuni 700x500 mm Timp de lucru 5,0 h

26

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Studiu după natură Iulie 2009, grafit, creioane colorate Dimensiuni 700x500 mm Timp de lucru 5,5 h

27


Studiu după natură - „Unelte” Aprilie 2009, grafit, creioane colorate Dimensiuni 700x500 mm Timp de lucru 5,5 h

28

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Studiu din memorie - „La mare� Iunie 2009, grafit, creioane colorate Dimensiuni 700x500 mm Timp de lucru 4,0 h

29


Studiu după natură - „Produse de curățat” Martie 2009, grafit, creioane colorate Dimensiuni 700x500 mm Timp de lucru 7,0 h

30

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Studiu după natură - „În bucătărie” Aprilie 2009, grafit, creioane colorate Dimensiuni 700x500 mm Timp de lucru 4,0 h

31


Studiu după natură Decembrie 2008, grafit Dimensiuni 700x500 mm Timp de lucru 10,0 h

32

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Studiu după natură Ianuarie 2009, grafit Dimensiuni 700x500 mm Timp de lucru 6,0 h

33


Studiu din memorie Septembrie 2009, grafit, tuș Dimensiuni 700x500 mm Timp de lucru 5,0 h

34

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Studiu din memorie Septembrie 2009, grafit Dimensiuni 700x500 mm Timp de lucru 3,0 h

35


36

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Studiu după natură Martie 2009, grafit, creioane colorate, tuș Dimensiuni 420x594 mm Timp de lucru 13,0 h

37


Studii din memorie „În bucătărie” „Fructe de toamnă” Ianuarie 2010, tuș Dimensiuni 297x420 mm Timp de lucru 15 min

38

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Studii din memorie „Recipiente” „Piață urbană” Ianuarie 2010, grafit, tuș Dimensiuni 297x420 mm Timp de lucru 15 min

39


Admitere Facultatea de Arhitectură de Interior, 2003 Decembrie 2009, grafit, creioane colorate Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 3,5 h

40

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Admitere Facultatea de Arhitectură de Interior, 2005 Noiemrie 2009, grafit, creioane colorate Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 3,0 h

41


Casă din Livada Poștei, Brașov Martie 2009, grafit, creioane colorate Dimensiuni 700x500 mm Timp de lucru 5,0 h

42

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Casă din Livada Poștei, Brașov Iulie 2009, grafit Dimensiuni 700x500 mm Timp de lucru 5,0 h

43


Casă pe Strada Mihai Eminescu, Brașov Iulie 2009, grafit, creioane colorate Dimensiuni 700x500 mm Timp de lucru 4,5 h

44

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Fosta baie comunală, Făgăraș August 2009, grafit, creioane colorate Dimensiuni 700x500 mm Timp de lucru 3,0 h

45


Prefectura, Brașov Iulie 2009, grafit Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 4,0 h Casă pe Strada Mihai Eminescu, Brașov Iulie 2009, grafit Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 6,0 h

46

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Gara, Predeal August 2009, grafit Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 2,5 h MODAROM, Brașov August 2009, grafit Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 3,5 h

47


Farul Genovez, Constanța August 2009, grafit Dimensiuni 700x500 mm Timp de lucru 3,0 h Marea Moschee, Constanța August 2009, grafit Dimensiuni 700x500 mm Timp de lucru 2,5 h

48

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Opera Română, Timișoara Iulie 2009, grafit Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 5,0 h Muzeul de Istorie și Arheologie, Constanța August 2009, grafit Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 3,0 h

49


Casa Sfatului, Brașov Mai 2010, grafit, creioane colorate Dimensiuni 700x500 mm Timp de lucru 2,0 h

50

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Casa Poldi Chapier Marcel Iancu, 1929, București Aprilie 2010, grafit, creioane colorate Dimensiuni 700x500 mm Timp de lucru 3,0 h

51


Front din Piața Sfatului, Brașov Iulie 2009, grafit, creioane colorate Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 6,0 h

52

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Front din Piața Sfatului, Brașov Iunie 2010, grafit Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 3,0 h

53


Front din Piața Unirii, Timișoara Iulie 2009, grafit, creioane colorate Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 4,0 h

54

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Front din Piața Unirii, Timișoara Iunie 2010, grafit, creioane colorate Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 4,0 h

55


Cazinoul, Constanța Daniel Renard, Petre Antonescu, 1910 August 2009, grafit Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 9,0 h

56

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Clubul Sportiv Olimpia, Brașov August 2009, grafit Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 2,5 h

57


Robie House Frank Lloyd Wright, 1090, Chicago, Illinois Iunie 2010, grafit Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 2,5 h

58

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Vila Elisabeta Cantacuzino Horia Creangă, 1934 Ianuarie 2010, grafit Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 2,5 h

59


Gara de Nord Jacques Ignace Hittorff, 1863, Paris Mai 2010, grafit Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 3,5 h

60

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


61


Scara principală a Operei Garnier Charles Garnier, 1875, Paris Ianuarie 2010, grafit Dimensiuni 700x500 mm Timp de lucru 2,5 h

62

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Abația Melk Jacob Prandtauer, 1736, Melk Martie 2010, grafit Dimensiuni 700x500 mm Timp de lucru 3,0 h

63


Studiu din memorie Iunie 2010, grafit Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 2,5 h

64

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Palatul de iarnă, Sankt Petersburg Martie 2010, grafit Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 2,5 h

65


Admitere Facultatea de Arhitectură, 2002 Giovannitti House, Richard Meier, 1938, Pitsburgh, Pennsylvania August 2010, grafit Dimensiuni 700x500 mm Timp de lucru 3,5 h

66

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Cooper Residence Gwathmey Siegel Architects, 1964, Massachusetts, Orleans Aprilie 2010, grafit, creioane colorate Dimensiuni 700x500 mm Timp de lucru 2,5 h

67


Auditoriul din Glasgow „The Armadillo” Foster+Partners, 1997, Glasgow Iunie 2010, grafit Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 1,5 h

68

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Museul de Design Vitra Frank Ghery, 1989, Wheil am Rhein Iunie 2010, grafit Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 1,5 h

69


Pavilion expozițional Mai 2010, grafit Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 3,5 h

70

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Admitere Facultatea de Arhitectură, 1997 Aprilie 2010, grafit Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 3,0 h

71


Admitere Facultatea de Arhitectură, 1996 Aprilie 2010, grafit Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 2,5 h

72

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Admitere Facultatea de Arhitectură, 2001 August 2010, grafit, creioane colorate Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 4,0 h

73


Admitere Facultatea de Arhitectură, 2009 Casa Fratelli Guidotti, Luigi Snozzi, 1991, Monte Carasso August 2010, grafit Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 3,5 h

74

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Admitere Facultatea de Arhitectură, 2008 Casa Guidotti, Luigi Snozzi, 1980, Monte Carasso August 2010, grafit, creioane colorate Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 4,0 h

75


Admitere Facultatea de Urbanism, 2001 Ianuarie 2009, grafit, creioane colorate Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 4,0 h

76

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Admitere Facultatea de Urbanism, 2004 August 2010, grafit, creioane colorate Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 3,5 h

77


Admitere Facultatea de Urbanism, 2008 Iunie 2010, grafit Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 3,5 h

78

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Admitere Facultatea de Urbanism, 2004 August 2010, grafit, creioane colorate Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 3,5 h

79


Admitere Facultatea de Urbanism, 2007 Mai 2010, grafit, creioane colorate Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 3,5 h

80

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Admitere Facultatea de Urbanism, 2007 August 2010, grafit, creioane colorate Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 4,0 h

81


Pe cât cumpăna pare a fi un vestigiu preistoric, rămășiță ultimă a unei mecanici primitive, pe atât puțul cu roată, înconjurat de o ușoară colonadă de lemn, de cărămidă ori de piatră, înseamnă o gospodărie și o concepție mai așezată în care se deslușește preocuparea unei armonii. Am văzut pe valea Dunării sau mai sus pe Jiu, mici edificii de plan circular ori octogonal, care la colțul a două drumuri din sat se înălțau gingașe și ușoare ca niste temple minuscule ale unor divinități câmpenești. În mănăstirea Cernica, în curtea bisericii vechi există cel mai frumos exemplu din această categorie de puțuri. Opt coloane de piatră, de înălțimea unui om de mărime obișnuită, primesc povara

Studiu de documentare Puț din curtea Mănăstirii Cernica Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 3,0 h

82

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă

unor arcade, care la rândul lor duc pe curba lor nervoasă un mic dom de cărămidă ori de piatră, ce păzește de ploi, de praf și de jocul nebun al foilor uscate ghizdul puțului străvechi. Câteodată o latură a octogonului e zidită și o firidă adăpostește o icoană, altadată o cruce face straje. Împrejurul acestor puțuri, pământul este acoperit de lespezi ori de bolovani. În apropiere, când locul e destul de întins, se dispun jgheaburile zidite ori tăiate în buturugi, pentru vite. Puțul, cu micul său edificiu, devine locul de întâlnire ori de scurtă odihnă pentru sat. G.M. Cantacuzino, 1932 Arcade, Firide, Lespezi


Admitere Facultatea de Arhitectură, 1990 August 2010, grafit Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 3,5 h

83


Castelul Corvinilor, Hunedoara Hotel ARO, Brașov Partenonul, Atena Piața San Marco, Veneția

Gospodărie tradițională, Maramureș Palatul CEC, București Sala Palatului, București Hotel Intercontinental, București

Vila Savoye, Poissy Castelul Corvinilor, Hunedoara Vila Elisabeta Cantacuzino, București Abația Melk, Melk

Studii de documentare Mai - august 2010, grafit Dimensiuni 297x210 mm Timp de lucru 10 min / buc

84

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă

Notre-Dame du Haut, Ronchamp S.R. Guggenheim, Bilbao Vila Minovici, București Biserica Mănăstirii Dragomirna, Suceava


Hotel Burj Al Arab, Dubai Stație de Pompieri, Weil am Rhein Casă tradițională, Muntenia Biserica Neagră, Brașov

Biserica Arbore, Suceava ROMEXPO, București Sediul BMW, München Sediul CCTV, Beijing

Gare de Saint-Exupéry TGV, Lyon Noua primărie, Toronto Palat Brâncovenesc, Mogoșoaia S.R. Guggenheim, New York

Circul de stat, București Casă tradițională, Oltenia Sediul ONU, New York Gospodării tradiționale, România

Studii de documentare Mai - august 2010, grafit Dimensiuni 297x210 mm Timp de lucru 10 min / buc

85


Admitere Facultatea de Arhitectură August 2010, grafit, creioane colorate Dimensiuni 700x500 mm Timp de lucru 3,0 h

86

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Admitere Facultatea de Urbanism, 2003 August 2003, grafit Dimensiuni 700x500 mm Timp de lucru 4,0 h

87


Cabană la munte, axonometrie izometrică Noiembrie 2009, grafit Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 2,5 h Vila Elisabeta Cantacuzino, elevație Iulie 2009, grafit

88

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Casă țărănească, secțiune Noiembrie 2009, grafit Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 2,5 h Locuință, elevații August 2010, grafit

89


Studiu de formă și culoare Ianuarie 2011, pastel Dimensiuni 297x420 mm Timp de lucru 2,0 h Intersecții și rotații Ianuarie 2009, grafit Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 1,5 h

90

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Studiu spațial Ianuarie 2011, pastel Dimensiuni 297x420 mm Timp de lucru 2,0 h Înscrieri și tangențe Ianuarie 2009, grafit Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 3,0 h

91


Dublă proiecție ortogonală pentru o scară elicoidală cu sâmbure central Iulie 2011, grafit Dimensiuni 700x500 mm Timp de lucru 6,5 h

92

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Dublă proiecție ortogonală pentru o scară elicoidală cu sâmbure central Iulie 2011, grafit Dimensiuni 700x500 mm Timp de lucru 6,5 h

93


Scaunul Zig-Zag Gerrit T. Rietveld, 1934 Aprilie 2013, grafit Dimensiuni 297x420 mm Timp de lucru 15 min Masa Albini Franco Albini, 1928 Aprilie 2013, grafit Dimensiuni 297x420 mm Timp de lucru 15 min

94

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Scaunul Barcelona Ludwig Mies van der Rohe, 1929 Aprilie 2013, grafit, pastel Dimensiuni 297x420 mm Timp de lucru 15 min Corp de bibliotecă Neuland International Design Aprilie 2013, grafit Dimensiuni 297x420 mm Timp de lucru 15 min

95


Schiță de propunere urbană Noiembrie 2011, grafit Dimensiuni 700x500 mm Timp de lucru 2,0 h

96

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Studiu de formă Martie 2012, grafit, acuarelă, prelucrare digitală Dimensiuni 297x210 mm Timp de lucru 2,0 h

97


Scenă urbană Noiembrie 2011, perspectivă construită, grafit, creioane colorate Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 4,0 h

98

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Scenă urbană, Brașov August 2009, grafit Dimensiuni 500x700 mm Timp de lucru 3,0 h

99


100

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Casa dirijorului PRODID, 2005, București Mai 2011, grafit Dimensiuni 420x210 mm Timp de lucru 1,5 h

101


Locuințe colective, Bucureștii Noi ADNBA, 2008, București Mai 2011, grafit, prelucrare digitală Dimensiuni 297x420 mm Timp de lucru 1,5 h

102

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Casa Trandafir, Cotroceni Graphic Studio, 2005, BucureČ™ti Mai 2011, grafit, prelucrare digitală Dimensiuni 297x420 mm Timp de lucru 1,5 h

103


Casa Călin, Voluntari Adrian Spirescu, 2006, București Mai 2012, grafit, fotomontaj Dimensiuni 297x420 mm Timp de lucru 1,5 h

104

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Casa Călin, Voluntari Adrian Spirescu, 2006, București Mai 2012, grafit, acuarelă, fotomontaj Dimensiuni 297x420 mm Timp de lucru 1,5 h

105


Studii de esențializare Biserica Arbore, Suceava Sediul BMW, München Cula Greceanu din Poiana Măldăreștilor, Vâlcea Octombrie 2011, grafit, acuarelă, flow Dimensiuni 297x210 mm

106

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Studiu de esențializare Biserica de lemn din Călineși Susani, Maramureș Octombrie 2011, grafit, acuarelă, flow Dimensiuni 297x420 mm

107


Proces de organizare, scheme Proiect - Platforma de Modă și Design Vestimentar (p.162) Iulie 2014, grafit, creioane colorate Schiță prospectivă Proiect - Opera Digitală din București (p.224) Ianuarie 2014, grafit

108

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Studiu urban, schemă Proiect - Opera Digitală din București (p.224) Ianuarie 2014, flow Proces de organizare, scheme Iunie 2011, grafit

109


Detaliu pentru proiect de parasolar Secțiune orizontală Martie 2014, CAD

110

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Detaliu pentru proiect de parasolar SecČ›iune verticală Martie 2014, CAD

111


Harta mentală este una din cele mai creative strategii de gândire care încape pe o foaie de hârtie. În geografia comportamentală, o hartă mentală este punctul de vedere al unui individ asupra unei arii de interacțiune. Deși acest tip de subiect ar părea cel mai probabil să fie studiat în domeniul științelor sociale, această arie particulară este cel mai adesea studiată de geografii zilelor noastre. De multe ori, percepția noastră asupra orașului nu este una susținută, ci mai degrabă parțială, fragmentară și amalgamată (Lynch). Scopul este reprezentat de determinarea calităților subiective și preferințelor individuale sau de grup, dar se poate constitui și în cartografierea proceselor de gândire sau în strategii de ordonare a ideilor.

Hartă mentală - cartier din București Aprilie 2010, grafit Dimensiuni 148x210 mm

112

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Hartă mentală - Aeroportul din Bruxelles Iulie 2014, tuș Dimensiuni 210x297 mm

113


Hartă mentală Noiembrie 2013, CAD

114

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


115


Acesta este mediul îngust în care trebuie să se desfăşoare natura existenţială a omului „înlănțuit”. Ne complacem în surogate intelectuale, în scheme de gândire, în şabloane şi în stereotipii, în simplificări excesive. Navigăm într-un labirint de scheme mentale construit în aşa fel încât să evităm realitatea întunericului care ne macină existenţa. Pretindem că înţelegem ceea ce facem, însă prea puţin ne mai preocupă coerenţa (intelectuală)… Soluţia este eliberarea gândirii din captivitatea ei, pătrunderea în compoziţia cauzală a ceea ce a generat-o. Dar urcușul eliberării desemnează simbolul cunoașterii veritabile - dimensiunea Ideilor. Primatul Ideii Binelui în raport cu celelalte Idei nu este nici cronologic, nici cauzal, nici valoric. El certifică celelalte calități ale Ideilor. Ce soluție? „Noi nu vrem niciun fel de răspuns. Noi vrem să uităm întrebarea...” (Max Frisch). Suportul intuitiv pe care se dezvoltă concepţia elină despre adevăr ca starede-neascundere se constituie în mit ca raport între spaţiul închis (ascuns) al peşterii şi neascunsul spaţiului exterior care se deschide la suprafaţă, în lumină. Deşi acest raport este neîncetat prezent în mit, puterea de evocare a mitului peşterii „nu provine din imaginea închiderii create de bolta subterană şi a captivităţii în spaţiul închis, şi nici din priveliştea deschisului care e propriu spaţiului exterior peşterii. Dimpotrivă, pentru Platon, forţa de simbolizare a mitului se concentrează pe rolul pe care îl joacă focul, strălucirea focului şi umbrele, luminozitatea zilei, lumina soarelui şi soarele. Totul rezidă în strălucirea a ceea ce apare şi în felul în care putinţa de a vedea devine posibilă” (Heidegger). Esenţa mitului se concentrează asupra sursei de lumină – strălucirea pură – care în mit este soarele, iar la nivelul meditaţiei este ideea - ιδέα. „Ideea este ceea ce emană strălucire. Esenţa Ideii rezidă în putinţa de a emana strălucire, în putinţa de a face vizibil”. Ideea este cea care face cu putinţă apariţia oricărei fiinţări în aspectul (Ansehen) ei, ea este în cele din urmă cauza ultimă, originea oricărei stări-de-neascundere. Într-o lume determinată prin Idee, scopul paideiei este cultivarea privirii în vederea ajungerii ei la această cauză supremă.

116

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


Reprezentare și discurs argumentativ Platon, Alegoria peșterii, Republica Iulie 2014, CAD Dimensiuni 297x420 mm

117


Arhiva 2008 - 2010 Septembrie 2010, Brașov

118

r epr ez e n t ă r i

d e

a r h i t e c t u r ă


119


DIFUZIUNI Segmente din anumite proiecte sau lucrări întregi ale Jurnalului de Lucrări Creative au fost subiectul numeroaselor participări la distinse competiții și apeluri pentru proiecte, fiind citate și menționate printre lucrări de top de către jurii aclamate la nivel internațional.

120


D. Difuziuni 2008 — 2015

121


1 Reprezentări de Arhitectură

2 Gramatici și Fundamente

DIFUZIUNI

DIFUZIUNI

decembrie 2013 Obiecte și secvențe din Veneția. (p.15) Expoziția finaliștilor în cadrul concursului Internațional Drawing of the Year 2013 la Școala de Arhitectură din Aarhus. Juriu:

decembrie 2012 Casă în copac. (p.136-143) Finalist la concursul Inspired, secțiunea arhitectură. Juriu: Dorin Ștefan Principal, DSBA, București

Peter Wilson Principal, Bolles+Wilson, Münster

Eliza Yokina Principal, SYAA, București

Peter Salter Decan, Facultatea de Arhitectură Universitatea East London

Cosmina Goagea Revista Zeppelin

Morten Schmidt Principal, Schmidt Hammer Lassen, Aarhus

Bruno Andreșoiu Revista Igloo

Torben Nielsen Rector, Școala de Arhitectură din Aarhus

Viorica Buică Revista Igloo Andreea Ceasar Revista Constructiv Oana Bogdan Principal, Bogdan& Van Broeck, Bruxelles

CREDITĂRI ULTERIOARE

Andrei Vatamaniuc Câștigător Inspired 2011

Dania Sfarghiu Florian Stanciu Perry Kulper

Marian Moiceanu Decan, Facultatea de Arhitectură Universitatea Ion Mincu din București Radu Teacă Facultatea de Arhitectură Universitatea Ion Mincu din București Aurora Carmen Mancia Decan, Facultatea de Arhitectură Universitatea din Oradea Cornelia Bărbulescu Facultatea de Arhitectură Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Doina Teodorescu Facultatea de Arhitectură Universitatea Spiru Haret din București Alexandr Pincov Facultatea de Arhitectură Universitatea Tehnică din Republica Moldova Virgiliu Onofrei Facultatea de Arhitectură Universitatea Gheorghe din Asachi Iași

122

d i f u z i u n i


3 Organizări și Metafore

4 Programări Strategice

DIFUZIUNI

DIFUZIUNI

martie 2012 Intrarea Charles de Gaulle din Parcul Herăstrău. (p.168-169, 178-179, 186-187) Expoziție on-line pe platforma Igloo Expoziție on-line pe platforma Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu

mai 2014 Lacul cu nuferi. Deja-vu idilic. (p.218-223) Expoziție în cadrul Romanian Design Week 2014, secțiunea arhitectură

iunie 2012 Locuire urbană izolată. (p.194-195) Premiul III la Concursul Anual al Studenților Arhitecți. Juriu: Luciano Lazzari Șeful Delegației Arhitecților, Consiliul Europei, Bruxelles Tomaz Kancler Co-Director, Uniunea Internațională a Arhitecților Sasa Randic Principal, Randic-Turato, Croația Roger Riewe TU, Graz mai 2014 Intrarea Charles de Gaulle din Parcul Herăstrău. (p.168-169, 178-179, 186-187) Expoziție în cadrul Romanian Design Week 2014, secțiunea arhitectură mai 2014 Hotel și spațiu public. (p.164-165, 174-175, 182-183) Expoziție on-line de machete pe platforma Architectural Models

CREDITĂRI ULTERIOARE Restaurarea bisericii fostei Mănăstiri Chiajna-Giulești. (p.168-169, 178-179, 186-187) Proiectul a fost realizat în colaborare cu Cezar Bostan.

noiembrie 2015 Fibrozități pneumatice. Strategia de infrastructură urbană pentru locuire, muncă și cultură a coridorului Berzei-Buzești. (p.200-217) Mențiune la a 6-a ediție a premiilor internaționale IS-ARCH. Juriu: Makoto Fukuda Director, Toyo Ito, Tokyo Emmanuel Blamont Principal, Ateliers Jean Nouvel, Paris Tomislav Dushanov Asociat, Herzog & de Meuron, Basel Jeroen Zuidgeest Manager, MVRDV, Rotterdam Yosuke Hayano Principal, MAD, Beijing decembrie 2015 Fibrozități pneumatice. Strategia de infrastructură urbană pentru locuire, muncă și cultură a coridorului Berzei-Buzești. (p.200-217) Expoziție on-line pe platforma SUPER // ARCHITECTS CREDITĂRI ULTERIOARE Fibrozități pneumatice. Strategia de infrastructură urbană pentru locuire, muncă și cultură a coridorului Berzei-Buzești. Imprimările 3-d au fost realizate în colaborare cu Micro 3D Techlab. Opera digitală din București. Critică despre context și obiect de arhitectură. Imprimările 3-d au fost realizate în colaborare cu Iancu Niculescu și Micro 3D Techlab.

Macheta a fost realizată în colaborare cu Răzvan Rizescu. Intrarea Charles de Gaulle din Parcul Herăstrău. (p.168-169, 178-179, 186-187) Proiectul a fost realizat în colaborare cu George Nakanishi. Locuire urbană densă. (p.188-191) Proiectul (exceptând p.189) a fost realizat în colaborare cu George Nakanishi. Machetele de sit au fost realizate în colectivul grupei.

123


JURNALUL DE LUCRĂRI CREATIVE A trecut astfel o perioadă din viaţa mea, în care mi-am examinat fiecare gând, fiecare cuvânt, fiecare acţiune. Am reflectat şi m-am observat, ca să ştiu dacă manifest cu adevărat divinul în locul şi la momentul oportun, încercând să nu fiu niciodată satanică. Această stare de vigilenţă şi de observare de sine constantă m-a ajutat să descopăr cât sunt încă de indisciplinată, de spontană, de senzuală, adică într-un cuvânt: cât sunt încă de personală. Oare cât timp îmi va mai fi necesar încă pentru a nu mă mai lăsa dusă de pasiuni, pentru a nu mă mai identifica cu impresiile mele exterioare, pentru a-mi controla perfect toate energiile fizice, psihice şi spirituale? Elisabeth Haich Inițierea: Viitorul și răsăritul


Reprezentări de Arhitectură 8 — 119


Materialul prezentat este rezultatul activității studențești specifice atelierelor din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București. El a fost prezentat pentru notare, în discuție publică, sub diverse formule digitale sau fizice, juriilor de specialitate din această instituție. În cazul în care nu este cerditat, tot materialul, incluzând fără limitări, corpurile și sintagmele textuale, imaginile și design-ul tipografic aparțin autorului și reprezintă proprietate intelectuală. Este interzisă sub orice formă reproducerea, duplicarea, sub-licențierea, sau exploatarea pentru scopuri comerciale a materialului prezentat.


VICTOR MOLDOVEANU

www .vmoldoveanu. com

Octombrie 2016 Redactat în Santiago, Chile Imprimat în Amsterdam, Olanda


Profile for Victor Moldoveanu

Drawfolio & Illustrations  

Album 1 of the Journal of Creative Works

Drawfolio & Illustrations  

Album 1 of the Journal of Creative Works

Advertisement