Page 1

Qüestionari sobre la il·lustració i liberalisme Què entenem per il·lustració? -La il·lustració, és un corrent filosòfic, polític i social que apareix a França, el Regne Unit i Alemanya i que després s’estén a d’altres parts d’occident durant el s. XVIII. Anomenat el segle de les llums.

A quins aspectes de la vida van afectar les idees del moviment i il·lustrat? -Va obrir les portes a una època de revolucions burgeses. -Va renovar especialment les ciències, la filosofia, la política i la societat. Entre 1751 i 1765 se va publicar la primera enciclopèdia que recollia el pensament il·lustrat.


Com creien els il·lustrats que podien resoldre’s els problemes de les persones? -Els il·lustrats pensaven que la societat deuria pensar per si mateixa per a resoldre els seus problemes, ja que pensaven que l’absolutisme, dictadures es basaven en la ignorància del poble.

Els il·lustrats tenien la seua pròpia visió sobre la igualtat o desigualtat de les persones davant la llei, quina era? Els il·lustrats pensaven que la igualtat entre les persones davant la llei devia ser igualitària per a votar. Això significava que les persones amb menys poder adquisitiu tenien el mateix dret a vot que els més afortunats.

Quin valor donava el moviment il·lustrat a l’experiència sensible? Els il·lustrats eren coneguts per la manera diferent de veure el futur, per això donava l’experiència sensible?

Què entenem per Segle de les Llums? El segle de les Llums és con es va anomenar després l’ il·lustració.

Què vol dir el cosmopolitisme? El cosmopolitisme és una teoria que sosté que tots els tipus de races humanes formen part d'una mateixa comunitat, basada en una moralitat compartida.

Quin paper feren servir els llibres durant el Segle de les Llums? Fonamentalment, és feren servir per a donar a conèixer les idees dels il·lustrats.


Què es l’enciclopèdia i per a que la varen utilitzar els il·lustrats? La enciclopèdia és un conjunt de llibres (volums) que recopilen la informació separada en diferents temes. Aquestos llibres serveixen per a difondre entre la gent els coneixements basics de la societat. Els il·lustrats la varen utilitzar per a difondre els seus coneixements e idees a la societat.

Quin va ser el paper de la premsa i de l’opinió pública durant aquest temps? La premsa va ser un invent molt útil per a difondre els llibres que abans escrivien els copistes a ma. Això va fer que la literatura, d’informació i tot els documents escrits varen ser mot fàcil d’arribar a totes les persones.


Quin significat té la frase “Tot per el poble però sense el poble”? Aquesta frase significa que la monarquia havia de tenir un poder absolut, és a dir sense límits i sense compartir-lo, i per això anomenaren aquesta forma de govern com a monarquia absoluta.

Què entenem per liberalisme? El liberalisme és un grup d'ideologies polítiques, socials i religioses que afirma la llibertat de la persona i la supremacia de l'acció individual per sobre de la col·lectiva.

Quines son les idees principals del liberalisme? El liberalisme defensava la llibertat política i econòmica. Volía separar els poders legislatiu, executiu i judicial. També pensava que l’ecònoma s’equilibrava per si mateixa.

Quin significat té la frase “Deixar fer deixar passar”? Això implica que les estructures de govern redueixin la seva intervenció al mínim necessari per a garantir la convivència, seguint la filosofia del laissez faire, laissez passer (en francès: "deixar fer, deixar passar").

4º E.S.O.

A Víctor Moncayo, Iris Martinez, Cristina Garcia i Víctor Costa

Questionari de historia  

Trabajo sobre la il.lustración

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you