Issuu on Google+

V I C T O R

M O L D O V E A N U

gramatici și fundamente


www .vmoldoveanu. com


JURNALUL DE LUCRĂRI CREATIVE reprezintă denumirea de ansamblu a celor patru categorii de studii realizate între 2008 și 2015; aceste studii includ arhitectură, urbanism sau eseistică. Jurnalul este divizat în 4 categorii în conformitate cu subiectul, scara sau discursul abordate: Reprezentări de Arhitectură, Gramatici și Fundamente, Organizări și Metafore și Programări Strategice. Misiunea Jurnalului este de a cerceta Lupta Cunoașterii, asumându-și fiecare proiect ca pe o nouă oportunitate de a explora și examina într-o modalitate foarte riguroasă noi strategii și tehnici de design. Această misiune a fost în mod consecvent urmărită prin gândire auto-reflexivă, entuziasm, diligență și dedicare. Fiecare categorie are propria prezentare sinoptică în forma a patru cataloage elegante, ordonat aranjate și perfect fabricate: oriunde în lume, fie un campus universitar sau o cafenea oarecare, ele produc un dialog viu. Aparte de aceste calități estetice, obiectivul lor este acela de a furniza feedback flexibil și spontan.

De la simplu la compus, de la specific la generic, de la cauză la consecință și, în esență, de la principiu la consecvență.


gramatici si¸ fundamente 2010 octombrie — 2011 iunie

G R A M A T I C I Ș I F U N D A M E N T E este un corp de lucrări realizate în ultima parte a anului 2010 și prima parte a anului 2011. Conține un set scurt de patru exerciții care descriu primele tentative de ordonare a spațiului. De asemenea, este prezentată o primă opinie: respectul pentru originea proiectului. Studiul generează idei și fluxuri care în mod subconștient generează atitudini și certitudini.

Avem nevoie de un moment modernist.


2

esee

p r o g r a m

a r i e

1

spați u

|

mater i al i tate

s p a ț i u

2

spați u

|

senzați e

c a s ă

3

spați u

|

str uctur ă

p a v i l i o n

e x p o z i ț i o n a l

1 5 0 0

4

spați u

|

pl an

l o c u i n ț ă

i z o l a t ă

7 6 0

l i ber

d e

î n

j o a c ă

p e n t r u

c o p a c

c o p i i

3 2 0 2 0 0 0

m 2 m 2 m 2 m 2


1

coordonare cosmin

caciuc

alexandra

afr ăsi nei

3

4


machetă 1.50 - lemn de balsa, plută

s m

a

t

e

p r

a i

ț a

i l

u i

t

a

t

e


9

program temă

Spațiu de joacă pentru copii Obiectul exerciţiului îl constituie un mic edificiu cu un singur nivel, situat într-un context urban sau natural, cu o funcţiune adecvata locului, materializată într-un program simplu: terasă de lectură într-un parc, belvedere, adăpost pentru biciclete etc. O construcţie al cărui spaţiu este acoperit dar deschis, cu posibile delimitări parţiale, realizate cu elemente verticale portante şi/sau neportante. Terenul pe care este situat edificiul este orizontal. Este admisă şi ipoteza unui teren înclinat, cu condiţia realizării unei platforme (soclu, subasment) care să restabilească orizontalitatea planului de referinţă. Structura edificiului va fi din lemn şi va ilustra principiul constructiv al scheletului. Tipul şi geometria structurii trebuie sa aibă sens în raport cu funcţiunea dată şi cu organizarea spaţială. Structura verticală poate fi realizată în sistem punctual (stâlp), liniar (zid) sau mixt. Structura orizontală trebuie realizată numai din elemente de lemn cu secţiune simplă. Nu se admit grinzi cu zăbrele, structuri spaţiale etc.

diagrame

idee

În limitele unui program simplu şi ale unui sistem constructiv elementar, exerciţiul pune bazele înţelegerii formei arhitecturale ca mediator între funcţiune şi construcţie. În subsidiar, exerciţiul este şi o deschidere către una din direcţiile majore ale concepţiei arhitecturale moderne: construcţia ca sursă a expresiei arhitecturale. Înţelegem prin construcţie ansamblul elementelor constructive, portante şi neportante, în toate determinările lor - geometrie, material, tehnologie. Cazul particular este acela al formei structurale, al structurii încărcată cu o dublă semnificaţie, tehnică şi arhitecturală.


1

spațiu

|

mater i al i tate

secțiune 1m


11

plan 1m nord


1

spațiu

|

mater i al i tate

vedere laterală 1,5m


13


1

—

spațiu

|

mater i al i tate

vizualizare


15

plan de situație 5,8m nord


spațiu

|

mater i al i tate

detalii fixări 12,5cm

10,7cm

3,9cm

25

25

40

25

95

80

33

5

7

9 300

6

25

60

250

215

330

4

25

10

8 35,5

40 25

44,5

20°

4 4 7,5

3

115

7,5

250

2

46,5

1

Ø25

11 5 30

35

10

12

Ø30 CHAMFER Ø35

M30

1

WOODEN ELEMENT 25x25cm M30 HEXAGONAL BOLT WITH WHASHER + THREADED HOLE

25x25cm WOODEN ELEMENT M30 H30x300 HEXAGONAL BOLT M30 WASHER

25x25cm WOODEN ELEMENT .375" CROSS SHAPE STEEL SUPPORT 4x3x.375" STRUCTURAL RECTANGULAR TUBING .375" SHAPE STEEL SUPPORT PRECAST CONCRETE SHAPE 10cm COMPACT SAND COMPACT SOIL


17

1

element din lemn 25x25cm

8

element din lemn 25x25cm

10

element din lemn 25x25cm

2

element din metal sudat în cap de cruce .375”

9

bulon hexagonal M30

11

bulon hexagonal M30 30x300mm

3

profil din metal tubular rectangular .375”

12

șaibă M30

4

suport platbandă metalică

5

element prefabricat din beton

6

nisip compactat 10cm

7

pământ compactat


vizualizare - imagini de referință

s

s

p

a

ț

e

n

z

a

i

u ț

i

e


19

program temă

Casă în copac Non-turnul de fildeș. Locuința este o construcție în care locuiește sau poate locui cineva; domiciliu. Locuinșa servește omului drept adăpost și protecție de manifestările climei, loc de odihnă, loc de izolare și reculegere. Pentru unii, locuința înseamnă loc de dormit, pentru alții statut social, realizare, apartenență la o comunitate, ambiție, loc de depozitare a bunurilor agonisite. Casa din copac este o noțiune venită din copilărie, din filmele marca Made in USA, din cultura unde copiii au dreptul la secrete, spațiu intim, timp de joacă cu prietenii. De asemenea, Casa din copac vine ca loc de meditație, loc de izolare, loc de veghe. Vor fi luate în considerare în evaluarea proiectelor, pe lângă calitatea soluției arhitecturale propriu-zisă, alegerea locului pentru amplasarea locuinței cu justificarea alegerii, accesul, integrarea proiectului în contextul ales, rezolvarea condițiilor de trai, amenajarea spațiilor interioare, funcționalitate, originalitate precum și tratarea temei.

poem

o casa în livadă o casă în care să trăiești, să meditezi și să mori; un loc în care să muncești, să visezi și să odihnești. am făcut loc în coroanele dese de frunze; am făcut loc în covorul dens frunze. pentru visare, locul de sus; pentru odihnă, locul de jos. pentru trăit, o curte. un spațiu care tot e o curte, cu pereți transpareți care reunesc exteriorul și interiorul. spre răsărit, un punct de apă spre apus, un loc de șezut se anunță înspre stradă.


2

spațiu

|

senzați e

vedere laterală 2m


21

vedere laterală 1m


2

spațiu

|

senzați e

plan livadă 2,5m nord


23

plan livadă 2,5m nord


2

spațiu

|

senzați e

detaliu livadă 75cm nord


25

detaliu livadă 75cm nord


machetă 1.100 - mousscarton, plută, foi de acrilic transparent

s s

t

p r

a u

ț c

i t

u u

r

ă


27

program temă

Pavilion de expoziție Pe un teren plat, de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 30,00 x 50,00m, amplasat cu latura lungă spre stradă, se cere realizarea unui pavilion de expunere a unor lucrări de artă plastică de dimensiuni curente (grafica, pictura, sculptura). Terenul, situat într-o zona verde, fară construcţii în vecinătate, poate fi delimitat cu un zid de incintă sau poate fi lăsat fară împrejmuire. Îndiferent de situaţie, limitele terenului trebuie respectate şi luate în considerare ca parte a proiectului. Pentru realizarea spaţiului expoziţional se vor utiliza în mod obligatoriu 6 - 9 unităţi (module) structurale, având fiecare dimensiunea de 5,10 x 5,10 m interax. Dispunerea modulelor este liberă, ele grupându-se într-unul sau sau mai multe volume articulate. Modulele pot fi exprimate independent (fiecare din ele îşi pastrează structura proprie) sau pot fi unite (structura verticală comună pentru două sau mai multe module). Pot exista şi alte spaţii închise, dar numai cu rol de articulaţii sau de completări, subordonate modulelor de bază. Structura portantă verticală este din beton armat, realizată în sistem punctual (stâlpi), liniar (pereţi) sau mixt. Secţiunea stâlpilor poate fi pătrată (0,40 x 0,40 m) sau rotundă (diametru 0,40 m). Pereţii structurali vor avea grosimea de 0,40 m, iar cei nestructurali de 0,15 m. Structura portantă orizontală este o dală din beton armat, cu grosimea de 0,20m. Expunerea se va extinde şi în exterior. De asemenea, trebuie luate în considerare raportul clădirii cu strada şi spaţiul exterior de acces. Din aceste motive, amenajarea spaţiului exterior situat în limitele terenului - prin tratarea solului, plantaţie etc constituie parte integrantă a proiectului.

diagrame

idee

Acest exercițiu este consacrat planului structural. Întrucât forma arhitecturală nu este o formă în sine, ci o formă cu semnificaţie, iar semnificaţia este esenţialmente legată de scopurile construcţiei, studiul acestei teme majore este asociat cu tratarea unei funcţiuni simple - un pavilon de expoziţie pentru lucrări de artă plastică.


3

spațiu

|

str uctur ă

secțiune transversală 1,3m


29

plan amenajare 1,3m nord


3

spațiu

|

str uctur ă

secțiune longitudinală 1,3m


31

vizualizare 2,5m


secțiune transversală și secțiune longitudinală, tehnici tradiționale - tuș, pastel

p

l

s

p

a

n

a

ț

i

u

l

i

b

e

r


33

program temă

Locuință izolată Pe un teren plat de forma dreptunghiulară, cu dimensiunile de 33,00 x 23,00m, amplasat cu latura scurtă spre stradă, se cere realizarea unei locuinţe pentru o familie de 3-4 persoane. Terenul, situat într-o zonă verde, fără construcţii în vecinătate, poate fi delimitat total sau parţial cu un zid de incintă sau poate fi lăsat fără împrejmuire. Indiferent de situaţie, limitele trebuie respectate şi, împreună cu terenul, luate în considerare ca parte a proiectului. Elementul ordonator al planului îl constituie o grilă structurală de 19,20 x 9,60m compusă din 8 pătrate de 4,80 x 4,80m interax. Structura portantă verticală este din beton armat, realizată din stâlpi cu secţiunea pătrată (0,30 x 0,30m) sau rotundă (diametru 0,30m) amplasaţi la intersecţia axelor. Nici un stâlp nu poate fi eliminat, dar, dacă este necesar, anumiţi stâlpi pot fi înglobaţi în pereţii exteriori. Structura orizontală este o dală de beton armat (fără grinzi) cu grosimea de 0,20m, care poate ieşi în consolă în raport cu linia stâlpilor cu maximum 3,00m. Grosimea totala a acoperişului (dala, izolaţii, atic) nu este fixă, variind in funcţie de intenţiile fiecărui proiect. Închiderile exterioare se vor realiza prin pereţi (neportanţi) şi suprafeţe vitrate. Pereţii de închidere exterioară vor avea grosimea de 0,30m, iar cei pentru compartimentări interioare 0,15m. Pereţii interiori și exteriori vor fi amplasaţi numai pe direcţiile celor două axe perpendiculare ale grilei, pe axe sau paralel cu acestea, putând depăşi perimetrul de 19,20 x 9,60m. Închiderile (pereţi sau suprafeţe vitrate) pot depăşi cu max. 1,00m axele stâlpilor (distanţa masurată între ax și faţa exterioară a închiderii). Locuinţa va avea un singur nivel, cota pardoselii interioare fiind la 0,50m faţă de nivelul exterior al terenului. Înalţimea interioară liberă va fi de maximum 3,50m şi minimum 2,50m. Închiderea de la partea superioară este orizontală, continuă sau decalată pe înălţime; în acest ultim caz, decalarea diferitelor zone trebuie corelată geometric şi structural cu grila de 4,80 x 4,80m.

diagrame

idee

Independența (dar nu indiferența) structurii față de forma ordinii este aici definită. Cu un prim pas, înțelegem spațiul locuinței ca funcțiune (filtru/ distribuție/ concentrare, utilizare (spațiu servit/ spațiu servant) zonificare (spațiu de zi/ spațiu de noapte). Apoi, definim limitele spațiale (limite tari/ limite slabe, transparență reală/ transparență virtuală), calitățile spațiale (închis/ deschis, lumină/ umbră) și în cele din urmă forma arhitecturală (geometrie, materialitate).


4

spațiu

|

plan

l i ber

secțiune transversală 1,3m


35

plan amenajare 1,3m nord


4

spațiu

|

plan

l i ber

secțiune longitudinală 1,3m


37

vizualizare 2m


39

DIFUZIUNI În decembrie 2012 eseul O casă în copac p.18-25 a fost obiectul concursului național de idei Inspired în cadrul secțiunii Arhitectură, fiind menționat între cei 10 finaliști de către jurații Dorin Ștefan DSBA Eliza Yokina SYAA Cosmina Goagea Revista Zeppelin Bruno Andreșoiu Revista Igloo Viorica Buică Revista Igloo Andreea Ceasar Revista Constructiv Oana Bogdan Bogdan& Van Broeck Architects Andrei Vatamaniuc Câștigător Inspired 2011 Marian Moiceanu Decan, Facultatea de Arhitectură Universitatea Ion Mincu București Radu Teacă Facultatea de Arhitectură Universitatea Ion Mincu București Aurora Carmen Mancia Decan, Facultatea de Arhitectură Universitatea din Oradea Cornelia Bărbulescu Facultatea de Arhitectură Universitatea Tehnică Cluj-Napoca Doina Teodorescu Facultatea de Arhitectură Universitatea Spiru Haret București Alexandr Pincov Facultatea de Arhitectură Universitatea Tehnică Moldova Virgiliu Onofrei Facultatea de Arhitectură Universitatea Gheorghe Asachi Iași


gramatici si¸ fundamente

Materialul prezentat este rezultatul activității studențești specifice atelierelor de proiectare din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București. El a fost prezentat pentru notare, în discuție publică, sub diverse formule digitale sau fizice, juriilor de specialitate din această instituție. Nimic din materialul prezentat nu este menit să constituie modele de abordare sau în vreun fel să împărtășească viziuni, idei sau direcții de gândire ale acestei instituții. În cazul în care nu este cerditat, tot materialul, incluzând fără limitări, corpurile și sintagmele textuale, imaginile și design-ul tipografic aparțin autorului și reprezintă proprietate intelectuală. Este interzisă sub orice formă reproducerea, duplicarea, sub-licențierea, sau exploatarea pentru scopuri comerciale a materialului prezentat.


GRANIȚA ROMANTICĂ

ESTETICA NORULUI

Suntem generația localizată la granița romantică dintre natură, tehnologie și redescoperirea valorilor tradiționale. Ne definim identitatea și o reevaluăm printr-un proces constant de descompunere și regenerare a fragmentelor de memorie prin intermediul canalelor artistice și tehnologice.

Abordarea procesului de design este rațională și irațională, rezonabilă și absurdă — un proces pur creativ. Parcursul decizional este transversal și condus de instinct — fie că ne place sau nu, iar în acest sens, rezultatul este complet imprevizibil și lipsit elemente predefinite.

Intuiția încorporează în procesul de design un argument solid spre o atitudine intelectuală de a produce arhitectură. De aceea, deseori înlocuim arhitectul cu un intelectual al spațiului.

Deseori vorbim despre design reușit sau nereușit, dar pe această linie de gândire, niciodată nu am văzut un nor inestetic sau un val greșit desenat. Valul este elementul pe care oceanul îl face în locul pe care noi îl numim aici și acum; el este aceleași prin faptul că este mereu diferit.


www .vmoldoveanu. com

octombrie 2016 redactat ĂŽn Santiago, Chile imprimat ĂŽn Amsterdam, Olanda


V I C T O R

M O L D O V E A N U

gramatici și fundamente


Grammar& Fundamentals