Page 1

Godt Nyt Kirkeblad fra Viborg Baptistkirke.

Nummer 4 oktober 2012

Samtale– og undervisningsaftener Tema: Efter Jesu forbillede Onsdag d. 26. september: Jesus som leder I Joh kap 10 omtaler Jesus sig selv som hyrde og dermed som leder. Vi ser på, hvordan Jesu ledelsesstil ville være i dag; hvordan han leder os privat, på arbejde og i menigheden. Vi tager også et lille kik på moderne værdibaseret ledelse. Er der forskelle eller ligheder til Jesu ledelsesstil? Giver det inspiration til, hvordan du ønsker at lede?

Kærlige samtaler i en god ånd bringer os langt

Onsdag d. 10. oktober: En menighed efter Jesu hjerte I Matt kap 18 giver Jesus en række holdninger og værdier at bygge og basere en menighed på. Vi ser på, hvordan en menighed efter Jesu hjerte ser ud? Ligner den Viborg Baptistkirke lidt, noget eller meget? Onsdag d. 28. november: Om dåben En række centrale steder i Bibelen omtales dåben. Jesus blev selv døbt. Hvad indebærer dåben? Hvad medfører den? Findes dåben både som barnedåb og som bekendelsesdåb, eller findes den kun i én form? Hvorfor ønsker nogle at blive døbt i dag? Hvorfor blev du døbt? Forberedelse Til aftenen om dåben kan vi forberede os ved at læse et kort afsnit (ca. 7 sider) fra bogen: At bekende den ene tro. Denne bog er et resultat af 25 års fælleskirkelige samtaler, hvor alle kirker fra hele verden er blevet bedt om at fortælle, hvordan de opfatter bl. a. dåben. Disse 7 sider giver os derfor et kort indblik i, hvordan dåben opfattes i alle grene af den kirkelige familie. 2013 Januar/februar 2013: Optagelsesformer Evt. en aften, hvor vi kan se på de forskellige optagelsesformer, der bruges af Baptistkirker i Danmark. Læs mere på side 2


Kærlige samtaler i en god ånd bringer os langt

Fortsat fra forsiden

Generelt Tidspunkt kl. 19-21:30 Metoden: Vi vil lægge vægt på en erfaringsbaseret, bibelorienteret, respektfuld dialog, hvor vi åbent og kærligt drøfter aftenens emne med hinanden på baggrund af et oplæg. Fremtiden: Vi håber, du vil være med i undervisningen og dialogen og siden bruge denne inspiration og drøftelse med henblik på menighedens nære fremtid. Særligt er formålet at klæde nogen bedre på til at kunne være med i menighedens ledelse. Som tidligere offentliggjort, bliver der behov for til foråret at vælge et antal nye medlemmer til menighedsrådet. Med venlig hilsen Egon Christensen, Kirsten Lund, Kirsten Ernen Beck (menighedsrådet) og Poul A. Beck (underviser)


Menighedsrådet

Praktisk info

MENIGHEDSRÅDSFORMAND & KASSERER Egon Christensen, Ålbækvej 14, Lihme 7860 Spøttrup. Tlf. 97 56 01 70, E-mail: e-e@vip.cybercity.dk

Kirkens Bankkonto 9307 – 2850 152 341

NÆSTFORMAND Kirsten Ernen Beck Jegstrupvej 61 8800 Viborg Tlf. 86 61 47 77 Kebeck@paradis.dk

www.viborgbaptistkirke.dk Eksercerpladsen 2

8800 Viborg

MEDLEM Kirsten Lund Koldingvej 41 D 8800 Viborg Tlf. 86 62 75 17 k.j.lund@mail.tele.dk

Aktiviteter i Viborg Baptistkirke Cellegrupperne:

Børnegudstjenester helt i børnehøjde:

"Fisken" mødes onsdage. "Det nødvendige mødested" mødes onsdage. "Skivegruppen" mødes torsdage.

Friske og glade sange, som vi kan bruge hele kroppen til. Biblens herlige og vidunderlige fortællinger med masser af billeder og sjove tegninger. Mød dukkerne Mathilde og Lasse

"Fisken" : Kirsten Jul Lund, k.j.lund@webspeed.dk "Det nødvendige mødested", torben@roulund.com "Skivegruppen", e-e@vip.cybercity.dk

Grupperne er karakteriseret ved: tillid (vi kan tale åbent uden frygt for sladder). nærhed (her kan vi tale om, hvad der virkelig betyder noget i vores liv). fællesskab (vi er villige til at lytte til og lære af hinanden).

Vi beder også til Gud og bruger både hjerte og hænder. Børnegudstjenesten begynder kl. 16.00 til ca. kl. 16.45. Bagefter spiser vi sammen. Vil du hjælpe? Se på bagsiden, hvornår næste børnegudstjeneste er.

Taizé-aftnerne

Fredagsfamilierne.

Taizé-aftenen består først af en bibelsamtale, hvor alle, der ønsker det, kan være med. Man kan også blot lytte, hvis man foretrækker det. Imens får vi en kop kaffe. Anden del er ”Taizé-bøn”: Vi synger mange af de smukke meditative Taizé-sange. Ind imellem bliver der tid til stilhed, ro og fordybelse. Det hele varer ca. 2 timer. Kontakt Poul A. Beck tlf. 8661 4777 for info.

Vi mødes fredage kl. 18.00. Vi laver maden på skift, spiser, hygger og børnene leger. Lær andre unge og børnefamilier at kende. Vi ses. Tina tlf. 8661 5338


Kalender for Baptistkirken i Viborg Kalender oktober – december 2012. Oktober Søndag den 7. oktober. Onsdag den 10. oktober. Søndag den 14. oktober. Søndag den 21. oktober. Søndag den 28. oktober.

Kl. 10.00. Nadvergudstjeneste v/Poul Asger Beck Kl. 19.00-21.30. Undervisning: Menigheden efter Jesu hjerte. Kl. 10.00. Vidnesbyrd-gudstj. v/Torben Roulund Kl. 16.00. Børnegudstjeneste v/Poul Asger Beck Kl. 10.00. Gudstjeneste v/Klaus Munch og Johs. Kjær

November Søndag den 4. november. Kl. 16.00. Børnegudstjeneste Onsdag den 7. november. Kl. 19.00-21.30. Menighedsmøde Søndag den 11. november. Kl. 10.00. Nadvergudstjeneste Søndag den 18. november. Kl. 10.00. Gudstjeneste Søndag den 25. november. Kl. 10.00. Gudstjeneste v/Kirsten Onsdag den 28. november. Kl. 19.00-21.30. Undervisning: Dåb

v/Poul Asger Beck v/Søren P. Grarup v/Torsten Højberg Lund og Johs. Kjær

December Søndag den 2. december. Søndag den 9. december. Søndag den 16.december. Mandag den 24.december.

Kl. 10.00. Nadvergudstjeneste Kl. 10.00. Gudstjeneste Kl. 16.00. Børnejulegudstjeneste Kl. 15.00. Juleaftensgudstjeneste

2013 Søndag den 6. januar. Kl. 10.00. Nadvergudstjeneste

v/Poul Asger Beck v/Torsten Højberg v/Poul Asger Beck v/Torben Roulund

v/Kirsten Lund

Nye regler for fradrag ifølge LL §8A Ifølge Ligningslovens § 8A gives der skattefradrag for gaver til godkendte, velgørende foreninger. Gaver til menigheden er derfor fradragsberettigede under visse betingelser: - det maksimale fradrag pr. år er 14.500 kr. - der gives fradrag for hele gavebeløbet - begge ægtefæller kan opnå fradraget - du skal oplyse dit cpr-nummer for at få fradrag, idet gaver skal indberettes til SKAT af modtageren De tidligere regler om, at der ikke er fradrag for de første 500 kr. og at man skal give mindst 500 kr. til hver organisation for at få fradrag, er ophævet fra og med 2012.

Godt Nyt udgives af: Viborg Baptistkirke Eksercerpladsen 2 8800 Viborg

www.viborgbaptistkirke.dk

Godt Nyt okt 2012  

Kirkeblad for Viborg Baptistkirke

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you