Page 1

2

ViCOROB

anys R+D+i ����-����


Contingut Benvinguts 2

ViCOROB en xifres 3

Anàlisi de la imatge 5 Visió i Robòtica Submarina 6 Percepció 3D 9 Relació ViCOROB-Empresa-ViCOROB 10

Formació 12


Caldera cruise 2012 EUROFLEETS project


Benvinguts ViCOROB és el grup de recerca en Visió per Computador i Robòtica de la Universitat de Girona; fundat l’any 1993 pel Dr. Joan Batlle, ViCOROB és avui reconegut com a grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya i compta també amb l’etiqueta de qualitat en transferència de tecnologia TECNIO des de l’any 2008. L’equip treballa des de fa 20 anys integrant investigadors de diferents àrees de coneixement: Enginyeria Informàtica, Enginyeria Industrial, Enginyeria Electrònica, Enginyeria en Telecomunicacions, Física i Matemàtiques, entre altres. ViCOROB es complementa amb un equip tècnic de suport per a les seves instal•lacions al CIRS i un equip de gestió especialitzat en gestió de projectes de recerca, desenvolupament de negoci i comunicació. VICOROB combina la recerca de primer nivell amb la transferència de tecnologia focalitzant el seu interès en projectes d’investigació bàsica i aplicada, fomentant valors com el respecte, la diversitat, el treball, la internacionalització i l’emprenedoria.

2

54 membres integrants. Grup de Recerca Consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya. Centre TECNIO des de Juliol de 2008. 4 línies de recerca. 5 projectes nacionals de recerca bàsica. 4 Projectes Europeus en Col·laboració i 1 Projecte Europeu d’Infraestructures del 7è Programa Marc. 1 projecte INNPACTO en col·laboració empresarial. Mitjana de 4 tesis doctorals defensades per any. Ingressos anuals mitjos de 800.000€/any.


ViCOROB en Dades xifres Distribució de personal Investigadors externs Estudiants de Grau i Màster Staff Tècnic i Administratiu Predocs contractats/becats

� � ��

Postdocs contractats Personal permanent

Finançament del grup

Procedència del finançament

��

Projectes amb participació empresarial

Ingressos privats

Projectes sense participació empresarial

Altres projectes

�.���.��� �.���.��� �.���.��� �.���.��� ���.��� ���.��� ���.��� ���.��� �

UdG Autonòmic

Nacional Europeu

Privat

Projectes públics no competitius

����

����

���� ����

����

����

����

����

������ ������ ������ ������ ������ ������

3


Producci贸 Cient铆fica

ViCOROB

Projectes europeus del 7FP

4

MORPH EU FP7 partners

TRIDENT EU FP7 partners

PANDORA EU FP7 partners

ASSURE EU FP7 partners

EUROFLEETS partners


Anàlisi de la imatge

Degut al desenvolupament de la tecnologia envers a la imatge mèdica i a l’àmplia informació que se’n deriva, en els últims anys s’ha desencadenat la necessitat d’automatitzar els Sistemes d’Ajuda a la Diagnosi. Actualment, i després d’anys de treball, ViCOROB presenta una àmplia experiència en diferents àmbits on s’aplica la tecnologia desenvolupada, principalment, en el camp de la imatge mèdica. Diagnòsi del càncer de mama Fusionant les diferents modalitats d’imatge actuals com la mamografia de raig X, la ressonància magnètica i l’ecografia s’obté un

nou model per tal de fer una diagnosi més eficient i precisa de la malaltia. Ajuda a la localització de càncer del pròstata Guiar la biòpsia del càncer de pròstata mitjançant Ecografia Trans-rectal, a partir de fusionar la informació de l’Espectroscòpia de Ressonància Magnètica Endo-rectal; incrementant la precisió en la diagnosi, evitant la repetició d’un procés dolorós pel pacient i minimitzant costos. Detecció de lesions de esclerosis múltiple Desenvolupament i validació d’un sistema automàtic per a la detecció, segmentació i descripció de lesions de EM per a la detecció i seguiment de l’evolució de la malaltia en pacients ja diagnosticats.

5


Visió i Robòtica Submarina El CIRS és el Centre d’Investigació en Robòtica Submarina on portem a terme la recerca. Gràcies a anys d’ investigació de qualitat, el centre s’ha convertit en un espai de referència estatal especialitzat en dissenyar i construir robots i tot el software necessari perquè aquests funcionin de manera autònoma, sense cablejat que els uneixi a la superfície. Durant els últims 15 anys hem dissenyat i desenvolupat un total de 6 vehicles: GARBI ROV, URIS, GARBI-AUV, ICTINEU AUV, SPARUS i GIRONA 500 (dos dels quals continuen operatius per a aplicacions industrials i científiques).

6


SPARUS AUV i GIRONA 500 AUV

Dissenyat en forma de torpede, el SPARUS AUV és un vehicle de dimensions i pes reduïts. El robot està equipat amb un conjunt complet de sensors per mesurar diferents paràmetres de qualitat de l’aigua. El seu disseny innovador combina hidrodinàmica amb capacitat de control a baixa velocitat, fent possible obtenir millors imatges de vídeo per a la creació de foto-mosaics. Escollit com a plataforma de recerca per a diversos projectes en col·laboració, el Girona 500 AUV ha estat dissenyat amb alta capacitat de ser configurat per a múltiples tasques. L’àrea de càrrega de grans dimensions fa possible la instal·lació d’una gran varietat d’equips com ara sonars, càmeres, sistemes d’il·luminació, CTD o qualsevol altre dispositiu necessari per a la missió que ens ocupa.

Sextant

És un vaixell OCQUETEAU de 6,95 metres d’eslora, propulsat amb un motor dièsel i equipat amb una doble Antena RTK, un recepetor GPS, un MRU i un transceptor USBL amb un mòdem acústic. Recentment se li ha incorporat una grua per tal de poder moure el robot de fora a dins l’aigua i viceversa. El Sextant està oberta a la comunitat científica a través de la subcontractació al Servei Tècnic de la UdG.

7


Batimetries 2.5D

Mapes Submarins

8

VICOROB ha desenvolupat un sistema de construcció automàtica de mapes òptics del fons marí, coneguts com a “fotomosaics”. Aquests fotomosaics permeten tenir una visió global de grans àrees del fons marí per planificar la instal·lació d’estructures submergides, plataformes petrolíferes, emissaris marins, etc.Per visualitzar els fotomosaics de grans dimensions utilitzant ordinadors amb poca potència de càlcul, VICOROB també ha desenvolupat el software MosaicViewer, que permet la navegació virtual per zones de varis quilòmetres quadrats amb resolucions de fins un mil·límetre per píxel.

Els AUV poden produir mapes batimètrics mitjançant una exploració a baixa alçada respecte el fons marí. Aquest exemple mostra una quadrícula d’1m batimetria obtinguda d’una exploració realitzada a 15 metres d’altitud i una profunditat de 320 metres a la conca nord de la caldera submarina a l’illa de Santorini (Eurofleets 2012) Sonar 2D Quan la visibilitat de l’aigua és molt limitada. S’utilitza per a crear mapes a partir d’imatges de sonar d’alta resolució.


Percepció 3D

Sota la denominació de “Percepció 3D”, VICOROB aglutina àmplia expertesa en molts dels camps científics i tecnològics relacionats amb l’adquisició d’informació tridimensional d’una escena real, així com el processament d’aquesta informació per tal d’abordar tasques d’automatització de maquinària o control de qualitat de fins al 100% de la producció. Fabricació de Software d’ordinador, així com de Firmware Per a maquinari especialitzat, focalitzat en l’adquisició 3D mitjançant escaneig làser i el processament de núvols de punts 3D. Aquest software i firmware és

llicenciat a tercers per a la construcció de maquinària industrial dedicada a la fabricació automàtica i control de qualitat. Desenvolupament d’aparells d’escaneig de cos Per a finalitats mèdiques, concretament en el camp dermatològic, per al control sistemàtic i automatitzat de l’evolució de les pigues de tot el cos del pacient per a la prevenció precoç del melanoma. Col·laborem en diversos projectes amb finançament institucional i privat, relacionats amb l’adquisició tridimensional per a diferents objectius, des de l’escaneig d’objectes grans i mòbils per a la inspecció de components crítics en el sector del transport fins a l’estudi de diferents tècniques de calibratge i processament d’imatge a baix nivell per a la obtenció de núvols de punts de la màxima qualitat i precisió.

9


Com col·laborar amb nosaltres?

Relació ViCOROBEmpresa-ViCOROB

Compromesos amb la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació, l’any 2008 vam rebre el distintiu de pertànyer a la marca TECNIO, identificant-nos com a un grup universitari expert en recerca industrial i transferència tecnològica a Catalunya.

10

Contractes d’R+D Oferim la possibilitat de desenvolupar projectes a mida a les empreses que així ho desitgin relacionats amb els camps d’investigació de ViCOROB. Projectes en col·laboració Per a tots els socis industrials i/o institucionals amb dificultats a l’hora d’obtenir finançament o pels que volen aplicar per al finançament competitiu, existeix una forma de col·laboració per la qual se cerquen projectes de l’interès comú de les empreses i el grup de recerca per tal d’aplicar junts per a l’obtenció de fons i desenvolupar projectes en col·laboració. Promoure les Tesis de Màster dels estudiants Una altra manera d’iniciar col·laboracions és a través de la possibilitat que els


estudiants de màster facin projectes en l’entorn empresarial tutoritzats, pels investigadors del grup de recerca. Serveis específics de consultoria Els investigadors de ViCOROB presenten serveis de consultoria a tercers relacionats amb els seus àmbits d’expertesa, principalment: >Enginyeria en Sistemes de Visió aplicada al control de qualitat. >Manufactura Automatitzada. >Processament d’Aliments automatitzat, Transport. >Imatge Mèdica. >Robòtica i Imatge Submarina.

DSET Ofereix productes i serveis innovadors en el desenvolupament de software a mida i la gestió energètica. AQSENSE Desenvolupa i comercialitza un model d’adquisició i processat 3D que permet una inspecció 100% en línia a alta velocitat per a la indústria de les màquines de visió per computador. CORONIS COMPUTING Opera en el camp de la imatge mèdica oferint desenvolupaments de visió per computador i aprenentatge automàtic.

Addicionalment, posem a l’abast de les empreses el nostre servei i la qualitat de la nostra tecnologia a través de les empreses nascudes de ViCOROB:

11


Estructura curricular

Aquest programa d’estudis de dos anys es divideix en quatre semestres. El màster s’inicia amb una setmana d’immersió a la Universitat de Borgonya i acaba el juliol del segon any, moment en què els estudiants tornen a la Universitat de Girona per ViCOROB imparteix el màster oficial defensar la seva tesi en una exposició oral. europeu en Visió per Ordinador i Robòtica Primer any (VIBOT) des de l’any 2006. És un curs Le Creusot europeu organitzat per tres Universitats: (primer semestre) (segonGirona semestre) la Universitat de Borgonya (França), de Senyals Robòtica Probabilistica la Universitat de Girona (Espanya) i la Processament Digitals Universitat Heriot-Watt (Gran Bretanya). Robots Autònoms al Aquest màster dóna resposta a les Introducció Processament d’Imatges necessitats actuals de la indústria Sensors i Digitalització Escena de Segmentació i Interpretació en l’àmbit del control de qualitat i en Percepció Visual Enginyeria de Programari l’automatització de processos. Les dues àrees principals d’estudi són la visió per Matemàtiques Aplicades Anàlisi en Imatge Mèdica ordinador i la robòtica.

Formació

Cultura francesa

12

Cultura local


vibot.udg.edu Segon any Heriot Watt (primer semestre) Recerca/Tesi del Màster Anàlisi Avançada d’Imatges Fusió Multisensor i Seguiment Imatge i Control a temps real Projecte en Robòtica Cultura local

ViBOT DAY

Introducció a la recerca en un dels laboratoris del consorci o en pràctiques en una empresa que treballi amb tecnologies afins al màster.

El VIBOT Day és una activitat que realitzem cada any a la ciutat de Girona per ajudar els estudiants que finalitzen el seu màster a conèixer el mercat de treball i crear una plataforma per facilitar-los la relació amb empreses del seu voltant dins el seu àmbit d’estudi.

Els estudiants presenten el seu treball en format de pòster o exposició oral i les empreses ofereixen possibilitats de col·laboració, ja siguin llocs de treball o treballs de recerca a dur a terme. L’edició de l’any 2012 va comptar amb més d’un centenar de participants entre estudiants, representants d’empreses i professors de les tres universitats organitzadores. Van assistir a l’acte, entre altres empreses, els representats de Toshiba, PAL Robotics, Barcelona Digital, SEEBYTE, BARCO, Fundació CIM, Bioscan o Icitineu Submarins.

13


Visió per Computador i Robòtica: Anàlisi de la Imatge i 3D Campus Montivili, edifici P-IV 17071 Girona Tel. 972 41 89 05 vicorob@eia.udg.edu Visió per Computador i Robòtica: Visió i Robòtica Submarina Centre d’Investigació en Robòtica Submarina Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona C/Pic de Peguera. 17003 Girona Tel. 972 41 98 71 info@cirs.udg.edu

vicorob.udg.edu

ViCOROB  

iCOROB is a research group at the University of Girona (Spain) specialized in developing applications in the fields of Computer Vision and R...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you