Page 1


GRANIȚA ROMANTICĂ Suntem generația localizată la granița romantică dintre natură, tehnologie și redescoperirea valorilor tradiționale. Ne definim identitatea și o reevaluăm printrun proces constant de descompunere și regenerare a fragmentelor de memorie prin intermediul canalelor artistice și tehnologice. Intuiția încorporează în procesul de design un argument solid spre o atitudine intelectuală de a produce arhitectură. De aceea, deseori înlocuim arhitectul cu un intelectual al spațiului.

ESTETICA NORULUI Abordarea procesului de design este rațională și irațională, rezonabilă și absurdă — un proces pur creativ. Parcursul decizional este transversal și condus de instinct — fie că ne place sau nu, iar în acest sens, rezultatul este complet imprevizibil și lipsit elemente predefinite. Deseori, vorbim despre design reușit sau nereușit, dar pe această linie de gândire, niciodată nu am văzut un nor inestetic sau un val greșit desenat. Valul este elementul pe care oceanul îl face în locul pe care noi îl numim aici și acum; el este același prin faptul că este mereu diferit.


VICTOR MOLDOVEANU

www .vmoldoveanu. com


JURNALUL DE LUCRĂRI CREATIVE Jurnalul de Lucrări Creative reprezintă denumirea de ansamblu a celor patru categorii de studii realizate între 2008 și 2015 — 15 proiecte care includ studii de design vizual, teoria spațiului, arhitectură și urbanism. Jurnalul este divizat în 4 capitole în conformitate cu subiectul, scara sau discursul abordate: Reprezentări de Arhitectură, Gramatici și Fundamente, Organizări și Metafore respectiv Programări Strategice. Misiunea Jurnalului este de a cerceta Lupta Cunoașterii, asumându-și fiecare proiect ca pe o nouă oportunitate de a explora și examina, într-o modalitate foarte riguroasă, noi strategii și tehnici de design. Această misiune a fost în mod consecvent urmărită prin gândire auto-reflexivă, entuziasm, diligență și dedicare.


Organizări și Metafore 8 — 43


ORGANIZĂRI ȘI METAFORE Organizări și Metafore reprezintă a treia parte a Jurnalului de Lucrări Creative. În această colecție sunt prezentate proiecte de nivel mediu, prin aceasta înțelegându-se spații fără exagerări formale ori excese de ordin dimensional. Exercițiile surprind minimul necesar cu măsura potrivită, astfel încât utilizatorii să se poată identifica cu fiecare spațiu propus și cu mobilarea specifică programului propus: locul odihnei, locul de stat și vorbit, locul pentru mâncat, locul pentru citit etc. Studiile urmăresc și legătura dintre funcțiunea principală și terenurile aflate în proprietate, precum și relația acestora cu vecinătatea și cadrul natural. Tratează-ți fiecare desen ca pe o operă de artă.

8


3. Organizări și Metafore 2011 octombrie — 2014 iunie

9


denumire

arie

Platforma de modă și design vestimentar.

program

9 000 m2

hibrid, comercial, spațiu public

10 000 m2

rezidențial, hotel, spațiu public

PMDV

Locuire urbană temporară: hotel și spațiu public. LU-1

Restaurarea bisericii fostei Mănăstiri Chiajna-Giulești.

1 260 m2

restaurare, interior, auditoriu

1 800 m2

reabilitare, peisagistică, spațiu public

6 000 m2

rezidențial, locuire, spațiu public

2 500 m2

rezidențial, locuire

200 m2

rezidențial, locuire

BMCG

Intrarea Charles de Gaulle din Parcul Herăstrău. CDGH

Locuire urbană densă. LU-2

Locuire urbană înșiruită. LU-3

Locuire urbană izolată. LU-4

10

or g a n i z ă r i

ș i

m e t a f o r e


calup

amplasare

pagini

PMDV

14 15

LU-1

16 17

BMCG

18 19

CDGH

20 21

PMDV

22 — 25

LU-1

26 27

BMCG

28 29

CDGH

30 31

PMDV

32 33

LU-1

34 35

BMCG

36 37

CDGH

38 39

LU-2

40 — 43

LU-3

44 45

LU-4

46 47

strategia prezentării

11


PMDV

platforma de modă și design vestimentar spaliul unirii, 2014 mai-iunie coordonare: dorin ștefan, mario kuibuș, flavia roșu

12

BMCG

restaurarea bisericii fostei mănăstiri chiajna-giulești chiajna, 2014 mai-iunie coordonare: ștefan bâlici

LU-1

locuire urbană temporară: hotel și spațiu public

buzești, 2013 noiembrie-decembrie coordonare: dorin ștefan, mario kuibuș, flavia roșu


LU-2

CDGH

mântuleasa, 2013 februarie-iunie coordonare: adrian spirescu, mihaela pelteacu, andrei lakatoș

din parcul herăstrău

locuire urbană densă

LU-3

locuire urbană înșiruită

vatra luminoasă 2011 noiembrie-decembrie coordonare: adrian spirescu, mihaela pelteacu, andrei lakatoș

intrarea charles de gaulle herăstrău, 2012 februarie-martie coordonare: adrian spirescu, mihaela pelteacu, andrei lakatoș

LU-4

locuire urbană izolată

brașov, 2012 mai-iunie coordonare: adrian spirescu, mihaela pelteacu, andrei lakatoș

13


1— element de limbaj machetă 1:100, ciment pigmentat

Un sistem complet, ordonat, armonios. Acesta poate nu este universal, dar descrie condiții: este vorba despre ideea unei societățati și a unui oraș. Frumusețea este în speculația cu condițiile. Este armonios datorită tensiunilor și a echilibrului tensiunilor: arii de public și privat, monumentalitate vs. fragmentare, ordine geometrică vs. ciocniri interpersonale, absență vs. prezență, ritm vs. pierderea controlului. Este ordonat, deoarece există o structură clară și este vorba despre viață spațiului în lumină.

14

or g a n i z ă r i

ș i

m e t a f o r e


—2

+31,52

—3 +25,75

+23,80

+20,20

+11,75

+14,45

+8,10

+10,85

+6,27

+2,27 0,00 (+72,00)

+1,05

2— schema elementelor

3— secțiune longitudinală

platforma de modă și design vestimentar

15


1— volumetrii machete 1:200, mucava, calc, lemn de brad prelucrat CNC

A fi piredut astăzi, înseamnă a fi pierdut în rețele dense de comunicații, rețele cu care interacționăm constant și divers. Povestea pierderii în spațiu este în mod simptomatic spusă atunci când este mai dificil să ne pierdem.1 Hotelul H se interpune astfel între punctul de plecare P și punctul de sosire S. Călătorul este în tranziție, în spațiul public anonim care aparțiune tuturor, dar nu este atribuit nimănui. 1- Manuel Gausa, The Metapolis Dictionary of Advanced Architecture, 2003

16

or g a n i z ă r i

ș i

m e t a f o r e


—2

—3 +45,55

+45,55

+44,30 +41,70 +40,20

+40,85 +38,25

+36,55

+34,70 +34,80 +33,95 +31,05 +30,50 +27,90 +27,05 +24,45 +23,60

+21,70

+21,00 +20,15

+17,55

+17,55 +16,70

+14,10

+14,10

+12,40

+13,25

+9,40 +7,75

+8,55 +4,70

+3,20

+4,00

±0,00

±0,00

-4,70

-4,70

-7,90

-7,90

-11,10 -12,60 -14,30 -15,80 -17,50 -19,00

2— schema elementelor

3— secțiune transversală

locuire urbană temporară: hotel și spațiu public

17


1— element de limbaj machetă 1:200, imprimare 3-D FDM

Intenția este de a prezerva pe cât posibil starea curentă a ruinei și a reconstrui exclusiv în relație cu planul orizontal al acoperirii. Povestea învelișului exprimă într-o manieră contemporană o geometrie esențializată a fostelor tipuri de boltiri interioare și definește, înspre exterior, o membrană mai degrabă protectoare, nu o reîntoarcere formală mimetică. Mai mult, există două închideri adiționale ale spațiilor interioare (peretele pe locul original dintre pronaos și naos, respectiv panoul mobil din lemn pe locul iconostasului), acestea deservind noului auditoriu și generând zonificarea funcțională: foyer (A), sală de audiții (B) și spațiu pentru o eventuală orchestră (C).

18

or g a n i z ă r i

ș i

m e t a f o r e


—2

1

2

3

A

B

C

—3

1

pronaos A

foyer

2— schemă inițială și schemă propusă

2

3

naos

altar

B

C

audiții

orchestră

3— secțiune longitudinală

restaurarea bisericii fostei mănăstiri chiajna-giulești

19


1— detaliu machetă 1:200, carton, calc, mălai, pastă modelatoare

4— plan nivel acces

Identificăm un moment important în tranziția pietonilor din cadrul orașului în mediul unui parc natural, iar acesta necesită un tratament adecvat. Spațiul dobândește o nouă identiate în primul rând primind o funcție socialeducativă și de reprezentare a unor elemente culturale de valoare națională și internațională. Viața spațiului este citită atât în densitatea temporară a utilizatorilor cât și în urmele mișcării mobilierului urban.

20

or g a n i z ă r i

ș i

m e t a f o r e

nord


—2

1,00

+2,00

1,00

+1,00

—3

0,10

+0,00

0,35

1,00

0,35

0,15

0,3

0

0,1

5

0,1

5

0,15

5 0,4

5

0,85 0,05

0,35

0,15

0,05

0,3

0

0,7

0

1,00

,8

,70

Ø1

Ø0

0,50

1,00

2— schemă inițială și schemă propusă

nord

3— detaliu

intrarea charles de gaulle din parcul herăstrău

21


— 1

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

+31,52

— 2

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

+27,74

+24,61

+21,36

+25,75

+11,75

+11,75

+8,40

0,00 (+70,95)

1/2

— 3

1

3

fațadă Splaiul Unirii

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1— percepție urbană - Splaiul Independenței, Strada Franceză 22

or g a n i z ă r i

2— vecinătăți ș i

m e t a f o r e

nord

3— volumetrii - studiu


—4

—5

—6

4— plan nivel acces

nord

5— planuri nivele superioare

nord

6— referințe OMA - Prada Men’s Show

platforma de modă și design vestimentar

23


atrium

public

platformă în atrium poziția A poziția B poziția C

public — privat

cabine de probă check-out + research

depozitare sanitar

administrativ alimentație

program permanent

24

or g a n i z ă r i

ș i

m e t a f o r e


scară mecanizată scară de evacuare

lift persoane lift mărfuri montecharge la vedere

circulații

comerț

expoziție

expoziție + show platforma în poziția B

program variabil

locuire urbană temporară: hotel și spațiu public

25


— 1

1

2

+45,15

9,60

A

0,40

STRAT DE AER VENTILAT 3cm

FINISAJ EXTERIOR PANOURI PLASĂ METALICĂ

— 3

TÂMPLĂRIE FIXĂ ALUMINIU CU GEAM DUBLUTERMOIZOLANT MAT SAU SERIGRAFIAT

2,00

ZIDĂRIE BLOCURI CERAMICE 38x25x23,8cm

— 2

BALCON S=3,5mp H=VRIABIL PLĂCI TABLĂ SUDATĂ 5mm

+30,50

BALCON S=2,2mp H=VRIABIL PLĂCI TABLĂ SUDATĂ 5mm

+34,80

B

4,30

+16,70

2,90

PANOURI TABLĂ METALICĂ 5mm

+23,60

TÂMPLĂRIE MOBILĂ ALUMINIU CU GEAM DUBLUTERMOIZOLANT

+33,95

TERMOZIOLAŢIE PLĂCI VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ 10cm

GRINDĂ BETON ARMAT 40x70cm STÂLP BETON ARMAT 40x120cm 2

VOPSITORIE ACRILOSTIRENICĂ

TENCUIALĂ VAR-CIMENT 0,5cm

0,15

m e t a f o r e

ș i

0,40

0,55

0,40

1

-4,70

0,05

0,75

±0,00 ±0,00

3— volumetrii - proces

2— situație urbană - detaliu

1— definirea golurilor - detaliu

2,50

2,60

1,00

A

+4,00

+4,70 +4,70

0,15

0,10

+14,10 +14,10

1,55

0,75

+20,15

+17,55 +17,55

+21,00 +21,00

4,55

+24,45

0,05

2,60

0,95

+27,05

hp=0

1,00

+31,05

hp=0

0,15

+34,70

0,05 1,40 1,00

+38,25

2,60

+40,85

0,95

+41,70

PERETE COMPARTIMENTARE ZIDĂRIE BLOCURI CERAMICE 50x11,5x23

0,15

+44,30

0,95

+61,55

4,50

+58,10

0,55 0,10 0,60

+58,95

4,35 1,00 +47,75

2,60

+51,20

1,00

+52,05

GRUP SANITAR S=4,00mp H=2,60m PL. CERAMICE 30x30cm

+54,65

0,70

CAMERĂ DUBLĂ S=24,80mp H=2,60m PARCHET MOZAIC 1cm

+55,55

1,15

0,30 2,20 +48,60

or g a n i z ă r i

26

0,40

B

+62,75

+27,90

+13,25

+9,40

+8,55


—4

—5

—6

4— plan nivel acces

nord

5— situație urbană - mase

6— partiuri - proces

locuire urbană temporară: hotel și spațiu public

27


— 1

— 2

— 3

1— plan de călcare, plan de boltire 28

nord

2— percepție interioară

or g a n i z ă r i

ș i

m e t a f o r e

3— zone și elemente studiate


—4

—5

—6

4— plan învelitoare

nord

5— structură de acoperire

6— secțiune transversală

restaurarea bisericii fostei mănăstiri chiajna-giulești

29


— 1

— 2

Cine își limitează dorințele, va fi întotdeauna suficient de bogat. Victor Hugo, 1802-1885

Un demagog nu va putea fi niciodată un om de stat. Nicolae Bălcescu, 1819-1852

Mărimea nu se sfiește să meargă alături de puținătate. Rabindranath Tagore, 1861-1941

Nimic nu trece mai repede ca anii, copiii timpului. Leonardo da Vinci, 1452-1519

Bogăția poporului nu stă în bani, ci în muncă. Mihai Eminescu, 1850-1889

Opiniile sunt libere, dar nu și obligatorii. Ion Luca Caragiale, 1852-1912

Nu există alt sistem al superiorității, decât bunătatea. Ludwig van Beethoven, 1770-1827

Artistul, ca literatul, trebuie să aparțină timpului și țării sale; numai astfel va fi uimitor. Theodor Aman, 1831-1891

Pentru dragoste îmi dau viaţa, dar pentru libertate îmi dau dragostea. Petofi Sandor, 1823-1849

— 3

1— plan amenajare 30

nord

2— citate conversaționale or g a n i z ă r i

ș i

m e t a f o r e

3— zone și elemente studiate


—4

—5

L. van Beethoven

M.Eminescu

V.Hugo

L. van Beethoven

cariatide

cariatide 4— detaliu cariatide

G.Vieru I.L.Caragiale L.da Vinci C.de Gaulle

M.Eminescu

Fântâna Modura

T. Aman

W.Shakespeare

P.Sandor

5— secțiuni longitudinale

intrarea charles de gaulle din parcul herăstrău

31


Vedere de tip „blue hour‟ pe Splaiului Independenței, spre vest în lungul Râului Dâmbovița. Plan apropiat stânga — Palatul de Justiție — arhitecți Albert Ballu și Ion Mincu, finalizat în 1895 și restaurat în 2006 este o construcție impunătoare în stil renascentinst francez, astăzi sediul Curții de Apel București. Plan îndepărtat dreapta — Piața Națiunilor Unite și silueta palatelor fostelor societăți de asigurare Adriatica-Trieste și Agricola Fonciera, arhitecți Petre Antonescu și Paul Smărăndescu, aprox. 1926, fiind cunoscute sub denumirea comună de „imobilele cu gloriete‟, după detaliul arhitectonic care le individualizează terasele. Plan apropiat dreapta — Fosta Casă de Pensii a CECului, arhitect Nicolae Cucu, 1930, imobil modern.

Imagine de fundal — www.flickr.com

32


33


34


Imagine a inserției urbane dinspre Piața Victoriei în lungul Străzii Berzei.

35


36


Limita frontală și începutul membranei acoperitoare respectă proiecția fostului pridvor ce se găsea alipit bisericii. Acest plan orizontal superior marchează acum un spațiu acoperit în fața monumentului. Fostul sistem de boltire este interpretat în cazul pronanaosului, păstrându-se boltirea semicilindrică. Se respectă întru totul proiecțiile neidentice în plan ale fostelor boltiri, cât și interspațierea dintre acestea. În plan vertical, datorită grosimii planului de acoperire de 1 metru, arcele ce descriu boltirile sunt mai aplatizate. Rezultatul este o sugerare a fostului sistem de acoperire. Centrul de interes al obiectului studiat, naosul și fosta turlă sunt acoperite de aceași membrană care de această dată realizează o mișcare ascendentă în plan vertical, „ocolind” ruinele de la partea superioară. Orificii circulare sunt practicate în plan orizontal, în aceleași poziții cu proiecțiile fostelor luminatoare verticale de pe turlă; acestea variau în deschidere, de la exterior (40cm lățime) la interior (75cm lățime), aceste dimensiuni fiind respectate în secțiune verticală pentru orificiile din prezenta acoperire. Absida altarului este interpretată în același mod ca tipul de acoperire de la pronaos, respectându-se proiecțiile orizontale și geometria boltirilor. Pe o înălțime tot de 1m se pot citi proiecțiile obținute prin subtracție ale bolților de peste diaconicon, proscomidie și altar.

37


38


Vedere a amenajării dinspre Piața Charles de Gaulle înspre intrarea cu același nume din Parcul Herăstrău.

39


9

8

7

HIDROIZOLAŢIE ADITIVATĂ 2 STRATURI AUTOPROTEJATĂ CU GRIBLURĂ ARDEZIE STRAT DIFUZIE-DECOMPRESIE-COMPENSAŢIE STRAT SUPORT HIDRO-MORTAR CIMENT ARMAT 4cm TERMOZIOLAŢIE PLĂCI VATĂ MINERALĂ INCOMBUSTIBILĂ 20CM BARIERĂ CONTRA VAPORILOR FOLIE ALUMINIU PE ÎMPÂSLITURĂ BITUMINATĂ STRAT DIFUZIE FOLIE ONDULATĂ DIN ÎMPÂSLITURI DE FIBRE DE STICLĂ BETON DE PANTĂ 20cm 3% PLANŞEU BETON ARMAT 15cm

3%

COPERTINĂ DALE BETON PREFABRICAT

+17,00

GRINDĂ BETON ARMAT 30x60cm

0,65 0,45

0,15

+16,40

0,45

0,15

0,65

0,25 0,20

0,05

PAT MORTAR 20mm

PARAPET ATIC BETON ARMAT 15cm

GRINDĂ BETON ARMAT 30x60cm

+15,80

0,15 0,10

+13,20

0,30

PARAPET METALIC

STRAT UZURĂ PARCHET MOZAIC 10mm ADEZIV ARACET 1mm ŞAPĂ AUTONIVELANTĂ SUPORT MORTAR-CIMENT 25mm DALE PREFABRICATE DIN BETON B200 40mm FONOIZOLAŢIE PLĂCI VATĂ MINERALĂ 40mm PLANŞEU BETON ARMAT 15cm PLAFON SUSPENDAT SISTEM GIPS-CARTON STRUCTUR[ DUBLĂ CU RACORD DE SUSPENSIE TENCUIALĂ VAR-CIMENT 3mm

0,45

0,15 0,05 0,15 0,10

2,60

GRANIT NATURAL 20mm ŞAPĂ 60mm ARMATĂ CU REŢEA DE OŢEL BETON ∅6-8mm HIDROIZOLAŢIE PE BAZĂ DE POLIMERI ACRILICI ŞI CIMENT PORTLAND TERMOIZOLAŢIE PLĂCI VATĂ MINERALĂ 160mm ŞAPĂ AUTONIVELANTĂ EGALIZARE ŞI SUPORT 40mm PLANŞEU BETON ARMAT 15cm PLAFON SUSPENDAT SISTEM GIPS-CARTON STRUCTUR[ DUBLĂ CU RACORD DE SUSPENSIE TENCUIALĂ VAR-CIMENT 3mm

2,60

TENCUIALĂ VAR-CIMENT 5mm ARMARE PLASĂ FIBRĂ DE STICLĂ ÎN MASĂ DE ŞPACLU TERMOIZOLAŢIE PLĂCI HIDROFOBATE VATĂ MINERALĂ INCOMBUSTIBILĂ 10cm BARIERĂ CONTRA VAPORILOR FOLIE PVC BLOCURI ZIDĂRIE BCA NUT-FEDER 30cm TENCUIALĂ VAR-CIMENT ALB 5mm VOPSITORIE ACRILOSTIRENICĂ

GRINDĂ BETON ARMAT 30x60cm

+12,50

0,15 0,10

+9,90

0,30

PARAPET METALIC

STRAT UZURĂ PARCHET MOZAIC 10mm ADEZIV ARACET 1mm ŞAPĂ AUTONIVELANTĂ SUPORT MORTAR-CIMENT 25mm DALE PREFABRICATE DIN BETON B200 40mm FONOIZOLAŢIE PLĂCI VATĂ MINERALĂ 40mm PLANŞEU BETON ARMAT 15cm PLAFON SUSPENDAT SISTEM GIPS-CARTON STRUCTUR[ DUBLĂ CU RACORD DE SUSPENSIE TENCUIALĂ VAR-CIMENT 3mm

0,45

0,15 0,05 0,15 0,10

2,60

GRANIT NATURAL 20mm ŞAPĂ 60mm ARMATĂ CU REŢEA DE OŢEL BETON ∅6-8mm HIDROIZOLAŢIE PE BAZĂ DE POLIMERI ACRILICI ŞI CIMENT PORTLAND TERMOIZOLAŢIE PLĂCI VATĂ MINERALĂ 160mm ŞAPĂ AUTONIVELANTĂ EGALIZARE ŞI SUPORT 40mm PLANŞEU BETON ARMAT 15cm PLAFON SUSPENDAT SISTEM GIPS-CARTON STRUCTUR[ DUBLĂ CU RACORD DE SUSPENSIE TENCUIALĂ VAR-CIMENT 3mm

2,60

TENCUIALĂ VAR-CIMENT 5mm ARMARE PLASĂ FIBRĂ DE STICLĂ ÎN MASĂ DE ŞPACLU TERMOIZOLAŢIE PLĂCI HIDROFOBATE VATĂ MINERALĂ INCOMBUSTIBILĂ 10cm BARIERĂ CONTRA VAPORILOR FOLIE PVC BLOCURI ZIDĂRIE BCA NUT-FEDER 30cm TENCUIALĂ VAR-CIMENT ALB 5mm VOPSITORIE ACRILOSTIRENICĂ

GRINDĂ BETON ARMAT 30x60cm

+9,20

0,30

— 1

+6,60

0,150,10

PARAPET METALIC

STRAT UZURĂ PARCHET MOZAIC 10mm ADEZIV ARACET 1mm ŞAPĂ AUTONIVELANTĂ SUPORT MORTAR-CIMENT 25mm DALE PREFABRICATE DIN BETON B200 40mm FONOIZOLAŢIE PLĂCI VATĂ MINERALĂ 40mm PLANŞEU BETON ARMAT 15cm PLAFON SUSPENDAT SISTEM GIPS-CARTON STRUCTUR[ DUBLĂ CU RACORD DE SUSPENSIE TENCUIALĂ VAR-CIMENT 3mm

0,45

0,15 0,05 0,15 0,10

2,60

GRANIT NATURAL 20mm ŞAPĂ 60mm ARMATĂ CU REŢEA DE OŢEL BETON ∅6-8mm HIDROIZOLAŢIE PE BAZĂ DE POLIMERI ACRILICI ŞI CIMENT PORTLAND TERMOIZOLAŢIE PLĂCI VATĂ MINERALĂ 160mm ŞAPĂ AUTONIVELANTĂ EGALIZARE ŞI SUPORT 40mm PLANŞEU BETON ARMAT 15cm PLAFON SUSPENDAT SISTEM GIPS-CARTON STRUCTUR[ DUBLĂ CU RACORD DE SUSPENSIE TENCUIALĂ VAR-CIMENT 3mm

2,60

TENCUIALĂ VAR-CIMENT 5mm ARMARE PLASĂ FIBRĂ DE STICLĂ ÎN MASĂ DE ŞPACLU TERMOIZOLAŢIE PLĂCI HIDROFOBATE VATĂ MINERALĂ INCOMBUSTIBILĂ 10cm BARIERĂ CONTRA VAPORILOR FOLIE PVC BLOCURI ZIDĂRIE BCA NUT-FEDER 30cm TENCUIALĂ VAR-CIMENT ALB 5mm VOPSITORIE ACRILOSTIRENICĂ

GRINDĂ BETON ARMAT 30x60cm

+5,90

TÂMPLĂRIE ALUMINIU GEAM DUBLU TERMOIZOLANT

PARAPET METALIC

5,90

+3,30

2,60

GRANIT NATURAL 20mm ŞAPĂ 60mm ARMATĂ CU REŢEA DE OŢEL BETON ∅6-8mm HIDROIZOLAŢIE PE BAZĂ DE POLIMERI ACRILICI ŞI CIMENT PORTLAND TERMOIZOLAŢIE PLĂCI VATĂ MINERALĂ 160mm ŞAPĂ AUTONIVELANTĂ EGALIZARE ŞI SUPORT 40mm PLANŞEU BETON ARMAT 15cm PLAFON SUSPENDAT SISTEM GIPS-CARTON STRUCTUR[ DUBLĂ CU RACORD DE SUSPENSIE TENCUIALĂ VAR-CIMENT 3mm

PLANȘEU BETON APARENT

GRINDĂ BETON ARMAT 30x60cm

+2,60

TÂMPLĂRIE ALUMINIU GEAM DUBLU TERMOIZOLANT

PARDOSEALA EXTERIOARĂ PLACAJ COMPOZIT LEMN 2900x150x25mm SUBSTRUCTURĂ PROFILE METALICE 60X40mm PROTECŢIE HIDROFUGĂ BITUMINOASĂ ŞAPĂ SUPORT ŞI EGALIZARE MORTAR-CIMENT 4mm 1% PLANŞEU BETON ARMAT 20cm TERMOIZOLAŢIE PLĂCI VATĂ MINERALĂ RIGIDĂ 10cm TENCUIALĂ VAR-CIMENT 5mm

±0,00

0,10

0,20

0,05

1% -5

BLOC BETON B20

0,40

MASTIC BITUM TROTUAR DALE BETON PREFABRICAT

-85

PĂMÂNT COMPACTAT

-70

1,45

PĂMÂNT COMPACTAT MEMBRANĂ HDPE HIDROIZOLAȚIE BITUMINOASĂ DIAFRAGMĂ BETON ARMAT 40CM

-1,75

ȘAPĂ GALIZARE MORTAR CIMENT 30mm PLANȘEU BETON ARMAT 30cm ŞAPĂ SUPORT ŞI EGALIZARE MORTAR-CIMENT 15mm PLANŞEU BETON ARMAT 30cm STRAT RUPERE CAPILARITATE PIETRIȘ CIURUIT 20cm PĂMÂNT COMPACTAT PĂMÂNT NATURAL

0,30

-4,40

0,55

0,20

-4,90

-6,00

9

8

7

1— detalii de execuție, travee 40

or g a n i z ă r i

ș i

m e t a f o r e


—2

—3

LU—1

—4

Locuirea urbană densă în București atacă problema limitelor contorsionate ale parcelei. Abordarea pe direcția longitudinală pune în prim-plan problema delicată a vecinătăților celor trei elemente construite. În această manieră, intervenția nu se rezumă la un banal continuum la stradă: situl primește profunzime și bogăție spațială. Volumele prezintă rezalituri dictate de regula strictă a nodurilor de circulație care prezintă dublă orientare a accesului.

—5

—6

circulație verticală

2— parter

3— garsonieră, studio

4— 1 dormitor

5— 2 dormitoare

locuire urbană densă

locuire

funcțiuni publice

6— 3 dormitoare 41


— 1

— 2

Corp 1

Corp 2

Corp 3

1— situație urbană - variante 42

or g a n i z ă r i

2— situație urbană - perspectivă ș i

m e t a f o r e


— 3

Corp 3

Corp 2

Corp 1

—4

Corp 1 Corp 2 Corp 3

—5

3— percepție interioară

4— vecinătăți - 1.200

5— machete amplasament - 1.500, 1.200, 1.100

locuire urbană densă

43


—1 —1

—1

—2

—2

—1

1— machetă - 1.50 44

or g a n i z ă r i

2— machetă - 1.200 ș i

m e t a f o r e


—3

—4

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Acesta este un aşezământ construit în 1920-1930 pe un teren donat de regina Maria pentru acest scop. Numele cartierului, “Vatra Luminoasă”, vine chiar de la acest aşezământ al cărui rol principal era de a ajuta pe orbi şi pe cei cu deficienţe mari de vedere, spre a învăţa carte şi o meserie. Până în 1989 era la nivelul unui liceu ajutător, cu clase 9-12 şi ore de practică în care erau pregătiţi elevi pentru următoarele meserii: cei care puteau vedea cît de cât deveneau confecţioneri de perii şi diverse obiecte din carton (uzina Cartonajul avea sediul tot aici) sau tâmplari ori reparatori de încălţăminte, iar cei care nu vedeau deloc (orbi congenital) deveneau masori. Sursa — http://wikimapia.org/

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

LU—2

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

3— descrierea situl proiectului

4— plan parter

locuire urbană înșiruită

nord 45


—1

LU—3

1— situație urbană - Scheii Brașovului 46

—2

—3

Locuința este un organism ce întruchipează întreg universul cu flora și fauna lui, dar în care în același timp este asimilat și corpului omenesc. Ideea acestei propuneri este de a reda spațiul major, al activităților de zi, membrilor familiei, în condițiile în care familia contemporană dispune de un timp din ce în ce mai limitat pentru a se reuni, așa cum interiorul locuinței țărănești este organizat în funcție de patru centre compoziționale: sistemul de încălzit și preparat hrana, patul, lavițele și colțul în care se află dulapul cu vase.

2— machetă - 1.50

nord or g a n i z ă r i

ș i

m e t a f o r e

3— plan și secțiune

nord


+10,45

1 5

1,65

1,65

+10,45

0,70

0,30

+8,80

1,40

2,20

+8,10

12

6

0,40

+6,30

1,85

+5,80 +5,90

3,05

+5,65

3,00

2,05

2,00

5,05

+2,85

+2,80 0,30

0,35

+2,80

2,50

2,50

2,50

+2,50

0,80

0,20

+0,00

0,75

13

-80

16 2,05

1,20

1,40

1,00

2,20

2,40

1,00

3,40

3,40

4,40

0,15

2 3 4

finisaj exterior placaj lemn compozit structură pe picioare ajustabile Φ15cm placare OSB plăci termoizolante

5 6 7 8

1,90 0,15

—5

1

2,55

—6

grindă lemn laminat finisaj exterior placaj lemn compozit strat de aer ventilat strat de difuzie

9 10 11 12

plăci termoizolante placare OSB barieră contra vaporilor finisaj interior placaj lemn natural

13 14 15 16

finisaj interior pardoseală lemn natural sistem dală flotantă plăci termoizolante rigide planșeu beton prefabricat

—4

4— secvențe interioare în machetă - 1.50

5— schema elementelor

locuire urbană izolată

6— detaliere 47


DIFUZIUNI Segmente din anumite proiecte sau lucrări întregi ale Jurnalului de Lucrări Creative au fost subiectul numeroaselor participări la distinse competiții și apeluri pentru proiecte, fiind citate și menționate printre lucrări de top de către jurii aclamate la nivel internațional.

48


D. Difuziuni 2008 — 2015

49


1 Reprezentări de Arhitectură

2 Gramatici și Fundamente

DIFUZIUNI

DIFUZIUNI

decembrie 2013 Obiecte și secvențe din Veneția. (p.15) Expoziția finaliștilor în cadrul concursului Internațional Drawing of the Year 2013 la Școala de Arhitectură din Aarhus. Juriu:

decembrie 2012 Casă în copac. (p.136-143) Finalist la concursul Inspired, secțiunea arhitectură. Juriu: Dorin Ștefan Principal, DSBA, București

Peter Wilson Principal, Bolles+Wilson, Münster

Eliza Yokina Principal, SYAA, București

Peter Salter Decan, Facultatea de Arhitectură Universitatea East London

Cosmina Goagea Revista Zeppelin

Morten Schmidt Principal, Schmidt Hammer Lassen, Aarhus

Bruno Andreșoiu Revista Igloo

Torben Nielsen Rector, Școala de Arhitectură din Aarhus

Viorica Buică Revista Igloo Andreea Ceasar Revista Constructiv Oana Bogdan Principal, Bogdan& Van Broeck, Bruxelles

CREDITĂRI ULTERIOARE

Andrei Vatamaniuc Câștigător Inspired 2011

Dania Sfarghiu Florian Stanciu Perry Kulper

Marian Moiceanu Decan, Facultatea de Arhitectură Universitatea Ion Mincu din București Radu Teacă Facultatea de Arhitectură Universitatea Ion Mincu din București Aurora Carmen Mancia Decan, Facultatea de Arhitectură Universitatea din Oradea Cornelia Bărbulescu Facultatea de Arhitectură Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Doina Teodorescu Facultatea de Arhitectură Universitatea Spiru Haret din București Alexandr Pincov Facultatea de Arhitectură Universitatea Tehnică din Republica Moldova Virgiliu Onofrei Facultatea de Arhitectură Universitatea Gheorghe din Asachi Iași

50

d i f u z i u n i


3 Organizări și Metafore

4 Programări Strategice

DIFUZIUNI

DIFUZIUNI

martie 2012 Intrarea Charles de Gaulle din Parcul Herăstrău. (p.168-169, 178-179, 186-187) Expoziție on-line pe platforma Igloo Expoziție on-line pe platforma Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu

mai 2014 Lacul cu nuferi. Deja-vu idilic. (p.218-223) Expoziție în cadrul Romanian Design Week 2014, secțiunea arhitectură

iunie 2012 Locuire urbană izolată. (p.194-195) Premiul III la Concursul Anual al Studenților Arhitecți. Juriu: Luciano Lazzari Șeful Delegației Arhitecților, Consiliul Europei, Bruxelles Tomaz Kancler Co-Director, Uniunea Internațională a Arhitecților Sasa Randic Principal, Randic-Turato, Croația Roger Riewe TU, Graz mai 2014 Intrarea Charles de Gaulle din Parcul Herăstrău. (p.168-169, 178-179, 186-187) Expoziție în cadrul Romanian Design Week 2014, secțiunea arhitectură mai 2014 Hotel și spațiu public. (p.164-165, 174-175, 182-183) Expoziție on-line de machete pe platforma Architectural Models

CREDITĂRI ULTERIOARE Restaurarea bisericii fostei Mănăstiri Chiajna-Giulești. (p.168-169, 178-179, 186-187) Proiectul a fost realizat în colaborare cu Cezar Bostan.

noiembrie 2015 Fibrozități pneumatice. Strategia de infrastructură urbană pentru locuire, muncă și cultură a coridorului Berzei-Buzești. (p.200-217) Mențiune la a 6-a ediție a premiilor internaționale IS-ARCH. Juriu: Makoto Fukuda Director, Toyo Ito, Tokyo Emmanuel Blamont Principal, Ateliers Jean Nouvel, Paris Tomislav Dushanov Asociat, Herzog & de Meuron, Basel Jeroen Zuidgeest Manager, MVRDV, Rotterdam Yosuke Hayano Principal, MAD, Beijing decembrie 2015 Fibrozități pneumatice. Strategia de infrastructură urbană pentru locuire, muncă și cultură a coridorului Berzei-Buzești. (p.200-217) Expoziție on-line pe platforma SUPER // ARCHITECTS CREDITĂRI ULTERIOARE Fibrozități pneumatice. Strategia de infrastructură urbană pentru locuire, muncă și cultură a coridorului Berzei-Buzești. Imprimările 3-d au fost realizate în colaborare cu Micro 3D Techlab. Opera digitală din București. Critică despre context și obiect de arhitectură. Imprimările 3-d au fost realizate în colaborare cu Iancu Niculescu și Micro 3D Techlab.

Macheta a fost realizată în colaborare cu Răzvan Rizescu. Intrarea Charles de Gaulle din Parcul Herăstrău. (p.168-169, 178-179, 186-187) Proiectul a fost realizat în colaborare cu George Nakanishi. Locuire urbană densă. (p.188-191) Proiectul (exceptând p.189) a fost realizat în colaborare cu George Nakanishi. Machetele de sit au fost realizate în colectivul grupei.

51


JURNALUL DE LUCRĂRI CREATIVE A trecut astfel o perioadă din viaţa mea, în care mi-am examinat fiecare gând, fiecare cuvânt, fiecare acţiune. Am reflectat şi m-am observat, ca să ştiu dacă manifest cu adevărat divinul în locul şi la momentul oportun, încercând să nu fiu niciodată satanică. Această stare de vigilenţă şi de observare de sine constantă m-a ajutat să descopăr cât sunt încă de indisciplinată, de spontană, de senzuală, adică într-un cuvânt: cât sunt încă de personală. Oare cât timp îmi va mai fi necesar încă pentru a nu mă mai lăsa dusă de pasiuni, pentru a nu mă mai identifica cu impresiile mele exterioare, pentru a-mi controla perfect toate energiile fizice, psihice şi spirituale? Elisabeth Haich Inițierea: Viitorul și răsăritul


Organizări și Metafore 8 — 43


Materialul prezentat este rezultatul activității studențești specifice atelierelor din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București. El a fost prezentat pentru notare, în discuție publică, sub diverse formule digitale sau fizice, juriilor de specialitate din această instituție. În cazul în care nu este cerditat, tot materialul, incluzând fără limitări, corpurile și sintagmele textuale, imaginile și design-ul tipografic aparțin autorului și reprezintă proprietate intelectuală. Este interzisă sub orice formă reproducerea, duplicarea, sub-licențierea, sau exploatarea pentru scopuri comerciale a materialului prezentat.


VICTOR MOLDOVEANU

www .vmoldoveanu. com

Octombrie 2016 Redactat în Santiago, Chile Imprimat în Amsterdam, Olanda


Organizing Metaphors  

Album 3 of the Journal of Creative Works

Organizing Metaphors  

Album 3 of the Journal of Creative Works

Advertisement