Page 1

1. Vand fordamper fra havet/alle steder med vand, det bliver til skyer, når det regner kommer vandet ned igen træet optager vandet gennem rødderne og laver ilt og det vand som går forbi træet kommer ud i søen igen. 2. Vandet kommer ned i kloak ‘en og til klaring tanken her bundfalder slam og bliver ført videre til en rådne tank vandet kommer videre til biologisk rensning på renseanlægget. Vandet bliver ført videre til efterklaring det er der hvor det sidste slam kommer ud af vandet, vandet kommer til filtring til sidst bliver vandet iltet og herefter kommer det så ud i vandløb der ender i havet. 3. Regnvandet ryger ned i jorden og bliver pumpet og ved en grundvandsboring, vandet kommer på en iltningstrappe herefter kommer det i et filter efter filteret kommer vandet ud i en renvandsbeholder her tilsættes stoffer som gør vandet bedre. Herefter kommer det i et vandtårn hvor det kommer videre ud til husene. 4. Vi bruger meget mindre i dag men vandet er meget dyrere i dag i forhold til gamle dage. 5. Man kan skaffe rent vand fra bjergkilder, grundvandet, søer, åer og havet men fælles for de tre sidste er at de skal tilsættes nogle stoffer eller destilleres. 6. Vand er det vigtigste for kroppen, for eksempel Afrika der er ikke så meget grundvand

Vand aflevering svar  
Vand aflevering svar  

Til Esben

Advertisement