Page 1

Vibrente är en återförsäljare av konfektion som använder sig av säljkonsulenter för marknadsföring och försäljning av de produkter företaget distribuerar. Alla säljkonsulenter har en individuell e-butik att marknadsföra och det är genom dessa som all försäljning sker. Vibrente kontrollerar och reglerar självklart dessa butiker för att säkra kvalitén och ser till att arbetet med marknadsföring och försäljning sker på ett professionellt sätt. Distribution & Support Vibrente sköter all distribution till de kunder som köper kläder genom säljkonsulenternas butiker. E-butikerna ägs och drivs av Vibrente men marknadsförs av respektive säljkonsulent. Även support kommer att skötas helt av Vibrente. Detta kommer att säkerställa kvalitén på det kunden ser och ger samtidigt stöd till säljkonsulenten som helt kan fokusera på marknadsföring och försäljning. Konceptet med säljkonsulenter går att finna i företag som Oriflame och Lingon & Blåbär vilka är två mycket professionella företag. Mål & Vision Vibrente har som mål att skapa en unik möjlighet genom att kombinera de praktiska fördelar som försäljning på internet har med de fördelar som försäljning i butik erbjuder. Med hjälp av säljkonsulenterna kommer Vibrente närmare kunden jämfört med andra e-butiker. Organisationen kan därför anpassa sig bättre till lokala trender och erbjuda en bättre relation med kunderna. Vibrentes vision är att jobba tillsammans med de varumärken som köps in och förmedla deras visioner och budskap. Genom att utbilda säljkonsulenterna i modevetenskap kommer de dessutom att ha bättre förståelse för de kläder som kommer att säljas. Detta är något som vi tror kommer leda till bättre och mer försäljning. Med denna vision hoppas vi kunna erbjuda något få andra återförsäljare kan, nämligen att aktivt arbeta för varumärket. Givetvis kommer ni som leverantör att få möjlighet till att kvalitetssäkra det material som görs tillgängligt för våra säljkonsulenter. Vår förhoppning är att ni vill bli en av våra leverantörer. Har ni några övriga frågor, vänligen kontakta oss.

Information om Vibrente  

Information till leverantörer och modebolag om Vibrente och vår verksamhet

Advertisement