Page 1

Jobsamtalen Kom godt forberedt til jobsamtalen

www.lederne.dk

1


Kom godt forberedt til jobsamtalen Der er mange mennesker, som ikke kan lide at sælge sig selv til en jobsamtale. Men det er vigtigt at give udtryk for sine stærke sider, og det kan for nogle kræve lidt forberedelse. Som kommende leder, der søger et lederjob, kan du eksempelvis blive bedt om at beskrive dine ansvarsområder i tidligere jobs. Listen over mulige spørgsmål og gode råd til, hvordan du som kandidat tager dig godt ud til selve jobsamtalen er lang. Ledernes guide til forberedelsen er et værktøj, du som jobsøgende kommende leder kan få gavn af.

Før samtalen kan du: • • • •

Indhente relevant viden om virksomheden. Formulere relevante spørgsmål om jobbet og virksomheden og medbring dem til samtalen. Læse din ansøgning og dit CV igennem, så det står frisk i erindringen under samtalen. Tage noget præsentabelt tøj på, som du også føler dig veltilpas i, og som passer til jobbet - det er selve samtalen, der skal have fokus, ikke tøjet.

Mulige spørgsmål: Ved jobsamtalen kan du komme ud for, at intervieweren stiller dig spørgsmål, som ikke bør stilles. Du har ingen forpligtelse til at besvare de spørgsmål. Men i situationen kan det ofte være svært at nægte at svare – derfor kan det være fornuftigt af være afklaret, om det er spørgsmål, du vil svare på, inden jobsamtalen går i gang. • • • • •

Har du nogen form for sygdom? Hvor lang tid har du været jobsøgende? Søger du andre jobs? Er du politisk aktiv? Er du gravid?

Nogle spørgsmål er til gengæld helt legitime at stille - men det er ikke ensbetydende med, at de dermed er lette at svare på. Derfor er det en god idé, at du forbereder dig på, hvad du vil svare på nogle af de spørgsmål, du kan blive stillet under samtalen: • • • • •

www.lederne.dk

Hvorfor søger du jobbet? Kan du beskrive dit karriereforløb? Hvad motiverer dig? Hvordan vil du lede opgaver og andre medarbejdere? Har du tidligere haft selvstændige opgaveansvar - eksempelvis tovholder eller projektleder?

2


• • • • • • •

Fortæl om de opgaver, du i tidligere job har haft succes med - og opgaver du eventuelt ikke har haft succes med. Hvad er dine stærke og svage sider? Hvilke kvalifikationer har du, der er afgørende for jobbet, du søger? Hvad er dine planer for fremtidig udvikling? Hvordan forestiller du dig din (leder-)karriere? Hvad er vigtigt for dig i din fritid? Er der noget, du mener, vi har glemt at spørge om?

Dine egne spørgsmål til virksomhed og jobbet Hvad du selv vil spørge om under jobsamtalen er også godt at gennemtænke forinden. Typiske spørgsmål til virksomheden kan være: • • • •

Hvilke arbejdsopgaver er der nu – og fremover? Hvilke samarbejdsrelationer er der til andre afdelinger eller funktioner? Hvilke muligheder er der for efter- og videreuddannelse? Hvordan er den videre ansættelsesprocedure?

Under samtalen Samtalen starter som regel med, at arbejdsgiveren tager initiativet. Det er vigtigt, at du derefter går ind i samtalen og løbende tager initiativet. Når samtalen er slut, skal alle dine stærke sider gerne være kortlagt. •

• • • • •

Under samtalen skal du fokusere på det, der er væsentligt i forhold til det aktuelle job. Arbejdsgiveren er som regel ikke interesseret i din livshistorie men ønsker relevant information og svar på stillede spørgsmål. Vær bevidst om hvad og hvor meget du selv ønsker at fortælle. Tænk på dit kropssprog. Du sender mange ubevidste signaler gennem kroppen, så undgå eksempelvis at pille ved dine papirer eller at trykke på din kuglepen gentagne gange. Vær ikke bange for at være ærlig. Er der noget, du ønsker at få belyst så tag det endelig op. Tag notater hvis du føler, det er nødvendigt. Negative eller fortrolige forhold om tidligere eller nuværende ansættelser omtales ikke. Tænk dig om, før du svarer og tal langsomt. Vær konkret og giv eksempler på dine erfaringer.

Efter samtalen Kommer der en 2.samtalerunde? Er du en af dem, der går videre? Så fortsætter ansættelsesproceduren. Hvis du ikke fik jobbet, kan det alligevel være nyttigt at evaluere forløbet – du kan bruge det til den næste samtale, du skal til. • Genkald dig samtalen - fik du svar på alle dine spørgsmål? • Var der kompetencer eller erfaringer, du glemte at fortælle om?

www.lederne.dk

3


• • •

Hvordan var ’kemien’ imellem jer? Oplevede du, at jobprofilen passede til dig? Er du fortsat interesseret i jobbet?

2. samtalerunde • • • • • • • •

www.lederne.dk

Det er en god idé at forberede nogle stikord til den 2. samtalerunde. Du kan overveje: Hvem skal jeg nu møde fra virksomheden? Hvad skal jeg gøre anderledes under denne jobsamtale? Hvad vil jeg fortælle om mig selv? Hvad vil jeg spørge om, som jeg ikke fik svar under 1.samtale? Arbejdsforhold, herunder arbejdspladsforhold og arbejdstid. Ansættelseskontraktens indhold. Se vejledning på http://www.lederne.dk/ Opsigelse af dit nuværende job (varsel)

4

Sælger job – Hvis du vil være sælger skal du sælge dig selv  

Er du på udkig efter et sælger job – læs guiden her og find ud af hvordan du får dig et nyt job som sælger.

Sælger job – Hvis du vil være sælger skal du sælge dig selv  

Er du på udkig efter et sælger job – læs guiden her og find ud af hvordan du får dig et nyt job som sælger.