Page 1

Creació i disseny del blog per publicar les produccions del grup per al magazine digital.

Fer un bon disseny del bloc i del seu contingut Distribuir l’espai d’edició per tal que es pugan vore bé tots els elements i la informació de les entrades. Personalitzar l’aspecte afegint en la barra lateral diferents gadgets: text, enllaços, imatges, ... Crear un menú per a identificar cadascuna de les seccions a publicar. Redactar les entrades amb un vocabulari ric i cuidat , i específic de cada matèria. Escriure correctament tot el text que aparega en el bloc, sense faltes d'ortografia i amb estructures gramaticals correctes. Seleccionar elements multimèdia (imatges, audio, vídeo) atenent al contingut de cadascuna de les entrades. Ser crític i reflexiu amb les aportacions d’altres (professorat, equip...) Fer servir de manera adequada les diferents eines web a utilitzar.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Treball en equip Gestió del risc Qualitat en el treball Comunicació efectiva Creativitat i innovació Actitud positiva

7. 8. 9. 10. 11.

Iniciativa Organització i planificació Resolució de problemes Lideratge Decisions ètiques

El bloc ja està creat en una plantilla bàsica perquè pugau començar amb el disseny, i no perdre temps en si vos deixa o no crear-ho. Se vos proporcionarà l'adreça del bloc, l'usuari de correu amb el qual s'ha creat, així com la contrasenya. Com es tracta d'un bloc col·laboratiu per al projecte, i no d'un bloc personal, està totalment prohibit canviar la contrasenya. Respecte al disseny del bloc.Una capçalera adequada, amb un títol suggeridor, una imatge retocada, i/o un banner. Triar una plantilla i/o personalitzar-la amb una imatge de fons, o en la capçalera,.... Comprova que la plantilla que estàs utilitzant permet afegir gadgets HTML en la zona de la capçalera per posar un menú, i a més a més, que estiguen activats els comentaris de les entrades (per poder fer-vos després la correcció). Per tal d'organitzar bé les entrades de les diferents seccions (ciència i tecnologia, economia, societat, internacional, cultura i literatura, viatges, esports, jocs) , heu de crear un senzill menú que posareu en un gadget HTML justetament damunt de la zona d'entrades o en el lateral de l’esquerra. En la barra lateral hauran d’aparèixer almenys els següents gadgets: Un de text i/o un avatar i/o un banner amb una presentació del grup de treball, on han d'aparèixer els noms i cognoms de tots els components del grup, així com la secció de la qual s’encarreguen. Un d'etiquetes, amb el nom de les assignatures, per això la importància d'etiquetar correctament totes les entrades. Un altre d'etiquetes, però ara amb els diferents tipus de treballs (entrevistes, investigació, entreteniment, jocs, ...) que anireu publicant. El de comentaris recents, molt útil per a comprovar els últims comentaris que vos faran des de les assignatures a les vostres entrades. També podeu utilitzar diversos gadgets d’imatges per a enllaçar les etiquetes de les diferents seccions. I tots aquells que se vos ocórreguen per a fer més vistós i atractiu el vostre magazine digital, recordar que tots els que siguen creats amb diferents eines web haureu d’afegir-los en un gadget HTML.


Respecte a les entrades. És molt important fer un treball vistós i ben escrit. Per aconseguir-ho és recomanable: Pensar en un títol suggeridor, original i adequat al contingut de l’entrada. Respecte al contingut: la redacció ha de ser àgil, amb un vocabulari ric i cuidat, i ben estructurada d'acord al tipus de text (noticia, entrevista, article d’opinió, etc), a més heu de seleccionar un bon suport multimèdia (imatges, vídeos, audio, núvols de paraules, còmics,...) que complementen eixe contingut. És obligatori que al final de cadascuna de les entrades apareguen les fonts d'informació consultades i fer els links corresponents. A més hem de ser molt curats amb les etiquetes de les nostres entrades o posts per poder localitzar la informació per altres. Les normes per etiquetar els vostres posts o entrades del bloc, en ordre són: 1. Nom de la secció. 2. Nom de l'assignatura. 3. El nom de la unitat treballada o el contingut si és el cas(cal consultar als mestres) 4. El tipus de producte (presentació diapositives, presentació d’imatges, document escrit, vídeo, article d’opinió, entrevista, etc). Recursos Llistat d’elements ha utilitzar per fer més vistós el vostre magazine digital: Banners Avatars Imatges retocades Presentacions d’imatges Esquemes o mapes conceptuals Text parpellejant, text en moviment,... Murals digitals Gadgets de data, hora, oratge,.. Núvols de paraules amb els noms dels col·laboradors, amb les diferents seccions del magazine,... Cómics o vídeos animats Jocs: qüestionaris, endevinalles, mots encreuats, sopes de lletres, relacionar conceptes, identificar parts d'una imatge, test, ... Imatges(retocades o no), audio i/o vídeos en totes les entrades per tal d’il·lustrar el contingut. Recordar que podeu utilitzar totes les eines web que conegueu i hem vist en classe d’informàtica i que estan arreplegades en el menú UNITATS/BLOCS i en l’apartat EINES WEB del menú lateral del bloc de l’assignatura http://1erbatxtin.blogspot.com.es/.

El producte final serà el blog amb les seccions que contindran les produccions del grup per la revista digital.

2


1. EL DISSENY DEL BLOG.( 3 punts) - El blog té un títol i subtítol significatius. - Té un menú horitzontal amb el nom de les seccions i els enllaços corresponents. - El fons i els colors així com el tamany de les fonts permet una còmoda lectura. 2. BARRA LATERAL (3 punts) - Hi ha una breu presentació del grup i una valuosa descripció del treball realitzat. - Conté el gadget de les etiquetes. - Conté gadgets amb elements, imatges o s’ha elaborat alguna aplicació on line per il.lustrar i relacionat amb la revista digital. 3. ENTRADES DE LES SECCIONS. (4 punts) - El títol de les entrades són expressives i adequades al contingut. - Les entrades van acompanyades d’una imatge o suport visual per il.lustrar el contingut. - Els arxius incrustrats s’ajusten a l’espai (tant en el cos de l’entrada com en la barra lateral.) - Els elements de l’entrada tenen una clara distribució. - Se citen les fonts utilitzades amb un enllaç. - Conté les etiquetes necessàries per a localitzar les entrades: secció, tema, tipus d’arxiu o aplicació informàtica... - Els comentaris estan habilitats.

3


Criteris per a indicar el Grau d’acompliment (valoració de 0 a 4) 0 No realitzat 1 Deficient (fet, encara que molt superficialment i amb greus deficiències) 2 Acceptable (s'ajusta al demanat encara que de forma innexacta i/o incompleta) 3 Notable (complet encara que falta algun punt/informació) 4 Excel.lent (s'ajusta al demanat de forma exacta i completa)

4


5


OBSERVACIONS, INCIDÈNCIES,…:

6

Projecte 1r Batxillerat 2011-12 Florida  
Projecte 1r Batxillerat 2011-12 Florida  

Dossier del projecte interdiscipliari de 1er de batxillerat de Florida Secundària. Magazine digital. Curs 2011-12. Assignatura: Informàtica....

Advertisement