Page 1

Godt Nyt Kirkeblad fra Viborg Baptistkirke.

Nummer 3 juli 2010

Uddrag fra prædiken den 6. 6. 2010 Lukasevangeliet 19, 1-10, Zakæus Ingen er for ringe til at høre Jesus til! Noget, som netop fremhæves i teksten her. Overtolderne, som Zakæus hørte til, blev regnet for meget syndige, fordi de gik romernes ærinde. Inden for visse grænser var der ikke loft over de skatter, som de opkrævede, og Zakæus har nok ikke været bange for at stikke noget til side til sig selv, vi høre at han er rig. Vi hører også at han er lille af vækst, det skal fortælle os, at der er en person bag ved overtolderen, som ikke er så stor som magten og rigdommen. Det virker som om mange i menneskeskaren, der søger Jesus, kun ser overtolderen, altså synderen, den dårlige side, men det gode overses. Hvad gør vi når, vi ser et menneske, husker og prøver vi på at se hele mennesket, og kan vi det? Vi kender én, der kan og gør, - Jesus! Siddende der i træet, for noget har jo fået ham til at søge Jesu nærhed, ydmyg i skjult af figenbladene, har Zakæus undret sig over sig selv og nok også været lidt bange, men han var klar, for da Jesus siger til ham, at han skal skynde sig ned, gør han det uden at stille spørgsmål, han tager imod med glæde. Den glæde og ligefremhed, som Jesus henvender sig med til ham, bliver der taget imod, og Zakæus overgiver sig. Jesus må sammen med Helligånden have fundet ind til Zakæus’ indre menneskelig værdier. Han ville følge Jesu vej til nåden, tilgivelsen og syndernes forladelse

Havde vi også gjort det, hvis vi var den der sad i træet? Da Jesus ser Zakæus, kender han til overtolderens fortid, ja, til hele mennesket Zakæus’s liv på godt og ondt, ligesom han også kender vores liv. Så når vi henvender os til Jesus, kan det ikke betale sig at lyve eller forsøge at pynte på det liv, man har ført, for intet kan skjules. Forsøger man at pynte eller skjule noget, er man jo ikke oprigtig, og vejen bliver blokeret. Søger man derimod Jesus med ydmyghed, stilhed, oprigtighed og uden krav og betingelser og tager imod, er det op til en selv at sige til, og det er ikke noget man behøver at betænke sig på i flere dage, men man skal ville, - virkelig, selv ville Jesus! Man skal selv ville, det er ikke andres meninger og beslutninger, det er ens egen. Eftersom Jesus ved, hvad vi har med i bagagen, gælder det om at få den bearbejdet og arkiveret i syndsforladelsens lys, så nåden og tilgivelsen sætter lås på arkivet. Det lyder så lige til og så er det så svært - men nødvendigt! Så gælder det om at komme videre, fremad i livet uden konstant at rippe op i det gamle liv at tage ved lære af de gamle synder, og dernæst i tæt relation med Jesus at komme videre.


ham indenfor i sit liv.

Lytte til den indre stemme i én og blive så meget et med Kristus, at man føler samhørigheden.

Havde det stået til folkene i Jeriko, var Zakæus ikke .« Men Zakæus stod frem og sagde til Herren: » blevet frelst, de så syndeSe, Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg ren – tolderen, men Jesus til de fattige, og hvis jeg har presset penge af så ikke det samme som folnogen, giver jeg det firedobbelt tilbage.« keskaren. Han så en person der ville leve i samklang Zakæus nåde dertil - han må have følt samhørigmed ham og gøre op med fortiden. hed. Ydmyg dig og omvend dig. Tilstå din synd, men undlad at undskylde, forklare elle lægge skylden på omstændighederne eller andre mennesker. Tag imod Guds nåde ved tro.

Hos Matthæus stå der Matt 9,22 Jesus vendte sig om, så hende og sagde: »Vær frimodig, datter, din tro har frelst dig.« Og fra det øjeblik var kvinden frelst.

Altså, frelsen er mellem Jesus og én selv, andre Lad ikke Satan og andre overbevise dig om, at nåden i dit tilfælde er uopnåelig. Tag imod Guds har ikke indsigelsesret eller indsigelseskrav. Man nåde ved tro, og så komme Jesu nær - hellere før skal selv invitere. end senere. Hvis vi lukker Jesus ind, kommer han, og vores liv bliver fuldendt i Ham. I dag er der kommet frelse til dette hus," siger Jesus. Det betyder, at det nye liv med syndernes forladelse, som Jesus vandt til hvert eneste menneske ved sin død på korset, er blevet til virke- Kirsten Juhl Lund. lighed hos den, som har taget imod Jesus og budt

Kirkens Bankkonto : 9307 – 2850 152 341 MENIGHEDSRÅDSFORMAND & KASSERER Egon Christensen, Ålbækvej 14, Lihme 7860 Spøttrup. Tlf. 97 56 01 70, E-mail: e-e@vip.cybercity.dk

MEDLEM Tina Thorndal Rødtjørnen 14 8800 Viborg Tlf. 86 61 53 38 tina@thorndal.dk MEDLEM Kirsten Ernen Beck Jegstrupvej 61 8800 Viborg Tlf. 86 61 47 77 Kebech@paradis.dk

MEDLEM Johannes Kjær Randersvej 21 8990 Fårup Tlf. 86 45 21 45 ij@wwi.dk

MEDLEM Kirsten Lund Koldingvej 41 D 8800 Viborg Tlf. 86 62 75 17 k.j.lund@mail.tele.dk

Du kan få fradrag for op til kr. 14.100,- for gaver til Kirken. Husk glæden ved at give...


Popmusik kan også handle om GUD. Lyt til

Nephews CD ”Interkom Kom Ind”

”Hvem der bare ku klare sig med hjælp fra sig selv” pointen er, at nogen gange kan man ikke klare sig med sig selv . Sangen er en modstræbende erkendelse, af at man ikke altid kan klare sig med hjælp fra sig selv – hvilket også viser sig at være en befrielse.

Aktiviteter i Viborg Baptistkirke Cellegrupperne:

Forbøns-team:

”Skivegruppen” mødes tirsdage. ”Fisken” mødes onsdage. ”Vækstgruppen” torsdage. ”Det nødvendige Mødested” onsdage.

Mødes jævnligt om mandagen kl. 15. i kirken. Du er velkommen til at være med og bede.

Aglow kvinder mødes i kirken torsdage kl. 19.30 Du er velkommen til at kontakte Margit Sørensen tlf. 8669 7478 for yderligere info. Aglow er et netværk af omsorgsfulde kvinder.

Taizé-aftnerne Taizé-aftenen består først af en bibelsamtale, hvor alle, der ønsker det, kan være med. Man kan også blot lytte, hvis man foretrækker det. Imens får vi en kop kaffe. Anden del er ”Taizé-bøn”: Vi synger mange af de smukke meditative Taizé-sange. Ind imellem bliver der tid til stilhed, ro og fordybelse. Det hele varer ca. 2 timer. Aftnerne holdes 1-2 gange pr måned. Vi aftaler fra gang til gang, hvornår vi mødes næste gang. Kontakt Poul A. Beck tlf. 8661 4777 og få at vide hvornår.

Du kan også ønske, at teamet beder for dig. Kontakt: Niels Jørn Elgaard Tlf. 86 67 55 90

Fredagsfamilierne. Vi mødes fredage kl. 18.00. Vi laver maden på skift, spiser, hygger og børnene leger. Lær andre unge og børnefamilier at kende. Vi ses. Tina tlf. 8661 5338

Spejderne: Kontakt Tommy på tlf. 4054 2720 hvis du vil prøve at være med. Møder planlægges løbende. 2010: GPS tur Førstehjælp Knob og besnøring Julemærkemarch


Kalender for Baptistkirken i Viborg Juli 2010 Søndag den 4. Kl. 10.00. Nadvergudstjeneste ved Torben Roulund Søndag den 11. Kl. 10.00, Andagt ved Torben Roulund Søndag den 18. Missionsstævne i Mariager, 18.- 24. juli. Søndag den 25. Kl. 10.00, Andagt ved Johs. Kjær

August 2010 Søndag den 1. Kl. 10.00, Nadvergudstjeneste ved Arne Jensen Søndag den 8. Kl. 10.00, Gudstjeneste ved Torben Roulund Tirsdag den 10. Kl. 19,00, Menighedsrådet Søndag den 15. Kl. 10.00, Gudstjeneste ved Poul Asger Beck Søndag den 22. Kl. 10.00, Gudstjeneste Søndag den 29. Kl. 10.00, Gudstjeneste ved Georg Cote og Torben Roulund

September 2010 Onsdag den 1. Kl. 19.00. Menighedsmøde Søndag den 5. Kl. 10.00, Nadvergudstjeneste ved Eigil Mulvad og Johannes Kjær Søndag den 12. Kl. 10.00, Høstgudstjeneste ved Lydia og Arne Jensen Søndag den 19. Kl. 19.30, Gudstjeneste ved Poul Asger Beck (OBS aftengudstjeneste.) Søndag den 26. Kl. 10.00, Gudstjeneste

Godt Nyt udgives af: Viborg Baptistkirke Eksercerpladsen 2 8800 Viborg

www.viborgbaptistkirke.dk

Redaktør & Kirkeværge: Tommy K. Damsgaard Tlf. 4054 2720 Email: tommy@T5.dk

Godt nyt juli 2010  
Godt nyt juli 2010  

Viborg Bapstistkirke

Advertisement