Page 1

CURS DE MONITORS

MÒDUL 3 ENTRENAMENT ESPORTIU I


UNITAT 3 PROGRAMACIÓ DE CONTINGUTS

2


UNITAT 3 PROGRAMACIÓ DE CONTINGUTS Un

entrenador

haurà

d’establir

una

programació que li serveixi de guió i

Escollir

els

continguts

d’entrenament

d’acompanyant al llarg de tot el procés d’entrenament durant la temporada. En

Per escollir els continguts a entrenar haurem

definitiva programar la temporada serà com

de veure un partit del nostre equip per tal

preparar un viatge (Pacheco, 2007). Amb

d’identificar quins continguts són els que

això volem dir que necessitarem un mapa, en

necessiten millorar més.

aquest cas el mapa és la programació, on hi podrem veure tot el què hem d’ensenyar i

Primer de tot haurem de fer un cop d’ull a la

quan ho hem d’ensenyar (Wein, 1995).

taula de planificació de continguts de futbol corresponents a la categoria que entrenem.

Per realitzar una programació simple hem de

D’aquests continguts haurem d’escollir-ne un

seguir 3 passos:

màxim de 8 per dur a terme la programació. Com

menys

continguts

escollim

més

milloraran els nostres jugadors. És a dir, cal tenir present quins són els continguts més adients per l’etapa que estem entrenant (això A continuació explicarem en què consisteix

ho podem veure a la taula de planificació

cada un dels passos respectivament:

presentada en sessions anteriors) i analitzant 3


UNITAT 3 PROGRAMACIÓ DE CONTINGUTS el joc dels nostre equip, identificar quins

També hem de pensar que es poden incloure

continguts

alguns continguts d’etapes anteriors encara

s’ajusten

més

a

les

seves

característiques.

no assolits.

Cal tenir present que programar ens serveix

Endreçar

per organitzar els continguts a entrenar, però

d’entrenament

els

continguts

és evident que hi ha jugadors que van més avançats i altres més endarrerits. Per això hem de situar-nos on tenim la majoria de

El segon pas per dur a terme en la programació anual és classificar i ordenar els

jugadors. ALEVÍ-INFANTIL 1er any CONTINGUTSCOORDINATIUS I PERCEPTIUS CONTINGUTS DE FUTBOL

COORDINACIÓ

PERCEPCIÓ

REGAT

CONTROL ORIENTAT

RECOLZAMENT

MARCATGE

COBERTURA

CONTINGUTS DECISIONALS

PASSADA

TIR

DESMARCADA

AMPLITUD

PROFUNDITAT

UBICACIÓ ZONA

DECISIÓ

4


UNITAT 3 PROGRAMACIÓ DE CONTINGUTS continguts d’entrenament que hem escollit

continguts de 2 en 2 ó de 3 en 3, és a dir,

anteriorment.

només s’entrenaran dos o tres continguts al mateix temps durant un mes.

Dividirem els continguts en 3 blocs: els del jugador amb pilota, els del jugador atacant

En el cas que entrenem a Alevins o Infantils

sense pilota i els de defensa. Això ens permet

és aconsellable posar com a mínim un

tenir una perspectiva dels continguts a

contingut referent al jugador amb pilota i un

entrenar. Si ho hem fet bé, haurem de tenir

contingut referent al jugador sense pilota.

com a mínim un contingut de cada categoria (excepte a la categoria prebenjamí on hi ha molt menys continguts) Sovint

els

entrenadors

només

seleccionen

equivocadament

continguts

d’atac

i

febrer

març

Abril

passada

passada

passada

cobertura

cobertura

Amplitud

Definir temps d’entrenament de cada contingut

sobretot del jugador que té la pilota (Romagosa, 2008)

L’últim pas per confeccionar la programació de la temporada és definir el temps que

Un cop tenim els continguts classificats ja

s’entrenarà

podem ordenar-los. Per fer-ho hem de tenir

s’entrenaran un mínim de 2 mesos seguits

present que és convenient agrupar els

cada contingut.

cada

contingut.

Per

fer-ho

5


UNITAT 3 PROGRAMACIÓ DE CONTINGUTS Set

Oct

Nov

Des

Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

Coord Percep

Futbol

Aquesta és la taula que farem servir per

ja tenim apunt per col·locar dins la taula.

programar. Esta dividida en els 10 mesos que dura la temporada i en els dos blocs de

Dins de tota programació haurem de tenir en

continguts que cal programar.

compte que s’ha de realitzar un procés d’avaluació(Hernández,

2008).

Després

El primer bloc és el coordinatiu i perceptiu:

d’haver programat la temporada haurem

aquí només es tractarà d’escollir entre

d’avaluar, cada mes, com els nostres jugadors

entrenar coordinació i entrenar percepció,

estan assolint la programació. Si per algun

sempre tenint en compte que ho haurem de

motiu veiem que algun del continguts els

fer durant un mínim de 2 mesos seguits.

costa molt d’aprendre podrem entrenar-lo durant més temps. Si pel contrari, un

El segon bloc són els contingut de futbol, que

contingut s’aprèn molt ràpidament, també 6


UNITAT 3 PROGRAMACIÓ DE CONTINGUTS podrem començar a treballar-ne un altre. Però sempre com a mínim ho farem dos mesos. Referències Hernández-Ligero,

D.

(2008).

Apunts

iniciació esportiva: futbol. CAFE, Universitat de Vic . Pacheco, R. (2007). Fútbol: La enseñanza y el entrenamiento del fútbol 7. Badalona: Paidotribo Romagosa, C. (2008a).

Apunts iniciació

esportiva: futbol. CAFE, Universitat de Vic. Wein, H. (1995). Fútbol a medida del niño. Real Federación de Fútbol, Madrid. 7

M3 EEI unitat 3 -  

MÒDUL 3 ENTRENAMENT ESPORTIU I CURS DE MONITORS UNITAT 3 UNITAT 3 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you