Page 1

Hvad med pensionen...

Hvis jeg bor eller arbejder i 足udlandet?


Hvad med pensionen...

Hvis jeg bor eller 足arbejder i udlandet?

Juli 2010


I denne pjece er pensionsordningen beskrevet, som den i hovedtræk ser ud for de fleste medlemmer på det tidspunkt, hvor pjecen er trykt (se omslaget). Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer, ­enten fordi pensionskassen beslutter det eller som en konsekvens af lovændringer. I givet fald vil ­pjecen hurtigst muligt blive ­opdateret. Det formelle regelsæt for pen­sionskassen findes ­primært i ­`Pensionsvilkår´ og `Vedtægt og bonusregulativ´, som kan ­r ekvireres hos PKA eller læses på pka.dk. Her kan du også til hver en tid finde den nyeste ­udgave af denne ­pjece. Enkelte medlemmer har en ordning på sær­lige ­vilkår. Det gælder for eksempel, • hvis ens erhvervsevne ved optagelsen er nedsat med to tredjedele • hvis man er blevet optaget i pensions kassen via et fleksjob • hvis bidraget til ordningen alene stammer fra de decentrale lønpuljer. Kontakt PKA og få mere at vide, hvis du er i en af de ­situationer eller er i tvivl om, hvilken ordning du har.

4


Overvejer du at flytte til udlandet for en kortere eller længere periode for eksempel for at arbejde? Eller drømmer du om at nyde din pension under varmere himmelstrøg? Så er der en hel del spørgsmål, som det er vigtigt at få styr på, inden du rejser. Det gælder også, hvis du pendler over grænsen mellem Danmark og Tyskland eller Sverige. I denne pjece kan du få svar på nogle af de spørgsmål, der melder sig i relation til din pensionsordning. Men da der gælder forskellige regler alt efter, hvilket land du rejser til, så er det nødvendigt at hente uddybende information andre steder, for eksempel når det gælder skat og fradrag. Vær opmærksom på, at Grønland og Færøerne på nogle områder har deres egne regler – for eksempel skatteregler.

Se mere på pka.dk På ‘Din pension’ på pka.dk har du altid adgang til en opdateret oversigt over dine pensioner. Her kan du få overblik og for eksempel regne på, hvad det betyder for dine pensioner, hvis du går op eller ned i tid. På pensionsinfo.dk kan du få overblik over alle dine pensions­ ­ordninger. Både fra PKA, ATP og private ordninger. Begge steder har du adgang til dine personlige oplysninger med Digital Signatur og Net-ID (koden til din Netbank).

5


Udstationeret med pension Hvis du bliver udstationeret i et job, hvor overenskomsten bestemmer, at du under udstationeringen har pensionsordning i pensionskassen, forsætter din ordning fuldstændig, som hvis du arbejdede i Danmark. Hvis du flytter til udlandet Tager du derimod til udlandet og holder orlov uden løn eller opsiger dit arbejde i Danmark, stopper indbetalingen til din pensionsordning. Men pensionsdækningen stopper ikke umiddelbart. I de første 12 måneder af en periode uden indbetaling er du nemlig bidragsfri dækket. Bidragsfri dækket Fordelen ved at være bidragsfri dækket er, at du bevarer din dækning ved sygdom og død. Ulempen er, at du bruger af det beløb, der er hensat til din pension. Betalingen for risikodækningen trækkes nemlig fra hensættelserne. Der skal altså være penge nok til betaling af den bidragsfri dækning. I pjecen ‘Hvad med pensionen, når der er huller i arbejdslivet?’ kan du læse mere om konsekvenserne af at være bidragsfri dækket. På pka.dk > Din pension > Hvad nu hvis > Du holder orlov kan du beregne, hvad en periode med bidragsfri dækning betyder for din pension.

Hvilende medlem Når det første år er gået, stopper den bidragsfri dækning, og du bliver automatisk hvilende medlem, med mindre du kontakter PKA og aftaler noget andet.

6


Som hvilende medlem betaler du ikke længere bidrag til din pensionsordning, og derfor har du også kun ret til en pen­ sion, der beregnes ud fra det, der allerede er indbetalt, og som er hensat til din pension. Som hvilende medlem er du ikke længere omfattet af gruppe­f orsikringen. Det betyder blandt andet, at du mister retten til sum ved førtidspension og sum ved visse kritiske sygdomme, og at dine efterladte ikke får et beløb fra gruppe­ forsikringen, hvis du dør, før du fylder 65 år. Du har altså langt fra den samme tryghed, som hvis der indbetales til ordningen. Alligevel kan det i visse situationer være det rigtige for dig at blive hvilende medlem. Det gælder for eksempel, hvis du via et nyt arbejde får en pensionsordning, som dækker dig ved sygdom og død. Hvis du ikke ønsker at være bidragsfri dækket det første år, men hellere vil være hvilende medlem straks, kan du stoppe den bidragsfri dækning på pka.dk > Din pension > Selvbetjening > Forlæng eller stop bidragsfri dækning. Andre muligheder Du behøver ikke at blive hvilende medlem, når det første år med bidragsfri dækning er gået. Du kan enten søge om at få forlænget perioden med bidragsfri dækning, eller du kan vælge selv at betale til pensionsordningen. Forlænge den bidragsfri dækning Når perioden med bidragsfri dækning udløber efter 12 måneder, kan du søge i endnu 1 år, hvis der er penge til det på din pensionsordning. Du kan højst være bidragsfri dækket i 3 år i alt. Betale selv Du kan også vælge selv at betale til pensionsordningen. På den måde kan du både forbedre din alderspension og bevare din dækning ved sygdom og død.

7


Du kan højst vælge at betale et beløb, der svarer til dit seneste pensionsbidrag – altså både din egen del og din arbejdsgivers. På den måde fortsætter din ordning som hidtil. Du kan også vælge at betale mindre, dog mindst 950 kr. om måneden. Du skal være opmærksom på, at udbetaling­erne bliver mindre – både ved alder, sygdom og død – hvis du betaler et bidrag, der er mindre end det, der tidligere blev indbetalt. Når du opholder dig i udlandet, er det ikke sikkert, at du kan få fradrag for indbetalingen til din danske pensionsordning. Det afhænger nemlig af den aftale, som Danmark har ind­ gået med det land, du er rejst til – den såkaldte dobbelt­ beskatningsoverenskomst. Du kan få mere at vide om dette hos skattemyndighederne i din kommune. Grænsependlere Man er grænsependler, når man arbejder i ét land og bor i et andet. Danske grænsependlere vil typisk arbejde i Tyskland eller Sverige, men der er selvfølgelig også nogle, der pendler den anden vej – altså bor i Tyskland eller Sverige og arbejder i Danmark. Bor i Danmark Hvis du bor i Danmark, men arbejder i Tyskland eller Sverige, stopper indbetalingen til din pensionsordning i Danmark. I den situation har du ligesom alle andre medlemmer mulighed for selv at indbetale. Men du kan ikke få fradrag for indbetalingerne til en dansk pensionsordning, hvis du arbejder i Tyskland. Det kan du, hvis du arbejder i Sverige. Der er nemlig forskel på den overenskomst, Danmark har indgået med henholdsvis Tyskland og Sverige.

8


Arbejder i Danmark Hvis du bor i Sverige eller Tyskland, men arbejder i Danmark, får du en pensionsordning fuldstændig på lige fod med dine kolleger, som bor i Danmark. Du har altså præcis de samme pensioner og vil være ligestillet med dine kolleger, når pensionen skal udbetales. Pensionen beskattes nemlig i Danmark, selvom du bor i Tyskland eller Sverige. Bor du i Sverige og har en svensk pensionsordning, men arbejder i Danmark, kan du vælge selv at indbetale til den svenske pensionsordning. Du vil kunne få fradrag for indbetalingerne i den skat, du betaler i Danmark. Du kan derimod ikke få fradrag for det, du selv indbetaler til en dansk pensionsordning, hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark. Hvis du bor i Tyskland og arbejder i Danmark, kan du kun ­ få fradrag for det beløb, du selv indbetaler til en dansk pension­­sordning, hvis du er fuldt skattepligtig til Danmark. Læs mere om de præcise skatteregler på skat.dk. Flytter til udlandet I princippet kan det godt lade sig gøre at flytte en dansk pensionsopsparing til et pensionsselskab i udlandet. Det kan dog sjældent betale sig. En sådan flytning fra et land til et andet bliver nemlig afgiftsmæssigt behandlet som en udtrædelse, og det betyder, at der skal betales en afgift til den danske stat på 60% af det beløb, du kan få i udtrædelsesgodtgørelse fra pensionskassen. Hvis du ønsker at flytte din pensionsordning til udlandet eller at ophæve pensionsordningen med udbetaling ved emigration, kan du kontakte PKA og få mere at vide om de gældende regler.

9


Flytte til udlandet som pensionist Har du planer om at bo i udlandet, når du bliver pensionist? Det er der sådan set ikke noget problem i. Du kan nemlig sagtens få din pension fra pensionskassen overført til en konto i udlandet. Men når det gælder beskatningen af pensionen, er der forskellige regler afhængigt af, hvilket land du vælger at bosætte dig i som pensionist. I nogle af de dobbeltbeskatningsoverenskomster, som Danmark har indgået, er det aftalt, at en pensionist skal betale skat af en privat pension i det land, hvor hun eller han bor. Men i andre lande skal du betale skat til det land, som udbetaler pensionen – altså Danmark. Hvis du overvejer at flytte til Spanien eller Frankrig, skal du være opmærksom på, at Danmark har opsagt de hidtidige dobbeltbeskatningsoverenskomster med disse to lande. Kontakt dit lokale skatte­ center og få nærmere besked om reglerne for det land, du overvejer at flytte til. Efterløn og folkepension Du kan tage din efterløn med dig, hvis du bosætter dig i et andet EØS-land (lande inden for EU samt Norge, Island og Liechtenstein), i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz. Rejser du til andre lande end EØS-landene, Grønland, Færøerne og Schweiz, kan du kun få efterløn i 3 måneder inden for hvert kalenderår. Folkepensionen kan du derimod godt få med til udlandet. Som hovedregel skal der betales skat til Danmark af både efterløn og folkepension. Kontakt dit lokale skattecenter og få nærmere besked om reglerne for det land, du overvejer at flytte til. Vær opmærksom på, at de hidtidige regler for Spanien og Frankrig er ændret fra 2009.

10


Hvad gør PKA? Når du siger dit job op for at rejse til udlandet, stopper indbetalingen til din pensionsordning automatisk. Kort tid efter får du et brev med uddybende information om dine muligheder. Ønsker du at få din pension udbetalt i udlandet, skal du blot aftale det med PKA.

11


Vil du vide mere?

PKA udgiver en serie af pjecer om pensionsordningen. Dem kan du bestille ved at udfylde og indsende bestillingskuponen. Du kan også bestille dem på nettet. Står du i en situation, hvor du er berettiget til en udbetaling fra pensionskassen, bør du altid kontakte medlemsservice, så du kan få uddybende information. Send en mail til pka@pka.dk eller ring på telefon 39 45 45 40 (vi er ved telefonerne mandag-torsdag 8.30-16.00 og fredag 8.30-15.30).

12


Ja tak! Send mig venligst følgende pjecer: 1

Hvorfor pension?

2

Fra bidrag til pension

3

Tænk på pensionen!

4

Min pension på pka.dk

5

Hvad med pensionen, hvis jeg bliver syg?

6

Hvad med pensionen, når jeg bliver gammel?

7

Hvad med pensionen, når der er huller i arbejdslivet? (deltid, orlov, arbejdsløshed)

8

Hvad med pensionen ved min død?

9

Hvad med pensionen, hvis jeg skifter job?

10 Hvad med pensionen, hvis jeg bor eller arbejder i udlandet? 11

Hvad med pensionen, hvis jeg lever i et papirløst forhold?

12

Hvad med pensionen, hvis jeg bliver separeret eller skilt?


A F S E N D E R (Skriv med blokbogstaver)

Navn

Adresse

Postnummer og by

PKA Tuborg Boulevard 3 + + + 14057 + + + 0893 SjĂŚlland USF B


PKA Juli 2010 路 Design: K眉hnel AS 路 Tryk: Rosendahls-SchultzGrafisk A/S

15


PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup T 39 45 45 40 E pka@pka.dk www.pka.dk

16

Ansøgning indledning – En god indledning til din ansøgning  

Din ansøgnings indledning er afgørende. Det allervigtigste til en jobsamtale er førstehåndsindtrykket. Undersøgelser viser, at hele halvfjer...