Page 23

Det er blevet indført, at vi nu har faste træningstider i klub-

ben fra klokken 9 til 14 de fleste dage. Tidligere måtte vi gå efter frokost klokken 12, hvis vi vel og mærke havde fået den ønskede træning og behandling, og det var vi som gruppe ikke gode nok til at håndtere. Beslutningen om

ændringerne i træningstiderne blev taget af ledelsen som

led i den nye retning og fokus på klubbens oprindelige værdier, men for at få det maksimale ud af vores tid på anlægget har både spillere, trænere og ledere været med på råd i forhold til at planlægge indholdet i dagligdagen, og efter

en indkøringsfase ser tiltagene ud til at fungere rigtig godt. Resultatet er nemlig blevet, at holdtræningen er skubbet

en smule, så der er mere tid til den rette forberedelse før

træning, samt behandling, ekstratræning, møder og socialt samvær efter træning. Jeg kan i hvert fald konstatere, at der trænes mere målrettet end nogensinde før i min tid i

klubben. Derudover er der indført detaljerede ugeplaner, supplerende morgenmad og morgenmøder, som både

styrker fællesskabet og kommunikationen mellem trænere, spillere og administrationen. Min nye rolle

Som anfører er min dialog med både trænere og ledelse

naturligvis blevet hyppigere, og jeg har her oplevet et styr-

ket engagement, samt en mere åben dialog fra begge sider. Det gør det ikke bare nemmere som spiller at forstå klub-

bens retning, men også at være med til at styrke værdierne ud fra denne.

Fokus er blevet lagt i cafeteriet, hvor både ansatte og

gæster har deres daglige gang, og derfor vil der i disse

omgivelser ske en masse ændringer over de næste uger for at skabe et endnu bedre miljø i klubben.

Den seneste tid har jeg som anfører desuden haft æren af på klubbens vegne at uddele donationer til tre fantastiske tiltag sammen med viceanfører Søren Reese. Det er dele af overskuddet fra sidste års VFF Spinning Tour, som i

år er gået til Hospitalsklovnene, ROS (Rund og Sund) og

Børnenes Ven, og i den forbindelse vil jeg gerne takke alle

de sponsorer, som har deltaget i spinningsarrangementet, der først og fremmest kører penge ind til Viborg FF, men

også gør det muligt for os at give lidt videre til andre. Det

var en meget overvældende oplevelse for os at være med

til at give pengene videre og samtidig opleve glæden ved at modtage noget hos repræsentanterne for organisationerne. Der har i det hele taget været et større fokus fra klubbens side på at blive mere synlige i lokalområdet, hvorfor spil-

lerne på ugentlig basis deltager i diverse arrangementer og sponsorbesøg.

Alt dette skal gerne være med til at styrke klubbens produkt på både kort og lang sigt, men der skal ikke være nogen

som helst tvivl om, at det altoverskyggende mål i daglig-

dagen er at vinde fodboldkampe. Det er det vi arbejder på hver dag, og det som alt vi gør, gerne skal udmønte sig i. Derfor bliver langt de fleste timer naturligvis også brugt

VI ER FØRST LIGE PÅBEGYNDT GENOPBYGNINGEN OG STADIG LANGT FRA MÅL, MEN JEG MENER, AT VI FULDT UD ER KONKURRENCEDYGTIGE LIGE NU OG FORVENTER SAMTIDIG, AT VI KUN BLIVER BEDRE SOM TIDEN GÅR På det seneste har jeg dog også indgået i en helt anden form for dialog. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i

mange år har gået og ventet på et nyt klubhus, og at dette

er en nødvendighed for, at vi som klub kan tage det næste skridt. Forholdene på Kirkebækvej i dag er simpelthen

hverken en Superliga- eller 1. Divisionsklub værdig. Det nye klubhus har længe været undervejs, og ser nu endelig ud til at blive en realitet til næste vinter. Vi kan dog ikke bare

gå og vente på, at tingene en dag ude i fremtiden forbedrer sig, og derfor er jeg i øjeblikket en del af en arbejdsgruppe, der tæller repræsentanter for den professionelle afdeling, amatørafdelingen og en ekstern idéudvikler i Manguster med Niels Sønderby i spidsen. Vi har fået til opgave at

forbedre forholdende i det nuværende klubhus indenfor

rimeligheden og økonomiens grænser, da det selvfølgelig ikke giver mening at smide en masse penge i noget, der

forhåbentlig inden længe skal rives ned. Det er dog heldig-

vis sådan, at mange af forbedringerne kan tages med over i det nye klubhus.

Alt for længe har man gået og ventet på fremtiden fremfor

at kigge på, hvad man kan gøre i nutiden, og derfor er der allerede taget hul på de fysiske forbedringer i klubhuset.

på træningsbanen. For at sikre, at vi træner så ambitiøst

og målrettet som muligt, har vi netop fået implementeret pulsmålere til hver eneste træning. Det betyder, at vores trænerteam med vores fysiske træner Kasper Ulriksen i

spidsen kan følge vores arbejdsmængde og intensitet på

en iPad under træning og kamp og dermed følge spillernes fysiske niveau og forhåbentlig samtidig komme skader i forkøbet.

Vi tror på fremtiden

Med andre ord er der sket ufatteligt meget siden vi gik

på sommerpause og måske også mere end nogensinde

før i de fem år jeg har været i klubben. Men det var også tiltrængt og nødvendigt. Vi er først lige påbegyndt gen-

opbygningen og stadig langt fra mål, men jeg mener, at vi fuldt ud er konkurrencedygtige lige nu og forventer samtidig, at vi kun bliver bedre som tiden går. Dermed er der

ingen undskyldninger for ikke at nå vores mål. Vi skal hele

tiden stræbe efter at blive bedre for så tror jeg på, at Viborg FF pludselig står på et fundament, som er stærkere end

nogensinde før. Det kræver dog mere end nogensinde før, at vi alle både på og udenfor banen lever op til værdierne om fight, seriøsitet og sammenhold. 

Viborg F.F. Avisen - november 2017  

TAK til alle annoncørerne i avisen - husk at bakke op om vores samarbejdspartnere, som alle er en vigtig forudsætning for topfodbold i Vibor...

Advertisement