Page 1

KALENDEREN OBS alle dage inklusive. Ferieplan Skole Sommerferie: Lørdag d.25. juni til søndag d.14. august 2011 Efterårsferie: Lørdag d.15. oktober til søndag d.23. oktober 2011 Juleferie: Torsdag d.22. december til tirsdag d.3. januar 2012 Daglig åbningstid i SFO er fra mandag til torsdag fra 6.15 til 17.00 og fredag til 16.00.

Skolens telefon ............... 8787 2100 SFO ................................. 8787 2109 Hjemmeside: www.finderuphoej.skoleintra.dk

Indlæg til næste nummer af VESTENVINDEN Torsdag d.8 december

Redaktion: Lola M. Schwartz og Jesper Toft

- 20 -

Redaktionen ønsker rigtig god F I N DE R UP H Ø J S K O L E efterårsferie.

SKOLEBLADET for FINDERUPHØJ SKOLE OKTOBER 2011

F I N DE R UP H Ø J S K O L E

-1-


Indholdsfortegnelse Nyt fra skolelederen ···································· side 3-4 Nyt fra skolebestyrelsen ······························· side 5-7 Grønlandsemne Sfo ···································· side 8-9

Så kan man ses i mørket Vinteren og mørket gør det ofte svært at se hinanden i trafikken. Med reflekser eller en refleksvest bliver du synlig. Vidste du, at du med en godkendt refleks kan ses mindst 140 meter væk? Og risikoen for at du bliver ramt af en bil i mørket reduceres med 70 procent?

Bondegården ············································ side 10-11 Legoland ················································· side 12-13 Nyt fra SFO·············································· side 14-15 Sportsugen ··············································· side 16-18 Så kan man ses i mørket ······························· side 19 Bagsiden med kalender ································ side 20

SÅ HUSK - Når det er mørkt skal reflekser og cykellygter frem! Natur-uge i 1.c. (Besøg af vortesvinet Pumba) -2-

F I N DE R UP H Ø J S K O L E

F I N DE R UP H Ø J S K O L E

- 19 -


Sportsugen Mandag gik vi rundt om Sønder sø. Vi gik elleve km - det var mega hårdt . Tirsdag havde vi fodboldturnering og stjerneløb. Onsdag var vi i Viborg svømmehal.

Nyt fra skolelederen Kære Forældre Skoleåret er pludselig et par måneder gammelt og efterårsferien står snart for døren. Generelt har opstarten af skoleåret været rigtig god. Vi har fået 49 nye elever i 0.klasse. Når jeg er rundt på skolen om morgenen, oplever jeg glade børn og spørgelystne forældre, hvilket jeg sætter stor pris på.

Torsdag skulle vi egentlig have haft olympiade men fordi det regnede havde vi en rundboldturnering. Morgenlæsning: Fredag var vi ude at bowle. Vi tog bussen hjem fordi vi havde gået så meget. Mads syntes at onsdag og fredag var de bedste dage Chantelle syntes at tirsdag og fredag var de bedste dage. Skrevet af Mads I klassen og Chantelle H klassen

I almenafdelingen har vi indført morgenlæsning hver morgen i 20 minutter. Læseeksperter anbefaler 20 minutters læsetræning om dagen. Med dette tiltag er jeg sikker på, at vi kan udvikle alle elevers læsefærdigheder bedre. Jeg er meget spændt på at se, om der på sigt kan spores generelle forbedringer hos alle elever på skolen. Det tror og håber jeg. Det er min oplevelse, at de 20 minutter hver morgen er en succes. Der er arbejdsro rundt omkring på skolen og jeg oplever, at elever og voksne sætter pris på tiltaget.

Udvidelse af skolen: Det er nu politisk vedtaget, at Finderuphøj Skole skal udvides, således vi, også fremadrettet, får plads til alle skolens elever. En endelig tidsplan og tegninger over de kommende tilbygninger af indskoling og mellemtrin er endnu ikke på plads. Der arbejdes på højtryk i forvaltningen og i skolens byggegruppe, således arbejdet kan igangsættes hurtigst muligt. Det er næppe nogen stor hemmelighed, at skolens elevtal stiger markant. I år er der 320 elever på skolen i alt. 247 af dem går i almenafdelingen. I de kommende år vil almenafdelingen blive med minimum 3 spor på alle årgange. Det betyder fx 5060 elever mere i almenafdelingen næste skoleår. Dette kræver meget ekstra plads. - 18 -

F I N DE R UP H Ø J S K O L E

F I N DE R UP H Ø J S K O L E

-3-


Nyt fra skolelederen

Sportsugen Når vi ser tilbage på ugen, må vi sige at den forløb på en positiv måde og vi fik rigtig meget fysisk aktivitet og vi var alle godt tilpas.

Værdigrundlag: Der skal i løbet af dette skoleår udarbejdes et nyt værdigrundlag for hele skolen. Dette spændende arbejde igangsættes d.7.november, hvor skolens personale og skolebestyrelsen sætter sig sammen. I Viborg Kommune er der allerede et værdigrundlag, der bygger på mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod. Arbejdet med skolens værdigrundlag vil tage afsæt i de samme værdiord. Det, der bliver en spændende proces, er, hvilke betydninger værdierne har for vores skoles virkelighed. I vil naturligvis høre mere, når der er nyt at fortælle. Parkeringspladsen: Mange af jer oplever det sandsynligvis ofte. Der er mange biler på parkeringspladsen op til skolestart. Vi har fået lavet pilemarkeringer, der angiver kørselsretning. Ligeledes har vi fået lavet et fodgængerfelt ved cykelstiens udmunding for enden af Spættevej. Tiltagene skal være med til at skabe større sikkerhed for alle trafikanter. Jeg vil naturligvis kraftigt opfordre alle til at efterleve intentionerne i tiltagene, således alle føler sig trygge i trafikken. Emneuger & motionsløb: Her i uge 40 og 41 er der emneuger på hele skolen. Der er særligt fokus på bevægelse og læring i det grønne. Emneugerne afsluttes med skolernes motionsløb. Der er udsendt et program for denne dag. I er naturligvis meget velkomne til at deltage. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske jer alle en dejlig efterårsferie. Jeg håber, I får tid til samvær med dem I holder af. Med venlig hilsen Søren Hansen Skoleleder

-4-

F I N DE R UP H Ø J S K O L E

F I N DE R UP H Ø J S K O L E

- 17 -


Sportsugen Motionsuge i specialafdelingen

Finderuphøj skole – en skole med vokseværk.

”Tilpas --- med fysisk aktivitet”

Vi bliver flere og flere på Finderuphøj Skole og hurra for det. Det betyder dog, at pladsen efterhånden er blevet trang – både på skolen, men også på parkeringspladsen og i cykelskuret. Heldigvis er der bedre tider og mere plads på vej – nogen steder. Skolebestyrelsen og skoleleder Søren Hansen har det seneste år arbejdet hårdt og målrettet på at få fremrykket investeringerne i en udbygning af Finderuphøj Skole. Som udgangspunkt var der sat penge af til en udbygning i 2013, 2014 og 2015, men det er lykkedes at tale med og til politikernes sunde fornuft, om vores reelle, klare og akutte behov for en udbygning. De har heldigvis lyttet til os og ændret deres prioritering på området. På byrådsmødet d. 31. august blev der bevilget 1.300.000 kroner til projektering af udbygningen. Der er endvidere bevilget 4.040.000 kroner i 2012 og 10.200.000 i 2013 til udbygning af Finderuphøj Skole. Det synes vi, i al beskedenhed, er ret godt gået. Der skal ikke laves en ny lokalplan, og derfor sparer vi en masse tid. Vi er i gang med at samle ønsker, inspiration og idéer til byggeriet, og så skal der gang i selve projekteringen hurtigst muligt. Vi har en drøm og et håb om, at første etape (Indskolingen) kan stå færdig i starten af næste skoleår. Det er desværre nok lidt naivt, men det vigtigste er, at der sker noget og det sker nu.

I uge 40 havde vi motionsuge i de to største fællesrum. Det var spændende første gang at skulle arbejde med eleverne fra mellemgruppen og det store fællesrum på en gang. Mandag morgen stod programmet på en tur rundt om Søndersø. Vi gik fra skolen i to grupper, men med samme mål, nemlig Nordisk Park hvor Jens ventede os med forfriskninger. Det var skønt. Efter en velfortjent pause skiltes de to grupper igen og eleverne fra det store fællesrum gik over i Forstbotaniks Have og spillede Strategispil. Her blev der kæmpet på livet løs. Efter to drabelige kampe gik turen videre rundt om søen. Ved sydsiden af søen, også kaldet Strandparken var der igen fælles stop for madpakkespisning. Herefter gik det i rask trav tilbage til skolen. Tirsdag var de fleste elever fra begge fællesrum involverede i en fodboldturnering i Finderuphøjhallen. Der var en drengeturnering og en pigeturnering. Der blev gået til den på alle hold. De resterende elever tog en tur til Valhalla i et stjerneløb. Her var der et fint samarbejde i de blandede elevgrupper. Onsdag stod i vandhundenes tegn. De ældste mødte op i svømmehallen fra morgenstunden og der blev leget, hygget og sprunget fra vipperne. Efter et par timer var det skiftetid og eleverne fra mellemgruppen overtog bassinerne, hvorefter de største kunne gå hjem på skolen til et spil FunBattle. Torsdag stod også i vandets tegn, men det var bare fra vejrguderne. Programmet blev hurtig ændret fra mange forskellige udendørs aktiviteter, til en kæmpe rundbold turnering igen på tværs af alle klasser og fællesrum. Når ens hold ikke var på banen, var man i gang ved bordtennisbordet til en tur rundt om bordet. Fredag og sidste dag gik vi fra skolen til Tinghallens bowlingbaner. Her blev der igen kæmpet på blandede hold og engagementet var stort. - 16 -

Nyt fra skolebestyrelsen

F I N DE R UP H Ø J S K O L E

OVERBYGNING: Skolebestyrelsen håber og arbejder stadigvæk for, at der i fremtiden kommer en overbygning på Finderuphøj Skole. Vi kan i skrivende stund ikke love eller garantere noget, men vi kan derimod love at vi vil arbejde hårdt og målrettet på at overbevise politikerne om, at det er en rigtig god idé.

F I N DE R UP H Ø J S K O L E

-5-


Nyt fra skolebestyrelsen

Nyt fra SFO

Al sund fornuft, tal og elevtalsprognoser siger, at det kun kan gå for langsomt med at bygge en overbygning på Finderuphøj Skole.

I nogle tilfælde vil der være børn, der er inde på grund af, at de deltager i en aktivitet indendørs den dag. Efterårsferien vil vi nyde med de børn, der er tilmeldt. Vi ønsker alle en rigtig god efterårsferie.

Det betyder dog ikke, at det sker. desværre er det ikke en beslutning, der altid bliver taget på baggrund af sund fornuft, tal og prognoser… Det er dog en beslutning, der er ude af vores hænder og alene en politisk beslutning. Måske bliver Finderuphøj Skole den nye store overbygningsskole, eller måske bliver den byens største, bedste og flotteste fødeskole. . . Men det kan også ende med noget helt tredje.

Elsebeth Kjeldsen SFO leder

Vi kan kun argumentere for rimelig- og nødvendigheden af en overbygning på Finderuphøj Skole, krydse vores fingre og håbe på det bedste. TRAFIKPROPPER Der er travlt, grænsende til kaos på P-pladsen om morgenen. Det handler helt konkret om en periode på ca. et kvarter fra klokken 8.00 – 8.15. Vi kan love én ting: Der er IKKE en udvidelse af P-pladsen undervejs, hverken nu eller i nærmeste fremtid. Hvis P-pladsen skal udvides, skal pengene nemlig findes i skolens normale drift, med andre ord skal penge tages fra lærer- eller pædagoglønninger. Det koster snildt 1-1½ million at udvide P-pladsen, så dét valg er ikke svært for hverken skoleleder eller skolebestyrelse. Vi kan kun opfordre til to ting:

-6-

F I N DE R UP H Ø J S K O L E

F I N DE R UP H Ø J S K O L E

- 15 -


Nyt fra SFO

Nyt fra skolebestyrelsen

Vi har haft en rigtig god start her efter sommerferien. Der er 32 indmeldte børn i special SFO klynge 3, og 176 indmeldte børn i almen SFO klynge 1.

1. Lær og væn dit barn til at cykle i skole. Det er sundt, smart og sikkert. I undgår bilkø, ventetid og frustrationer, men får til gengæld motion og frisk luft.

Efter sommerferien er SFO i klynge 3 kommet rigtig godt i gang med at dele børnene i SFO tid. De er nu i lokalerne på lille - og mellemtrin hver dag. Mia er startet i løntilskud i special SFO. Mia er glad for at være der, og børn og voksne er glade for Mia, så det er en succes. I klynge 3 er der her efter sommerferien kommet sandkasse og pæle til hængekøjer op lige udenfor døren ved lille trin. På resten af legepladsen er der igen kommet net op i den store ”hængekøje” på legepladsen. Der er kommet gynger og gyngestativ 2 steder. I SFO i klynge 1 fylder 176 børn meget i klyngen. Der har på det sidste været flere ture ud af huset, og svømning er igen kommet godt i gang. Det hjælper meget på belastningen af lokalerne. Det nye personale, der er startet d.1.8. i almen SFO, er alle faldet godt til og giver udtryk for, at Finderuphøj skole er et godt sted at komme til. Forældre, børn og personale har taget godt imod dem. Børnene i SFO klynge 1 har i uge 40 været optaget af emnet Grønland, der er blevet lavet masker, formet tupilakker og lavet smykker i fedtsten. Det har været muligt at se billeder og andre produkter i fællesrummet. Her i november måned starter vi med værksteder i SFO klynge 1. Det, der bliver lavet i værksted, kan bruges som en julegave. Vi har i klynge 1 SFO ændret på, hvornår vi er ude på legepladsen. Der er ikke længere et fast tidspunkt fra 13 til 13.30, men det vurderes fra dag til dag, hvordan vi er ude. Børnene kan på døren ud til legepladsen se, hvornår vi er ude. Rødt skilt betyder, at vi er ude, og grønt skilt, at nu må vi gå ind.

- 14 -

F I N DE R UP H Ø J S K O L E

Der er nu fodgængerfelt for enden af ”Spættestien” (cykelsti til Møgelkjær/Falkevej/Firkløvervej/Ellekonebakken). Cyklister skal nu kun passere én trafikeret vej på dét sted, hvor farten er lavest. Det ikke officielt, men man kan godt cykle på det nye fine fortov eller så kan man trække sin cykel langs hallen. 2. Hvis det er nødvendigt, at køre børnene i skole, bør man medbringe: God tid, godt humør, masser af smil, overbærenhed, hensyn og opmærksomhed på både voksne og små. På vegne af skolebestyrelsen Jens Ole Sørensen

Natur-uge 1.c

F I N DE R UP H Ø J S K O L E

-7-


Grønlandsemne SFO

Legoland

Vi havde en rigtig sjov dag i Legoland – og vi håber at komme af sted igen en anden gang. K – og L – klassen -8-

F I N DE R UP H Ø J S K O L E

F I N DE R UP H Ø J S K O L E

- 13 -


Legoland

Grønlandsemne SFO

Tirsdag d. 6. september var vi en tur i Legoland. Køreturen var lidt lang, men vi nåede forventningsfulde frem. Første skulle vi vente på billetter – derefter skulle vi spise. Da det endelig blev tid til at prøve de mange sjove forlystelser, begyndte det at regne. Hurra for regntøj og gummistøvler. For da vi havde fået overtøjet på, kunne vi komme i gang med alt det sjove.

- 12 -

F I N DE R UP H Ø J S K O L E

F I N DE R UP H Ø J S K O L E

-9-


Bondegården L – og K- klassen arbejder med Bondegården I ugerne 39 – 41 arbejdede vi med temaet ”Bondegården”. Vi lavede bondegårde og køer af mælkekartoner.

Bondegården Torsdag d. 6. oktober besøgte vi en bondegård, hvor vi malkede en ko, der hedder Rødhætte. Vi fik en køretur i en traktorvogn, plukkede majskolber og spiste madpakker på halmballer. Vi siger mange tak til Svend Erik, for en rigtig sjov og spændende formiddag. ☺

Torsdag d. 29. september besøgte vi Midtjysk Maskincenter, hvor vi bl.a. så traktorer og en kæmpe gyllevogn. Tak til Henrik fordi vi måtte komme på besøg. ☺

- 10 -

F I N DE R UP H Ø J S K O L E

F I N DE R UP H Ø J S K O L E

- 11 -

Vestenvinden_oktober_2011  

Vestenvinden_oktober_2011