Issuu on Google+

MOTOR TERMIC

Realitzat per: Eva Carbonell,Emilio  Grau i Vicent Tormo.


Que es motor termic? Un motor térmic es un motor de temperartura, en la que la energía del fluid que travesa la máquina disminueix,obtenint energía mecánica.

 


Parts d'un motor

Bujía

Pistó

Biela

Cilindre

Cigüenyal


Diferencia entre un motor de gasolina i dièsel

Els de gasoil (diesel) fan explotar la mescla aire-gasoil per detonació! O siga Quant es comprimeix la mescla, la emperatura dins del cilindre augmenta molt!

Per fer explotar la mescla aire gasolina (en els de gasolina) es fa votar una xispa dins del cilindre quen està totalment comprimida la mescla (fase de compressió)


Fase d'admisió entrada de combustible

el pistó baixa


Fase  de compressió el combustible es comprimis


Fase de exploci贸

despres de comprimirse la bujia produeix una espurna i es produeix una xicoteta explosi贸


Fase d'escapament


http://www.youtube.com/watch?v=TaihHV4lyNA


treball dels motors termics 4 temps