Page 1

V I C T O R

M O L D O V E A N U

gramatici și fundamente


GRANIȚA ROMANTICĂ Suntem generația localizată la granița romantică dintre natură, tehnologie și redescoperirea valorilor tradiționale. Ne definim identitatea și o reevaluăm printrun proces constant de descompunere și regenerare a fragmentelor de memorie prin intermediul canalelor artistice și tehnologice. Intuiția încorporează în procesul de design un argument solid spre o atitudine intelectuală de a produce arhitectură. De aceea, deseori înlocuim arhitectul cu un intelectual al spațiului.

ESTETICA NORULUI Abordarea procesului de design este rațională și irațională, rezonabilă și absurdă — un proces pur creativ. Parcursul decizional este transversal și condus de instinct — fie că ne place sau nu, iar în acest sens, rezultatul este complet imprevizibil și lipsit elemente predefinite. Deseori, vorbim despre design reușit sau nereușit, dar pe această linie de gândire, niciodată nu am văzut un nor inestetic sau un val greșit desenat. Valul este elementul pe care oceanul îl face în locul pe care noi îl numim aici și acum; el este același prin faptul că este mereu diferit.


VICTOR MOLDOVEANU

www .vmoldoveanu. com


JURNALUL DE LUCRĂRI CREATIVE Jurnalul de Lucrări Creative reprezintă denumirea de ansamblu a celor patru categorii de studii realizate între 2008 și 2015 — 15 proiecte care includ studii de design vizual, teoria spațiului, arhitectură și urbanism. Jurnalul este divizat în 4 capitole în conformitate cu subiectul, scara sau discursul abordate: Reprezentări de Arhitectură, Gramatici și Fundamente, Organizări și Metafore respectiv Programări Strategice. Misiunea Jurnalului este de a cerceta Lupta Cunoașterii, asumându-și fiecare proiect ca pe o nouă oportunitate de a explora și examina, într-o modalitate foarte riguroasă, noi strategii și tehnici de design. Această misiune a fost în mod consecvent urmărită prin gândire auto-reflexivă, entuziasm, diligență și dedicare.


Gramatici și Fundamente 8 — 43


GRAMATICI ȘI FUNDAMENTE Gramatici și Fundamente este un corp de lucrări realizate în ultima parte a anului 2010 și prima parte a anului 2011. Conține un set scurt de patru exerciții care descriu primele tentative de ordonare a spațiului. De asemenea, este prezentată o primă opinie: respectul pentru originea proiectului. Studiul generează idei și fluxuri care în mod subconștient generează atitudini și certitudini. Avem nevoie de un moment modernist.

8


2. Gramatici și Fundamente 2010 octombrie — 2010 iunie

9


denumire

Spațiu — materialitate.

10

arie

program

320 m2

spațiu de joacă pentru copii

Spațiu — senzație.

2000 m2

casă în copac

Spațiu — structură.

1500 m2

pavilion expozițional

Spațiu — plan liber.

760 m2

gr am a t i c i

locuință izolată

ș i

f u n d a m e n t e


amplasare

pagini

12 ― 23

24 ― 31

32 ― 37

38 ― 43

strategia prezentării

11


2

c o o r d o n a r e c o s m i n

c a c i u c

a l e x a n d r a

12

a f r ă s i n e i


1

3

4

13


machetă 1.50 - lemn de balsa, plută

s m

14

a

t

e

p r

gr am a t i c i

a i

ț a

ș i

i l

u i

t

a

t

f u n d a m e n t e

e


program temă

Spațiu de joacă pentru copii Obiectul exerciţiului îl constituie un mic edificiu cu un singur nivel, situat într-un context urban sau natural, cu o funcţiune adecvată locului, materializată într-un program simplu: terasă de lectură într-un parc, belvedere, adăpost pentru biciclete etc. O construcţie al cărui spaţiu este acoperit dar deschis, cu posibile delimitări parţiale, realizate cu elemente verticale portante şi/sau neportante. Terenul pe care este situat edificiul este orizontal. Este admisă şi ipoteza unui teren înclinat, cu condiţia realizării unei platforme (soclu, subasment) care să restabilească orizontalitatea planului de referinţă. Structura edificiului va fi din lemn şi va ilustra principiul constructiv al scheletului. Tipul şi geometria structurii trebuie să aibă sens în raport cu funcţiunea dată şi cu organizarea spaţială. Structura verticală poate fi realizată în sistem punctual (stâlp), liniar (zid) sau mixt. Structura orizontală trebuie realizată numai din elemente de lemn cu secţiune simplă. Nu se admit grinzi cu zăbrele, structuri spaţiale etc.

diagrame

idee

În limitele unui program simplu şi ale unui sistem constructiv elementar, exerciţiul pune bazele înţelegerii formei arhitecturale ca mediator între funcţiune şi construcţie. În subsidiar, exerciţiul este şi o deschidere către una dintre direcţiile majore ale concepţiei arhitecturale moderne: construcţia ca sursă a expresiei arhitecturale. Înţelegem prin construcţie ansamblul elementelor constructive, portante şi neportante, în toate determinările lor - geometrie, material, tehnologie. Cazul particular este acela al formei structurale, al structurii încărcate cu o dublă semnificaţie, tehnică şi arhitecturală.

spațiu de joacă pentru copii

15


secțiune 1m

16

gr am a t i c i

Č™ i

f u n d a m e n t e


plan 1m nord

spaČ›iu de joacă pentru copii

17


vedere laterală 1,5 m

18

gr am a t i c i

Č™ i

f u n d a m e n t e


spațiu de joacă pentru copii

19


vizualizare

20

gr am a t i c i

Č™ i

f u n d a m e n t e


plan de situație 5,8 m nord

spațiu de joacă pentru copii

21


detalii fixări 12,5 cm

10,7 cm

3,9 cm

25

25

40

25

M30 250

95

80

33

5

7

9 300

6

25

60

250

215

330

4

25

10

8 35,5

40 25

44,5

20°

4 4 7,5

3

115

7,5

46,5

2

Ø25

1

11 5 30

35

10

12

Ø30 CHAMFER Ø35 WOODEN ELEMENT 25x25cm M30 HEXAGONAL BOLT WITH WHASHER + THREADED HOLE

22

gr am a t i c i

ș i

f u n d a m e n t e

25x25cm WOODEN ELEMENT M30 H30x300 HEXAGONAL BOLT M30 WASHER

25x25cm WOODEN ELEMENT .375" CROSS SHAPE STEEL SUPPORT 4x3x.375" STRUCTURAL RECTANGULAR TUBING .375" SHAPE STEEL SUPPORT PRECAST CONCRETE SHAPE 10cm COMPACT SAND COMPACT SOIL


1

element din lemn 25x25 cm

8

element din lemn 25x25 cm

10

element din lemn 25x25 cm

2

element din metal sudat în cap de cruce .375”

9

bulon hexagonal M30

11

bulon hexagonal M30 30x300 mm

3

profil din metal tubular rectangular .375”

12

șaibă M30

4

suport platbandă metalică

5

element prefabricat din beton

6

nisip compactat 10 cm

7

pământ compactat

spațiu de joacă pentru copii

23


vizualizare - imagini de referință

s

p

a

ț

e

n

z

a

gr am a t i c i

ș i

f u n d a m e n t e

s

24

i

u ț

i

e


program temă

Casă în copac Non-turnul de fildeș. Locuința este o construcție în care locuiește sau poate locui cineva; domiciliu. Locuința servește omului drept adăpost și protecție de manifestările climei, loc de odihnă, loc de izolare și reculegere. Pentru unii, locuința înseamnă loc de dormit, pentru alții statut social, realizare, apartenență la o comunitate, ambiție, loc de depozitare a bunurilor agonisite. Casa din copac este o noțiune venită din copilărie, din filmele marca Made in USA, din cultura unde copiii au dreptul la secrete, spațiu intim, timp de joacă cu prietenii. De asemenea, Casa din copac vine ca loc de meditație, loc de izolare, loc de veghe. Vor fi luate în considerare în evaluarea proiectelor, pe lângă calitatea soluției arhitecturale propriu-zisă, alegerea locului pentru amplasarea locuinței cu justificarea alegerii, accesul, integrarea proiectului în contextul ales, rezolvarea condițiilor de trai, amenajarea spațiilor interioare, funcționalitatea, originalitatea precum și tratarea temei.

poem

o casa în livadă o casă în care să trăiești, să meditezi și să mori; un loc în care să muncești, să visezi și să odihnești. am făcut loc în coroanele dese de frunze; am făcut loc în covorul dens de frunze. pentru visare, locul de sus; pentru odihnă, locul de jos. pentru trăit, o curte. un spațiu care tot e o curte, cu pereți transpareți care reunesc exteriorul și interiorul. spre răsărit, un punct de apă spre apus, un loc de șezut se anunță înspre stradă.

casă în copac

25


vedere laterală 3m

26

gr am a t i c i

Č™ i

f u n d a m e n t e


vedere laterală 1m

casă în copac

27


plan livadă - tulpini 3m nord

28

gr am a t i c i

Č™ i

f u n d a m e n t e


plan livadă - coroane 3m nord

casă în copac

29


detaliu livadă - tulpini 1,5 m nord

30

gr am a t i c i

Č™ i

f u n d a m e n t e


detaliu livadă - coroane 1,5 m nord

casă în copac

31


machetă 1.100 - mousscarton, plută, foi de acrilic transparent

s s

32

t

p r

gr am a t i c i

a u

ț c

ș i

i t

u u

r

ă

f u n d a m e n t e


program temă

Pavilion expozițional Pe un teren plat, de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 30,00 x 50,00 m, amplasat cu latura lungă spre stradă, se cere realizarea unui pavilion de expunere a unor lucrări de artă plastică de dimensiuni curente (grafică, pictură, sculptură). Terenul, situat într-o zonă verde, fară construcţii în vecinătate, poate fi delimitat cu un zid de incintă sau poate fi lăsat fără împrejmuire. Îndiferent de situaţie, limitele terenului trebuie respectate şi luate în considerare ca parte a proiectului. Pentru realizarea spaţiului expoziţional se vor utiliza, în mod obligatoriu, 6 - 9 unităţi (module) structurale, având fiecare dimensiunea de 5,10 x 5,10 m interax. Dispunerea modulelor este liberă, ele grupându-se într-unul sau mai multe volume articulate. Modulele pot fi exprimate independent (fiecare din ele îşi pastrează structura proprie), sau pot fi unite (structura verticală comună pentru două sau mai multe module). Pot exista şi alte spaţii închise, dar numai cu rol de articulaţii sau de completări, subordonate modulelor de bază. Structura portantă verticală este din beton armat, realizată în sistem punctual (stâlpi), liniar (pereţi) sau mixt. Secţiunea stâlpilor poate fi pătrată (0,40 x 0,40 m) sau rotundă (diametru 0,40 m). Pereţii structurali vor avea grosimea de 0,40 m, iar cei nestructurali de 0,15 m. Structura portantă orizontală este o dală din beton armat, cu grosimea de 0,20 m. Expunerea se va extinde şi în exterior. De asemenea, trebuie luate în considerare raportul clădirii cu strada şi spaţiul exterior de acces. Din aceste motive, amenajarea spaţiului exterior situat în limitele terenului - prin tratarea solului, plantaţie etc constituie parte integrantă a proiectului.

studiu de lumină

idee

Acest exercițiu este consacrat planului structural. Întrucât forma arhitecturală nu este o formă în sine, ci o formă cu semnificaţie, iar semnificaţia este esenţialmente legată de scopurile construcţiei, studiul acestei teme majore este asociat cu tratarea unei funcţiuni simple - un pavilon de expoziţie pentru lucrări de artă plastică.

pavilion expozițional

33


secțiune transversală 1,3 m

34

gr am a t i c i

ș i

f u n d a m e n t e


plan amenajare 1,3 m nord

pavilion expozițional

35


secČ›iune longitudinală 1,3 m

36

gr am a t i c i

Č™ i

f u n d a m e n t e


vizualizare 2,5 m

pavilion expozițional

37


secțiune transversală și secțiune longitudinală, tehnici tradiționale - tuș, pastel

p

38

l

s

p

a

n

gr am a t i c i

a

ș i

ț

i

u

l

i

b

e

r

f u n d a m e n t e


program temă

Locuință izolată Pe un teren plat de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 33,00 x 23,00 m, amplasat cu latura scurtă spre stradă, se cere realizarea unei locuinţe pentru o familie de 3-4 persoane. Terenul, situat într-o zonă verde, fără construcţii în vecinătate, poate fi delimitat, total sau parţial, cu un zid de incintă sau poate fi lăsat fără împrejmuire. Indiferent de situaţie, limitele trebuie respectate şi, împreună cu terenul, luate în considerare ca parte a proiectului. Elementul ordonator al planului îl constituie o grilă structurală de 19,20 x 9,60 m compusă din 8 pătrate de 4,80 x 4,80 m interax. Structura portantă verticală este din beton armat, realizată din stâlpi cu secţiunea pătrată (0,30 x 0,30 m) sau rotundă (diametru 0,30 m) amplasaţi la intersecţia axelor. Niciun stâlp nu poate fi eliminat, dar, dacă este necesar, anumiţi stâlpi pot fi înglobaţi în pereţii exteriori. Structura orizontală este o dală de beton armat (fără grinzi) cu grosimea de 0,20 m, care poate ieşi în consolă în raport cu linia stâlpilor cu maximum 3,00 m. Grosimea totală a acoperişului (dală, izolaţii, atic) nu este fixă, variind în funcţie de intenţiile fiecărui proiect. Închiderile exterioare se vor realiza prin pereţi (neportanţi) şi suprafeţe vitrate. Pereţii de închidere exterioară vor avea grosimea de 0,30 m, iar cei pentru compartimentări interioare 0,15 m. Pereţii interiori și exteriori vor fi amplasaţi numai pe direcţiile celor două axe perpendiculare ale grilei, pe axe sau paralel cu acestea, putând depăşi perimetrul de 19,20 x 9,60 m. Închiderile (pereţi sau suprafeţe vitrate) pot depăşi cu max. 1,00 m axele stâlpilor (distanţa măsurată între ax și faţa exterioară a închiderii). Locuinţa va avea un singur nivel, cota pardoselii interioare fiind la 0,50 m faţă de nivelul exterior al terenului. Înalţimea interioară liberă va fi de maximum 3,50 m şi minimum 2,50 m. Închiderea de la partea superioară este orizontală, continuă sau decalată pe înălţime; în acest ultim caz, decalarea diferitelor zone trebuie corelată geometric şi structural cu grila de 4,80 x 4,80 m.

diagrame

idee

Independența (dar nu indiferența) structurii față de forma ordinii este aici definită. Cu un prim pas, înțelegem spațiul locuinței ca funcțiune (filtru / distribuție / concentrare), utilizare (spațiu servit / spațiu servant), zonificare (spațiu de zi / spațiu de noapte). Apoi, definim limitele spațiale (limite tari / limite slabe, transparență reală / transparență virtuală), calitățile spațiale (închis / deschis, lumină / umbră) și în cele din urmă forma arhitecturală (geometrie, materialitate).

locuință izolată

39


secțiune transversală 1,3 m

40

gr am a t i c i

ș i

f u n d a m e n t e


plan amenajare 1,3 m nord

locuință izolată

41


secČ›iune longitudinală 1,3 m

42

gr am a t i c i

Č™ i

f u n d a m e n t e


vizualizare 2m

locuință izolată

43


DIFUZIUNI Segmente din anumite proiecte sau lucrări întregi ale Jurnalului de Lucrări Creative au fost subiectul numeroaselor participări la distinse competiții și apeluri pentru proiecte, fiind citate și menționate printre lucrări de top de către jurii aclamate la nivel internațional.

44


D. Difuziuni 2008 — 2015

45


1 Reprezentări de Arhitectură

2 Gramatici și Fundamente

DIFUZIUNI

DIFUZIUNI

decembrie 2013 Obiecte și secvențe din Veneția. (p.15) Expoziția finaliștilor în cadrul concursului Internațional Drawing of the Year 2013 la Școala de Arhitectură din Aarhus. Juriu:

decembrie 2012 Casă în copac. (p.136-143) Finalist la concursul Inspired, secțiunea arhitectură. Juriu: Dorin Ștefan Principal, DSBA, București

Peter Wilson Principal, Bolles+Wilson, Münster

Eliza Yokina Principal, SYAA, București

Peter Salter Decan, Facultatea de Arhitectură Universitatea East London

Cosmina Goagea Revista Zeppelin

Morten Schmidt Principal, Schmidt Hammer Lassen, Aarhus

Bruno Andreșoiu Revista Igloo

Torben Nielsen Rector, Școala de Arhitectură din Aarhus

Viorica Buică Revista Igloo Andreea Ceasar Revista Constructiv Oana Bogdan Principal, Bogdan& Van Broeck, Bruxelles

CREDITĂRI ULTERIOARE

Andrei Vatamaniuc Câștigător Inspired 2011

Dania Sfarghiu Florian Stanciu Perry Kulper

Marian Moiceanu Decan, Facultatea de Arhitectură Universitatea Ion Mincu din București Radu Teacă Facultatea de Arhitectură Universitatea Ion Mincu din București Aurora Carmen Mancia Decan, Facultatea de Arhitectură Universitatea din Oradea Cornelia Bărbulescu Facultatea de Arhitectură Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Doina Teodorescu Facultatea de Arhitectură Universitatea Spiru Haret din București Alexandr Pincov Facultatea de Arhitectură Universitatea Tehnică din Republica Moldova Virgiliu Onofrei Facultatea de Arhitectură Universitatea Gheorghe din Asachi Iași

46

d i f u z i u n i


3 Organizări și Metafore

4 Programări Strategice

DIFUZIUNI

DIFUZIUNI

martie 2012 Intrarea Charles de Gaulle din Parcul Herăstrău. (p.168-169, 178-179, 186-187) Expoziție on-line pe platforma Igloo Expoziție on-line pe platforma Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu

mai 2014 Lacul cu nuferi. Deja-vu idilic. (p.218-223) Expoziție în cadrul Romanian Design Week 2014, secțiunea arhitectură

iunie 2012 Locuire urbană izolată. (p.194-195) Premiul III la Concursul Anual al Studenților Arhitecți. Juriu: Luciano Lazzari Șeful Delegației Arhitecților, Consiliul Europei, Bruxelles Tomaz Kancler Co-Director, Uniunea Internațională a Arhitecților Sasa Randic Principal, Randic-Turato, Croația Roger Riewe TU, Graz mai 2014 Intrarea Charles de Gaulle din Parcul Herăstrău. (p.168-169, 178-179, 186-187) Expoziție în cadrul Romanian Design Week 2014, secțiunea arhitectură mai 2014 Hotel și spațiu public. (p.164-165, 174-175, 182-183) Expoziție on-line de machete pe platforma Architectural Models

CREDITĂRI ULTERIOARE Restaurarea bisericii fostei Mănăstiri Chiajna-Giulești. (p.168-169, 178-179, 186-187) Proiectul a fost realizat în colaborare cu Cezar Bostan.

noiembrie 2015 Fibrozități pneumatice. Strategia de infrastructură urbană pentru locuire, muncă și cultură a coridorului Berzei-Buzești. (p.200-217) Mențiune la a 6-a ediție a premiilor internaționale IS-ARCH. Juriu: Makoto Fukuda Director, Toyo Ito, Tokyo Emmanuel Blamont Principal, Ateliers Jean Nouvel, Paris Tomislav Dushanov Asociat, Herzog & de Meuron, Basel Jeroen Zuidgeest Manager, MVRDV, Rotterdam Yosuke Hayano Principal, MAD, Beijing decembrie 2015 Fibrozități pneumatice. Strategia de infrastructură urbană pentru locuire, muncă și cultură a coridorului Berzei-Buzești. (p.200-217) Expoziție on-line pe platforma SUPER // ARCHITECTS CREDITĂRI ULTERIOARE Fibrozități pneumatice. Strategia de infrastructură urbană pentru locuire, muncă și cultură a coridorului Berzei-Buzești. Imprimările 3-d au fost realizate în colaborare cu Micro 3D Techlab. Opera digitală din București. Critică despre context și obiect de arhitectură. Imprimările 3-d au fost realizate în colaborare cu Iancu Niculescu și Micro 3D Techlab.

Macheta a fost realizată în colaborare cu Răzvan Rizescu. Intrarea Charles de Gaulle din Parcul Herăstrău. (p.168-169, 178-179, 186-187) Proiectul a fost realizat în colaborare cu George Nakanishi. Locuire urbană densă. (p.188-191) Proiectul (exceptând p.189) a fost realizat în colaborare cu George Nakanishi. Machetele de sit au fost realizate în colectivul grupei.

47


JURNALUL DE LUCRĂRI CREATIVE A trecut astfel o perioadă din viaţa mea, în care mi-am examinat fiecare gând, fiecare cuvânt, fiecare acţiune. Am reflectat şi m-am observat, ca să ştiu dacă manifest cu adevărat divinul în locul şi la momentul oportun, încercând să nu fiu niciodată satanică. Această stare de vigilenţă şi de observare de sine constantă m-a ajutat să descopăr cât sunt încă de indisciplinată, de spontană, de senzuală, adică într-un cuvânt: cât sunt încă de personală. Oare cât timp îmi va mai fi necesar încă pentru a nu mă mai lăsa dusă de pasiuni, pentru a nu mă mai identifica cu impresiile mele exterioare, pentru a-mi controla perfect toate energiile fizice, psihice şi spirituale? Elisabeth Haich Inițierea: Viitorul și răsăritul


Gramatici și Fundamente 8 — 43


Materialul prezentat este rezultatul activității studențești specifice atelierelor din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București. El a fost prezentat pentru notare, în discuție publică, sub diverse formule digitale sau fizice, juriilor de specialitate din această instituție. În cazul în care nu este cerditat, tot materialul, incluzând fără limitări, corpurile și sintagmele textuale, imaginile și design-ul tipografic aparțin autorului și reprezintă proprietate intelectuală. Este interzisă sub orice formă reproducerea, duplicarea, sub-licențierea, sau exploatarea pentru scopuri comerciale a materialului prezentat.


VICTOR MOLDOVEANU

www .vmoldoveanu. com

Octombrie 2016 Redactat în Santiago, Chile Imprimat în Amsterdam, Olanda


V I C T O R

M O L D O V E A N U

gramatici și fundamente

Profile for Victor Moldoveanu

Grammar & Fundamentals  

Album 2 of the Journal of Creative Works

Grammar & Fundamentals  

Album 2 of the Journal of Creative Works

Advertisement