Page 1

Treball interdisciplinar Plàstica- Informàtica

TREBALL PLÀSTICA – INFORMÀTICA

4t ESO

4t ESO

2a-3a AVALUACIÓ

OBJECTIU: REALITZACIÓ DE FOTOMUNTATGES. Utilitzant el programa informàtic GIMP cal integrar la imatge de una escultura i la d’un objecte en un espai públic.

EN CLASSE DE PLÀSTICA: QUÈ CAL FER:

1. Fotografiar la teua escultura. 2. Fotografiar un objecte. 3. Fer una recerca d’imatges d’espais oberts en la xarxa: parcs, carrers, places,... 4. Pujar a la plataforma www.floridacampus.com totes les imatges. A TENIR EN COMPTE:

Les fotos han d’estar ben enfocades, nítides, i cal que es facen amb llum natural. Ha de coincidir l’angle de la foto de les escultures i el de l’espai triat. El focus de llum ha de ser el mateix. Cal integrar l’ombra, els reflexos i la textura de les imatges.

EN CLASSE D’INFORMÀTICA: QUÈ CAL FER: 1. Realitzar el muntatge de la imatge de l'escultura i la imatge d'un espai públic. 2. Realitzar el muntatge de la imatge d'un objecte i la imatge d'un espai públic diferent a l'anterior. A TENIR EN COMPTE:

Utilitzar la ferramenta de selecció més òptima per retallar la escultura i l’objecte. Treballar amb diferents capes per a realitzar el fotomuntatge. Inserir la escultura i l’objecte en els espais oberts. Fer un bon ús de les ferramentes de redimensionat, moure, voltejar, clonat, efectes,... per tal d’aconseguir un bon nivell de realisme en el fotomuntatge.

Florida Secundària. Curs 2010 - 2011


Treball interdisciplinar Plàstica- Informàtica

4t ESO

CRITERIS DE CORRECCIÓ:

 Espai adequat a les escultures triades.  Qualitat de la imatge: nitidesa, lluminositat,...  Composició de la fotografia resultant.  Nivell de “realisme” aconseguit amb el fotomuntatge.  Concordança de les vistes en els elements de les fotografies..  Concordança dels focus de llum  Qualitat gràfica: textura, ombra, llum, color,...  Originalitat de les escultures lliures.  Treball regular en classe durant les sessions de realització del treball.  Puntualitat en el lliurament del treball.  Lliurament del treball en els suports i llocs indicats en l'apartat COM I QUAN. També es valorarà la creació d’altres imatges on s’haja utilitzat el GIMP per a canviar l’aspecte de les escultures mitjançant la textura, el color,... i altres recursos que facilite el programa. Aquestes imatges no seran obligatòries, es realitzaran a més a més de les dues encomanades i contribuiran a pujar la nota.

TREBALL MÍNIM QUÈ CAL LLIURAR: Una fotografia de la teua escultura en un espai . Una fotografia d’un objecte integrat a manera d’escultura en un espai.

COM I QUAN LLIURAR-HO: Per a l’assignatura de PLÀSTICA: pujar les imatges originals i els fotomuntatges a la plataforma de floridacampus dins de la carpeta a on es troben els originals. Per a l’assignatura d`INFORMÁTICA: col·locar totes les imatges en la carpeta TREBALL INTERDISCIPLINAR PLÀSTICA-INFORMÀTICA del servidor de l’aula (E18profe per a Loli o E25profe per a Vicen). Data de lliurament: 30 de març.

Florida Secundària. Curs 2010 - 2011

treball plàstica-informàtica  

Treball interisciplinar plàstica-informàtica 4t ESO. Florida Secundària.