Page 1

UNITAT 4 DISSENY DE L’ESTRATÈGIA DIDÀCTICA “CONSERVACIONS”

1


UNITAT 4 DISSENY DE L’ESTRATÈGIA DIDÀCTICA Seguint la línia de les metodologies actives, “CONSERVACIONS” b- El nombre mínim de jugadors de camp – proposem tres estratègies didàctiques per a

sense comptar el porter – és de 3 per equip

treballar els continguts de l’entrenament. En

(Garganta, 2000; Queiroz, 1983). A un equip

aquesta

l’estratègia

format per 2 jugadors li falten elements

L’objectiu

bàsics de les relacions entre companys que

d’aquesta sessió és conèixer els elements

es donen al futbol, que amb 3 jugadors ja

que

poden estan presents.

didàctica

sessió

treballarem

“conservacions”.

permeten

construir

jocs

segons

l’estratègia didàctica “conservacions”

c- Pot haver comodins d’atac o defensa, per tal de buscar la igualtat, inferioritat o

Abans de donar les pautes específiques per

superioritat numèrica (Castellano, 2005). Per

aquesta estratègia, farem un recordatori dels

exemple, en un joc de 3 jugadors contra 3

elements que no varien en cap tipus de

jugadors més 2 comodins d'atac, l'equip

tasca. Aquests són:

atacant té 2 jugadors més que el defensor.

a- Les dimensions de l’espai han de ser les

Aquest

reals per a cada categoria (Tamarit, 2008). En

determinats

cas de disposar de menys espai, utilitzarem el

recolzaments o passades.

més gran possible. Per exemple, si un equip

d- No ha d’haver més de 2 comodins, i el

aleví juga a la competició futbol 7, l'espai

nombre màxim de jugadors per equip ha

ideal de treball per fer un “partit” de 4 contra

d’estar dins del nombre de jugadors que

4,

del

permet la categoria. Per exemple, si en una

contingut o l'activitat) la meitat del camp de

categoria determinada el màxim de jugadors

futbol 7.

per equip és de 7, i fem un 6 contra 6, només 2

seria

aproximadament

(depèn

fet

ajudarà

a

continguts,

l'aparició

de

com

ara


UNITAT 4 DISSENY DE L’ESTRATÈGIA DIDÀCTICA - En un altre tipus de joc “CONSERVACIONS”

podrà haver un comodí perquè aquest

completa un equip fins al seu màxim. En canvi, si fem un 4 contra 4, sí que poden haver 2 comodins.

defensar en una direcció determinada, per tant, en aquest cas l’espai és polaritzat (Castellano, 2005). Es a dir, l'equip que té la pilota ha d'atacar un espai concret, i l'equip

Veiem ara quin són els elements propis de la forma didàctica “conservacions”.

que no té l'ha pilota ha de defensar aquest. El joc no s'allunya tant de la especificitat d'un

1-No hi ha porteries, ja que l’objectiu del joc és mantenir la possessió de la pilota el major temps possible. Es pot puntuar d'altres maneres que veurem més endavant, però sempre sense perdre la possessió després d'haver puntuat. 2-Diferenciem

s’ha d’atacar i

partit, ja que es defensa i s'ataca en funció d'un espai i dels contraris. 3-No hi ha porters perquè no han de defensar cap porteria. De totes maneres, és positiu que els porters participin en el joc per millorar el seu joc amb els peus.

2

tipus de

jocs a

les

conservacions en funció de la polarització o no de l'espai: - En un tipus de joc no s’ha d’atacar ni defensar en una direcció concreta, és a dir, l’espai no és polaritzat. El joc s'allunya més de la especificitat d'un partit, ja que no es juga en funció de la porteria i dels contraris, sinó en funció dels contraris i la pilota.

4-Hi ha un nombre màxim de jugadors, que depèn de la categoria: per a pre-benjamí i benjamí el màxim és 4 contra 4; i per a aleví i infantil el màxim és 6 contra 6. Aquesta elecció

de

nombre

de

jugadors

està

realitzada segons les capacitats de cada edat, i seguint la línia de països com Holanda, Alemanya, Suècia i Anglaterra, entre d'altres, on

3


UNITAT 4 DISSENY DE L’ESTRATÈGIA DIDÀCTICA “CONSERVACIONS” - Mantenir la possessió de la pilota durant un

existeixen les modalitats de competició de

futbol 3, 5, 7, 9 i 11. També cal considerar

temps determinat. Per exemple, puntuar si

que jugant sense porteries, si hi ha més de 6

l'equip està 30 segons sense perdre la pilota.

jugadors en un mateix equip, comença a

- Arribar a un espai del camp sense perdre la

haver jugadors que no tenen una funció

possessió de la pilota. S'intenta que el joc no

tàctica continua.

s'allunyi tant de la especificitat d'un partit, ja

5-El joc s’ha de desenvolupar de forma

que es defensa i s'ataca en funció d'un espai i

contínua, és a dir, la possessió de la pilota

dels contraris.

pot passar d’un equip a un altre, sense que

- Passar per un espai, i sense perdre la

condicioni el temps de durada de la tasca.

possessió de la pilota, passar per un altre,

(Castellano,

quan

tantes vegades com sigui possible. Per

l'entrenador fixa un temps de duració

exemple, anar puntuant si es marca a

determinat a la tasca, els 2 equips poden

porteries situades al mig de l’espai de joc.

2005).

Per

exemple,

prendre's la pilota entre ells, sense que aquest fet condicioni el temps de la tasca

Finalment us recordem que per tal de revisar

estipulat per l'entrenador.

els passos per dissenyar aquest tipus de jocs i

6-Diferenciem 4 formes de puntuar a les

orientar-los

l'entrenament

d'un

conservacions:

determinat contingut, podeu seguir

les

- Fer un nombre determinat de conductes.

indicacions que apareixen al final dels apunts

Per exemple, fer 10 passades, o participar tot

corresponents a la unitat de “Disseny de

l’equip.

l'estratègia didàctica PARTITS”

cap

a

4


UNITAT 4 DISSENY DE L’ESTRATÈGIA DIDÀCTICA “CONSERVACIONS” Referències

Hernández-Ligero, D. I Romagosa, C. (2008).

Casàis, L.; Domínguez, E.; Lago, ,C.; et al. (2009). Fútbol Base: El entrenamiento en la

Apnts iniciació esportiva: futbol. CAFE, Universitat de Vic (no publicat).

categorías de formación (vol. I). Pontevedra: Mcsports.

Queiroz, C. M. (1983). Para una teoria do ensino/treino do futebol. Ludens.

Castellano,

J.

(2005).

Contenidos

de

entrenamiento para el fútbol: propuesta de diseño. I Congreso virtual de investigación en la actividad física y el deporte, Vitoria-

Parlebas, P. (2001). Juegos, deporte y sociedad.

Léxico

de

praxologia

motriz.Barcelona: Paidotribo.

Gasteiz. Sans, A i Frattarola, C. (1996). Entrenamiento Espar, F. i Gerona, T. (2004).Diseño de tareas en el entrenamiento. Master profesional en

en el fútbol base (2a ed.). Barcelona: Paidotribo.

alto rendimiento en deportes colectivos, Mastercede, INEF Barcelona.

Tamarit, X. (2008). ¿Qué es la periodización táctica?. Pontevedra: Mcsports.

Garganta, J. (ed.) (2000). Horizontes e órbitas no treino dos jogos desportivos. Porto (Portugal): FCDEF.

Vilà, J. (2007). La formación en la iniciación al futbol. Curso de formación en C.F. Cardedeu. 5

unitat 4 metodologia  

u4 metodologia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you