Page 1

Víctor Costa Vidal Andrea López Javier Embuena Fernando Bravo 4ºA


La desigualtat entre homes i dones Activitat 1: Socialització del comportament

1) Fes un resum del vídeo tot i indicant quin es el tema i la idea fonamental que vol transmetre’ns. El vídeo tracta sobre el maltracte a la dona, “el maltracte domèstic”. Apareix una xiqueta jugant amb una nina, a on la tracta mal, li golpetja amb una cafetera i l’insulta. Més tard apareix sa mare que ve de fer la compra, quant es troba amb la seua filla damunt de la nina glopejant-la, li pregunta que esta fent, i ella li diu que jugant a pares i mares. S’escolta la veu de son pare que diu “Cariño, ya estoy en casa” que es lo que la xiqueta diu només comença el “joc”. El tema es el maltracte domèstic. I la idea fonamental es que els xiquets imiten les figures paternes, i lo que dia a dia veuen en casa, per això aquesta xiqueta juga a pegar-li a la dona, mentre que altres que no pateixen el maltracte domèstic, juguen a les nines amb amor, o coses aixina. 2) Pensa i justifica: Són importants els jocs en l’aprenentatge de comportaments socials? Pensem que els jocs en l’aprenentatge de comportaments socials si que son importants perquè ens ajuden a aprendre les relacions socials igualitàries i això en els xiquets es importants que ho aprenguen de xicotets perquè aixina de major no tinguen cap problema de masclisme ni membrisme.


3) Creus que la xiqueta del vídeo ha aprés un model igualitari de les relacions entre homes i dones? Justifica la teua opinió.

Pensem que la xiqueta del vídeo no ha aprés un model igualitari de les relacions entre homes i dones perquè es reflecteix el maltracte domèstic, un tema que cada vegada estem lluitant més perquè desaparegui de la nostra societat.

Activitat 2: Sexe i gènere 1) Nasqueres amb un sexe però què s’espera de tu socialment? Fes una petita descripció de les característiques i comportaments que s’esperen de tu en raó del fet de ser xic o xica. Estaràs analitzant ELS ESTEREOTIPUS DE GÈNERE. Si eres una xica, esperaran de tu, què et cuides físicament i sempre vages arreglada, que sigues respectada per els homes, a que et fages tu mateixa de respectar, que et tragues una carrera, que treballes , que ningú tinga res que dir de tu, que sigues discreta i també sensible. Si eres un xic, esperaran de tu que respectes a la dona, que sigues mes independent i fages les coses per tu mateixa per a que pugues sentir-te realitzat, que sigues el cap de la teua família, i que sigues responsable per poder dur endavant la família, que sigues hàbil i pugues defendre’t de les coses que et puguen passar, que sigues un xiquet fort i protector.

2) Compara la teua descripció amb el quadre següent. Hi ha prou coincidència? Et sembla bé el que s’espera dels homes i de les dones? Si que coincideix en alguns aspectes, i si que ens sembla bé en alguns aspectes, mentre que en la obligació a la dona de tindre que maquillar-se per corregir imperfeccions, no te perquè ser una obligació, cada dona pot decidir si vol o no maquillar-se.

Pensem que els homes i les dones tenen que tindre els mateixos drets i per això les mateixes obligacions.


3) Resumeix les notícies de premsa i pensa quina relació tenen amb els estereotipus de gènere que hem analitzat anteriorment. En la noticia El Cercle del Liceu decidirà si accepta dones al club, explica que les dones no poden formar part de aquest club, i fan una reunió per veure si poden canviar els estatuts. En la noticia, La Confraria de Pescadors del Palmar continua sense reformar els estatuts, explica que les dones reclamen el seu dret de poder pescar al llac de l’Albufera de València i volen ser admeses en la Confraria De Pescadors del Palmar, de 108 persones, 68 varen ser dones i no varen ser admeses. Torna a aparèixer el masclisme, i el rebuig a les dones.

4) Llig el fragment i indica quina és la idea fonamental. Explica-la. La idea principal de este fragment es que hi ha diferencies entre gènere i sexe. El sexe és el conjunt de característiques físiques i el gènere el conjunt de característiques psicològiques.

5) Treballem sobre les vinyetes: Fes una descripció i opina al respecte. En les dos vinyetes, els xics van de blau i les xiques de rosa, això està fomentant el fet de que les dones, tenen que anar de rosa i els homes de blau, perquè si no el xic que porta rosa, es una xic mal vist i la xica que va de blau, està mal vista. La conclusió que trèiem, es que tant els homes com les dones, estem en el dret de vestir amb els colors que vullgam, sense que ningú opine al respecte.


1.Qui va ser una de les primeres dones que destacà pels seus coneixements de matemàtiques, astronomia i filosofia i que va ser la directora de la Biblioteca d’Alexandria al moment del seu famós incendi? Una de les primeres dones que destacà pels seus coneixement s de matemàtiques, astronomia i filosofia i que segué la directora de la Biblioteca d’Alexandria al moment del seu famós incendi fou Hipatia.

2. En quin document del segle XVIII s’afirmà: Oh, dones, dones! Quan deixareu d’estar cegues!, el qual li valdrà a la seua autora la pena capital? El document a on s’afirmà, Oh, dones, dones! Quan deixareu d’estar cegues! Fou en la “Declaració dels drets de la dona i la ciutadania”. La dona fou, Olympe de Gouges.

3. En quin article de la Declaració dels Drets de la Dona i la Ciutadana de 1789 es promulga que la Nació és el conjunt d’homes i dones, i que en ella resideix la màxima autoritat? En el article de la Declaració dels Drets de la Dona i la Ciutadana de 1789 que es promulga que la Nació és el conjunt d’homes i dones, i que en ella resideix la màxima autoritat es en el tercer article. Cite, “El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación que no es más que la reunión de la Mujer y el Hombre: ningún cuerpo, ningún individuo, puede ejercer autoridad que no emane de ellos.”


4. Quin procés històric del segle XIX va suposar un avanç a les reivindicacions de les dones respecte del treball, que s’uniren a les de la resta dels treballadors? El procés històric del segle XIX va suposar un avanç a les reivindicacions de les dones respecte del treball, fou el moviment obrer.

5. Quina va ser la persona que va aconseguir que les dones pogueren votar i en quin període històric? Concreta el més possible quan i qui. Segons la nostra recerca d’informació , hem aconseguit trobar a la persona que va aconseguir el sufragi femenina sense restringions, va ser Katherine Wilson Sheppard en l’any 1893 en Nova Zelanda .

6. Quines 3 polítiques foren elegides diputades a les Corts Constituents de la II República en 1931? Les 3 úniques polítiques elegides diputades a les Corts Constituents foren Margarita Nelken, en les llistes del Partís Socialista Obrer Espanyol, Clara Campoamor en les del Partit Republicà Radical i Victoria Kent en les del Partit-Radical Socialista.

7. Explica quines són les diferencies més importants entre Victoria Kent i Clara Campoamor durant la relació de la Constitució de 1931. La diferencia més important entre aquestes dos dones va ser que mentre Victoria Kent pensava que les dones encara no estaven preparades per a votar Clara Campoamor tot el contrari, ella defenia el dret del sufragi femení.

8. Quines dones durant la Guerra Civil ocasionada per la sublimació militar contra la II República representaven el model contrari al tradicional? Les dones durant la Guerra Civil ocasionada per la sublimació militar contra la II República representaven el model contrari al tradicional eren les “milicianes”


9. Quina política espanyola que morí en Madrid en 1989 va ser la única Presidenta del Partit Comunista i va viure una bona part de la seua vida a l’exili durant la dictadura de Franco, desprès d’haver liderat l’Agrupació de Dones Anti-Feixistes durant la Guerra Civil? La política espanyola que morí en Madrid en 1989 i que va ser la única Presidenta del Partit Comunista i va viure una bona part de la seua vida a l’exili durant la dictadura de Franco, desprès d’haver liderat l’Agrupació de Dones Anti-Feixistes durant la Guerra Civil fou Dolores Ibárruri.

10.Durant el franquisme es produí un endarreriment molt greu en la conquesta de la igualtat de les dones com a conseqüència d’una sèrie de canvis legals. Quines lleis es derogaren i quines d’altres de 1889 tornaren a estar vigents? Les lleis que es derogaren i les que tornaren a estar vigents durant 1889 foren, -La legislació reformista republicana (Llei del matrimoni civil i llei del divorci) -Aprovació d0un dret que prohibia a les dones exercir professions liberals -Dret de vot a les dones.

La història del feminisme  
La història del feminisme  
Advertisement