Page 1

CURS DE MONITORS

MÒDUL 3 ENTRENAMENT ESPORTIU I


UNITAT 2 PLANIFICACIÓ DE CONTINGUTS ALEVI I INFANTIL

2


UNITAT 2 PLANIFICACIÓ DE CONTINGUTS ALEVI I INFANTIL En la categoria aleví i infantil els

paràmetres del joc adult (volum, intensitat)

nens ja són prou madurs com per

no és correcte. Hem de ser capaços de que el

entrenar

nen entengui el futbol pas a pas. Començant

com

els

jugadors

professionals? En el procés d’ensenyament - aprenentatge en la iniciació al futbol, el pilar fonamental és el nen, que presenta característiques molt diferenciades a les dels adults. Això fa que el nen entengui de manera molt diferent el joc. Per això és necessari plantejar el procés d'iniciació al futbol en termes i matisos adaptats a la realitat de l’edat dels jugadors: El nen no es un adult en miniatura. Considerem un error copiar els models d’entrenament dels adults per aplicar-los a un nen que comença a iniciar-se en la pràctica esportiva. També pensem que reduir els

pels aspectes més bàsics del joc i acabant pels més difícils. El nen és un ser individual i irrepetible. Hem de respectar el principi d’individualització perquè sigui possible el desenvolupament natural del nen. No podem delimitar amb exactitud el moment precís de consecució dels objecius previstos i molt menys tenir la intenció de que tots els nostres jugadors els assumeixin els aprenentatges de la mateixa manera i simultàniament. Per això, les sessions

han

d’afavorir

l’adquisició

progressiva del nen, partint de situacions de joc globals, que representin els diferents nivells d’assimilació en el que es troba. 3


UNITAT 2 PLANIFICACIÓ DE CONTINGUTS ALEVI I INFANTIL El

nen

un

desenvolupament:

procés

Existeixen

propi unes

de

Lavega, 2006).

fases

sensibles o períodes crítics per a l’adquisició

Perquè en Pre-Benjamí i Benjamí

dels aprenentatges on el nen té una major o

teníem molts continguts referents al

menor

jugador amb pilota i ara en tenim

facilitat

en

l’aprenentatge

de

determinades habilitats. És a dir, els nens gaudeixen d’intervals de temps durant els quals

un

determinat

grup

d’habilitats

més referents als jugadors sense pilota?

s’adquireixen amb menys d’esforç i més d’eficàcia que en la resta de la seva vida. Per

En l’etapa ludoegocèntrica, que és el primer

això és necessari aprofitar aquestes etapes per

estadi per on passa el nen quan inicia la

treballar al màxim.

pràctica esportiva, el jugador centra tota la seva atenció en el seu cos i la relació d’aquest

En cadascuna de les etapes evolutives el joc

amb la pilota. Ara, en l’edat aleví i Infantil

és diferent, per això en la iniciació esportiva

ens trobem en una segona etapa, la de

no podem introduir als nens en un esport

coordinació i cooperació locomotriu, on el

col·lectiu com el futbol seguint els models de

nen

joc dels adults. En aquest sentit és obligatori

companys.

actua

relacionant-se

amb

altres

conèixer com es produeix l’evolució lúdica per la que progressa en nen (Lasierra i

En aquesta segona etapa cal seguir treballant 4


UNITAT 2 PLANIFICACIÓ DE CONTINGUTS ALEVI I INFANTIL sobre algunes de les habilitats individuals

les aptituds dels practicants (Ferreira, 1983

amb

citat a Casáis, Domínguez i Lago, 2009).

pilota,

però

sobretot,

cal

centrar

l’atenció sobre les habilitats individuals sense pilota tant ofensivament com defensivament

Quines

(Hernández-Ligero, 2000, 2008).

l’entrenament

Tot i tenir en compte totes aquestes consideracions, hem de ser conscients que

diferencies dels

hi

ha

blocs

en de

continguts en l’etapa PreBenjamí /Benjamí i Aleví/Infantil?

l’adquisició superficial de les diferents habilitats i el trànsit massa ràpid per les diverses etapes de formació, limita l’evolució del practicant i, en un futur, el nivell de

En el primer bloc de continguts:

qualitat del seu joc. En l’etapa Aleví/Infantil els continguts L’ensenyament del futbol ha de considerar simultàniament el desenvolupament dels joves practicants i els continguts propis del joc, estructurant el procés d’aprenentatge en etapes que relacionin nivells de complexitat del joc amb nivells de comprensió del joc i

coordinatius tenen molta importància, el jugador patirà un canvi físic important i ha de reajustar contínuament la seva motricitat. Els continguts

coordinatius

d’aquesta

etapa

(infantil) inclouran accions realitzades amb força i velocitat, és a dir, els recorreguts 5


UNITAT 2 PLANIFICACIÓ DE CONTINGUTS ALEVI I INFANTIL preveuran lluites, arrancades, frenades i salts.

En el segon bloc de continguts:

En quant al mecanisme de percepció

En les etapes anteriors els continguts de

seguirem entrenant la percepció dels espais

futbol feien molta referència al jugador amb

propers i centrarem els nostres esforços en la

pilota i no tant als jugadors sense pilota. En

percepció del que passa lluny del jugador. La

canvi, en aquesta etapa és al revés, els

passada és un contingut fonamental en

continguts comencen a fer més referència als

aquesta etapa i veure quin és el company amb

jugadors sense pilota que al jugador amb

millor opció és un objectiu prioritari a

pilota.

l’entrenament. En el tercer bloc de continguts: Seguirem treballant la decisió però tenint present que a mesura que el jugador augmenti el repertori d’habilitats, paral·lelament haurà d’aprendre a decidir millor.

6


UNITAT 2 PLANIFICACIÓ DE CONTINGUTS ALEVI I INFANTIL Taula de planificació dels continguts d’entrenament per a Alevins i Infantils:

Aleví Infantil B

Infantil A Cadet B

Regat Control Orientat Recolzament Marcatge Cobertura Passada Tir Desmarcada Ubicació en la Zona Amplitud Profunditat Remat de cap Centrada Rebuig Crear Espais Ocupar Espais Pressing individual Desdoblament Defensiu

7


UNITAT 2 PLANIFICACIÓ DE CONTINGUTS ALEVI I INFANTIL Els continguts de color blau són els que

Lasierra, G. i Lavega, P. (2006). 1015 juegos

treballarem

y formas jugadas de iniciación a los deportes

durant

la

categoria

i

els

continguts de color groc són els que afegirem

de equipo (5a ed.). Barcelona: Paidotribo

a l’entrenament del bloc de coordinació específica. Referències

Casáis, L.; Domínguez, E. i Lago, C. (2009). Fútbol base: El entrenamiento en categorías de formación. Pontevedra: MCSports. Hernández-Ligero, D. (2000). "Programa de optimización de las estructuras ludológicas en fútbol". Training fútbol, núm. 93, p.32-43. Hernández-Ligero,

D.

(2008).

Apunts

iniciació esportiva: futbol. CAFE, Universitat de Vic . 8

M3 EEI unitat 2 - e  

MÒDUL 3 ENTRENAMENT ESPORTIU I CURS DE MONITORS UNITAT 2 UNITAT 2 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you