Page 1

Gruppe 1! Adrian; Chris; Jakob; Mads; Ragnar; Victoria

30. September 2010

DEN GODE INDLEDNING Degitale Medier og Design - 1. semester - efterår 2010 IT Universitet i København 3.328 tegn på 2 sider

Gruppe 1 Adrian Langer (atid@itu.dk) Chris Toft Christensen (ctoc@itu.dk) Jakob Have (jhav@itu.dk) Mads Frank (madf@itu.dk) Ragnar Djurhuus (rdju@itu.dk) Victoria Rahbek (vrah@itu.dk)

Side 1 af 3


Gruppe 1! Adrian; Chris; Jakob; Mads; Ragnar; Victoria

30. September 2010

Den gode indledning Emne Det har siden årtusindskiftet i stadig stigende grad været populært blandt digitalt indfødte at eksponere sig selv for hele verden via internettet. Ved digitalt indfødte forstås personer som er født efter implementeringen af den digitale teknologi, og derfor vokset op med et generelt kendskab til og en fortrolighed med denne. Blogs var før begrænset til personer med kompetencer til at kode websteder, men tiderne har skiftet og blogging er i dag så nemt at det er tilgængeligt for alle. Ligeledes er andre genrer inden for sociale medier trådt til fra sidelinjen, i form af Facebook og Twitter. I de seneste år har mange andre demografiske grupper i samfundet taget denne adfærd til sig 1. Senest er de danske politikere hoppet med på vognen, og begyndt at ytre sig via de tilgængelige sociale medier. Ofte blogger personer under et alias, der adskiller deres online renommé (persona) fra deres offline person. Dette kan politikerne imidlertid ikke gøre hvis de bruger mediet til at styrke deres offline person, og dermed deres politiske karriere. Alt hvad politikerne skriver på Facebook er tilgængeligt for omverdenen, og på denne måde udviskes grænsen mellem hvad der er public, og hvad der private.

Facebook er blevet så implementeret i den danske dagligdag at det er blevet et effektivt værktøj for politikere til at nå ud til vælgerne. Det kræver ikke mere end et klik at blive venner med en politiker for at kunne følge vedkom-mendes politiske dagsorden. Denne mulighed for at bringe et budskab til befolkningen på få sekunder, har dog også en negativ vinkel. Det kunne være i form af en ikke gennemtænkt statusopdatering eller indmeldelse i en gruppe. Her tænker vi specifikt på den case vi i problemformuleringen tager udgangs-punkt i, hvor Steen Gade og Kamal Qureshi meldte sig ind i en Dansk Folke-partihadegruppe på Facebook.

1

Danmarks Statestik - http://www.dst.dk/pubpdf/14039/it Side 2 af 3


Gruppe 1! Adrian; Chris; Jakob; Mads; Ragnar; Victoria

30. September 2010

Problemformulering Vi vil i denne opgave ved en receptionsanalyse først undersøge hvorvidt og i hvilken grad politikernes Facebook-fejltrin har indflydelse på deres politiske karriere. Dernæst vil vi konkludere hvordan de demografiske forskelle påvirker tolerancen af disse fejltrin hos vælgerne. Med udgangspunkt i Kamal Qureshis indmeldelse i en DF-hadegruppe vil vi analysere konsekvenserne af hans handling.

Hypoteser Med vores brede spørgeskemaundersøgelse forventer vi at se en overvægt af vælgere hvis syn på politikere vil ændres som følge af politikernes personlige eksponering på Facebook. Vi forventer at se en forskel i tolerancen mellem digitalt indfødte og digitale immigranter, samt i deres politisk orienteringering. Vi har en formodning om at politikernes fejltrin har en skadelig virkning på deres politiske omdømme, og på baggrund af denne formodning føler vi det er relevant at stille de ovenstående spørgsmål.

Afgrænsning Fra start var vores hovedfokus på danske politikere og den risiko de udsætter sig for ved at være aktive på nettet. Helt specifikt - hvordan politikerne påvirker deres offline ethos, ved at benytte sociale medier online. Både i positiv og negativ retning. Inden for dette emne fokuserede vi først på politiske blogs, men fravalgte emnet til fordel for Facebook, da Facebook er lettere tilgængeligt, rent teknisk for skribenten, samt det faktum at flere politikere har lukket deres blog og erstattet den med en Facebook-side.

Side 3 af 3

Den gode indledning  
Den gode indledning  

I kurset BIMK afleverede vi vores midtvejsprojekt, der omhandlede offentlige politikeres fejltrin på facebook.

Advertisement