Page 1

Årsberetning Viby Håndbold sæson 2016/2017

Efter valget til bestyrelsen 2016 konstituerede bestyrelsen sig således: Formand: Erik Heltoft Referent: Tenna Næstformand: Steffen Kasserer: Nancy Turneringsansvarlig: Peter Nielsen Suppleanter: Martin, Amalie og Tenna Sponsorudvalg: Rikke, Steffen Børn og ungdomsudvalg: Susanne, Rikke, Tenna, Nancy, Kent Kommunikationudvalg: Susanne, Erik Seniorudvalg: Dorte, Martin, Amalie, Erik Materialeudvalg: Dorte, Kent Sportsudvalg: Steffen, Erik I denne sæson har vi haft fokus på forskellige områder. Bestyrelsens arbejde og struktur Tenna måtte desværre udtræde af bestyrelsen i valgperioden. Implementering af ny udvalgsstruktur I august rullede vi ny struktur ud baseret på udvalg. Dette for at få:    

Færre og mere effektive møder Involveret flere i hænder i klubben udover bestyrelsens Tydeliggjort hvor den enkelte skal henvende sig Tydeliggjort klubbens opgaver og hvor beslutninger tages

Udvalgene har desværre ikke fungeret efter hensigten. På det konstituerende bestyrelsesmøde besluttede bestyrelse at have følgende fokusområder:  At skabe en god klubånd – at engagere medlemmer og forældre  At engagere og fastholde trænerne.  At hverve flere spillere i klubben 1


Kommunikation, hjemmeside holdsport Vi fik en praktikant gennem DIF: Camilla Sørensen. Camilla var tilknyttet Viby håndbold frem til jul. Camilla har været med i forhold til udviklingen af vores kommunikation på forskellige platforme primært i samarbejde med Susanne og Iben. Vi har fået gang i vores nye hjemmeside der fungerer rigtigt fint. Vi har fået et opdateret ansigt udadtil som vi synes præsenterer Viby håndbold godt. Samtidigt med det har vi fået gang i vores anden kommunikationsplatform: holdsport. Holdsport benyttes både til planlægning, indkaldelse af spillere samt til at administrere kontingent. Det letter arbejdet med at få overblik over medlemmer samtidig med at vi kan indkalde til møder og arrangementer og se hvad der foregår i oversigtskalenderen. Håndboldfitness I løbet af efteråret er det lykkedes at få gang i håndboldfitness. Alle aktiviteterne sker med det sociale aspekt og glæden i centrum, og håndboldspillet foregår på mindre baner med en blødere bold, så spillet bliver mere legende. Der er ca. 15 deltagere

Peters Corner: Da Banko blev opsagt i Viby centeret spurgte de om de kunne benytte Viffen til deres ugentlige bankospil om tirsdagen. Tirsdag er en af håndbolds dage og vi var lidt bange for om det kune gå ud over det sociale liv i håndboldafdelingen. Det lykkedes heldigvis at etablere en løsning som kunne bruges: Susanne, Iben og Bente tog afære og indrettede Peters Corner i bedste dinerstil i mødelokalet ved hallen og vi er lykkedes med stadig at have et sted at samles før og efter træning. Banko er en støtteforening til fodboldafdelingen men også vi i håndboldafdelingen nyder godt af tilskud til vores afdeling. Månedens profil Vores nye tiltag ”måneden profil” er skudt i gang. Månedens profil er en person, som enten yder en stor frivillig indsats i Viby IF Håndbold, eller en som bare brænder for håndbold. Det er en, som er med til at gøre en forskel, og som fortjener et ekstra skulderklap for det. Månends profil blev sat igang i december. Materialeudvalget Da vi konstituerede os tilbød Kent Winther at tage opgaven med at stå for materialeudvalget sammen med Dorte. Der er kommet styr på vores materialer – det være sig bolde, træningsveste eller harpiks, desuden har han sørget for at der er kommet orden i redskabsrummet, i skabe og i depoter rundt om i Vibyhallerne. Styrketræningsrum Hovedforeningen har arbejdet hårdt for at få det nye rum færdig. Desværre er det trukket lidt ud da vi stadig venter på den endelig godkende fra kommunen, og pt. Er kommunen ved at installerer ventilation i rummet. Herefter forventer vi en godkendelse. Kent Winther har været en uvurderlig støtte i forhold til etablering af vores kommende styrketræningsrum. 2


Dommerkursus Vi er så heldige i denne sæson at Henrik Sørensen er tilknyttet Viby håndbold som træner for vores U 18 piger. Ud over at være træner kan Henrik også uddanne dommere. Derfor greb vi chancen og afviklede et dommer kursus for vores ungdomsspillere i løbet af sæsonen. Vi uddannede 5 dommere som kan være med til at dømme kampe i vores klub. Talentcenter I efteråret fik vi en henvendelse fra Kim Adamsen som ønskede at etablere Viby Talentcenter i samarbejde med Viby håndbold. Efter en række forhandlinger lykkedes vi med at finde en model for Viby talentcenter der passer sammen med Viby Håndbold og træningstider. Talentcenteret er et tilbud til børn og unge mellem 8 og 16 år, der vil udvikle deres personlige håndboldkompetencer. Tilbuddet har selvstændig økonomi og der er deltagerbetaling som ikke har indflydelse på vore spilleres kontingent. Økonomien er uafhængig af håndboldafdelingens økonomi. Der er ca. 35 medlemmer. Vi forventer at fortsætte samarbejdet i kommende sæson Rekruttering af spillere Igen i år har vi samarbejdet med JHF og Viby skole vi arbejdet med Håndbold ind i skolen. Det er et projekt der tager udgangspunkt i den nye skolereform og introducerer børn og unge til håndboldsporten som en del af undervisningen. Vi og JHF stillede med instruktører til det afsluttende arrangement i Vibyhallerne. Igen i år havde succes med arrangementet og skolen er meget glad for samarbejdet og vi mener at det understøtter vores rekruttering af nye spillere. Vi planlægger at gennemføre Håndbold ind i skolen igen i kommende sæson og vi håber at vi kan få Vestergårdskolen og Århus privatskole med på ideen. Vi har medlemsfremgang i Viby håndbold og er pr. 01.05 298 aktive medlemmer Mini-mix Der har været stor tilgang af mini-mixere og knap 45 mini-mixere har fyldt hallen hver lørdag. Den store tilgang skyldes bla. Et stærkt trænerteam – Anders Møller. På ungdomssiden U10-U12 Vi har haft hold på samtlige årgange på både drenge- og pige siden, med undtagelse af U10 piger, som vi desværre ikke rigtig har fået gang i. U14 pigerne har derimod haft 3 hold. Senior, U18, U16 Vi er i en god udvikling i vores seniorafdeling. Vi har haft medlemsfremgang og det lykkedes til sidst at få trænerkabalen til at gå op. Vores seniortrænere gør et stort arbejde for både at opnå sportslige resultater og sørge for det sociale sammenhold på holdene og i senior afdelingen. Seniorerne samarbejder med U 18 holdene så overgangen til ”seniorlivet” bliver lidt lettere. Omkring U16 har vi også i år haft holdsamarbejde med AGF på drengesiden (1 Vibyspiller) og med 3


Stavtrup og AGF på pigeside her vil jeg gerne takke Iben Holme for at springe til og tage sig af vores U16 piger. Vores håndboldskole er populær Vi afholder igen i år håndboldskole for kommende U12 og U14 spillere med 40 pladser på hver årgang. Allerede efter 1 uge var der fuldt booket. Som sidste år vil det være Mads Bo Jensen, som er hovedansvarlig for den daglige træning. Prag og Gråsten Igen i år var U14-U18 i Prag og i år var U10 og U12 i Gråsten fordi Vojens stævnet var overtegnet. Stævnedeltagelserne er gode traditioner som er til stor gavn for klubben. Alle spillere har noget at se frem til og mange forældre vælger at tage med holdene til turneringerne. Det giver et sammenhold på de enkelte hold og i forældregrupperne og på tværs i klubben ligesom det er med til at skabe en klubånd som vi så gerne vil have. Grundlaget for kammeratskab og at det er sjovt at spille håndbold i Viby Håndbold.

4


Sportslige resultater: Der har været mange af vores hold, som har klaret sig rigtig godt i turneringen, og vores U12 drenge, 1. hold og U14 pige, 3. hold sluttede sæsonen af med kredsmesterskab. Drenge vandt deres kamp STORT TILLYKKE, og pigere tabte desværre med en enkelt. U14 pigernes 1. hold har spillet i 1. division A, og sikrede sig med en anden i deres pulje en plads ved JM. Men en vunden og en tabt kvalificerede de sig ligeledes til DM, som de deltog i den 28. april. Her blev resultat en flot 4. plads Begge U16 drengehold vandt deres puljer i hhv. 1 og 2. division, og kvalificerede sig dermed til JM. Til slut vil jeg gerne takke de bestyrelses medlemmer der stopper: Rikke Gamborg Amalie Nørrevang-Jensen Martin Jørgensen Hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen. Erik Heltoft Formand

5

Årsberetning 2016 2017 Viby IF Håndbold  
Årsberetning 2016 2017 Viby IF Håndbold  
Advertisement