Page 1

SKOLEBLADET for FINDERUPHØJ SKOLE JUNI 2011

F I N DE R UP H Ø J S K O L E

-1-


Indholdsfortegnelse Nyt fra skolelederen ····································side 3-4 Nyt fra skolebestyrelsen································side 5-7 Digt og billeder ·········································side 8-9 Idrætsdag i SFO ·········································side 10-11 Sportspraktik 5.a·········································side 12-13 Det er derfor··············································side 14-16 Boganmeldelse···········································side 17 Nyt fra SFO ··············································side 18-19 Bagsiden med kalender·································side 20

-2-

F I N DE R UP H Ø J S K O L E


Nyt fra skolelederen Kære Forældre Nu er sommerferien meget snart kommet til Finderuphøj Skole. Dermed er der også megen planlægning af kommende skoleår, der skal laves. Heldigvis et arbejde, som vi er kommet meget langt med. Fagfordelingen er på plads og skemaerne er ved at være lavet færdige, således eleverne får dem med hjem i forbindelse med sidste skoledag. Økonomi & timetal på Finderuphøj Skole: Som I sikkert med jævne mellemrum læser i de lokale aviser, så er der en stram økonomi indenfor skoleområdet. Her på skolen samlæser vi nogle klasser på 2. & 3.årgang i alt 8 lektioner om ugen. Det er en mindre besparelse i kommende skoleår end i indeværende skoleår. Ligeledes har vi også næste skoleår lejrskole og skolefest. Alt i alt ikke så dårligt, når vi tænker på de generelle besparelser, der gennemføres med virkning fra det kommende skoleårs start. I det kommende skoleår har vi ligeledes fortsat vejledende timetal på skolen. Det betyder, at vi følger undervisningsministeriets vejledende anbefalinger af tildelte lektioner i de enkelte fag på de enkelte årgange, således rammerne for elevernes læring er optimale set i forhold til de faglige mål, der er for de enkelte fag. Velkommen til skolens specialafdeling: Pr. 1.maj flyttede skolens specialafdeling i de nye rammer. Det har været en stor udfordring for personalet i special afdelingen, da ikke alle lokaler har været fuldt ud funktionsdygtige ved indflytning. Nu er vi på rette vej med dette. Jeg vil gerne rose de ansatte for en stor indsats i den forbindelse. Deres indsats har gjort, at eleverne har fået en rigtig god indflytning uden de store udfordringer.

F I N DE R UP H Ø J S K O L E

-3-


Nyt fra skolelederen De kommende 0.klasser: Efter sommerferien starter ca. 47 nye elever i 0.klasse. Belært af sidste års erfaringer, så kan der jo komme flere til i løbet af sommerferien. Jeg er sikker på, at personale, øvrige elever og forældre vil være med til at sikre, at de får en dejlig opstart her på Finderuphøj Skole. Sidste og første skoledag: Program for sidste skoledag er udsendt og kan endvidere findes på skolens hjemmeside. Ligeledes bliver programmet for første skoledag i det nye skoleår inden længe. Skolen starter d.15.august. Sfo’en har åbent i de to uger op til skolestart, hvilket er rigtig godt, specielt for de nye elever, der skal starte i 0.klasse. Rigtig god sommer: Jeg vil gerne slutte af med at ønske jer alle en dejlig sommerferie. Jeg håber I alle får en dejlig ferie med sjove oplevelser, sammen med dem I holder af. Jeg glæder mig meget til det kommende skoleår, hvor der vil være endnu flere skønne elever på skolen. Med venlig hilsen Søren Hansen Skoleleder

-4-

F I N DE R UP H Ø J S K O L E


Nyt fra skolebestyrelsen VIP Forældre til kommende skoleår 2011/2012 søges NU ! Det er på bestyrelsesmøde d. 15/6 besluttet at alle klasser skal konstituere VIP- forældreklasserådet inden 1/8-2011 og gerne SNAREST. Belært af erfaring fra indeværende skoleår samt forslag fra jer forældre er det nu besluttet at for at VIP-rådet i de enkelte klasser skal komme så godt og hurtigt fra start som muligt skal repræsentanterne findes NU. Tal eller mail sammen ude i klasserne og meld venligst tilbage til Bestyrelsesformand Jette Fabian-Nielsen hvem i vælger som VIP ude i de enkelte klasser. Derefter vil dato for 1. møde, som vil finde sted umiddelbart efter skolestart, blive udmeldt. Meldes der ikke retur med VIP klasserepræsentanter vil dette skoleårs VIP forældre blive indkaldt til det 1. møde og herefter få opgaven at viderebringe viden og praktisk info til de næste VIP forældre. Bestyrelsen opfordrer til at næste års VIP forældre findes allerede NU så udgangspunktet bliver så godt og præcist som muligt. VIP rollen indebærer : Skabe et socialt fundament i klassen via fx arrangementer/ aktiviteter mm. Fungere som bindeled imellem skolebestyrelse og klassen ( gensidigt talerør ) At man inddrages i bestyrelsesarbejde ift. udvalgte konkrete områder / temaer. Deltagelse i fx temaarrangementer/ foredrag arrangeret af forældrebestyrelsen. Som VIP forælder får du : Medbestemmelse ift. klassens sociale arrangementer Indsigt i og viden om bestyrelsens arbejde og skolens indsatsområder Mulighed for at deltage i fx temaarrangementer / foredrag arrangeret af bestyrelsen

F I N DE R UP H Ø J S K O L E

-5-


Nyt fra skolebestyrelsen Offentliggørelse af QUIZ svar - Skolebestyrelsens bod til Skolefesten 12. maj VINDER AF HOVEDPRÆMIEN : BRIAN PELTOLA HANSEN / TILLYKKE

1. Hvor lang tid sidder medlemmer i Skolebestyrelsen? 1. Medlemmer vælges for ét år af gangen. X. Medlemmerne vælges for fire år af gangen. 2. Medlemmer er valgt i hele barnets skoletid.

2. Hvem bestemmer sammensætningen af nye klasser? 1. Skolebestyrelsen er alene ansvarlig for sammensætningen. X. Skolebestyrelse og skoleleder gør det i fællesskab. 2. Det er alene skolelederens ansvar.

3. Hvem bestemmer hvilke lærere klasserne skal have? 1. Skolelederen er alene ansvarlig for dette. X. Lærerne fordeler selv klasserne mellem sig. 2. Skolebestyrelse og skoleleder gør det i fællesskab

4. Hvornår blev Finderuphøj Skole indviet og taget i brug? 1. De første elever startede efter sommerferien 1970 X. De første elever startede efter sommerferien 1976 2. De første elever startede efter sommerferien 1982

-6-

F I N DE R UP H Ø J S K O L E


Nyt fra skolebestyrelsen 5. Hvordan aflønnes medlemmerne af skolebestyrelsen? 1. Medlemmer får et skattefrit honorar på 5000,- kr. årligt. X. Medlemmer aflønnes med 374,- kr. pr. times arbejde. 2. Der er hverken løn eller honorar for arbejdet i skolebestyrelsen.

6. Hvor tit holder skolebestyrelsen møde på Finderuphøj Skole? 1. Der er møde hver torsdag hele skoleåret X. Der er bestyrelsesmøde en gang om måneden 2. Der er tre årlige møder i Skolebestyrelsen.

7. Deltager en forældrerepræsentant, når der ansættes personale på Finderuphøj Skole 1. Nix. Det er Viborg Kommunes skoleforvaltning, der ansætter personale X. Nej, det er alene skolelederen, der har ansvar for at ansætte personale 2. Ja. Et medlem fra Skolebestyrelsen er med på råd, når der ansættes fast personale.

8. Hvad kan en Skolebestyrelse gøre for at fremme skolens fysiske udvikling? 1. Ingenting – kun vente på politisk velvilje og medvind. X. Argumentere og lave lobby-arbejde blandt politikere og meningsdannere. 2. Vælge at bruge tidligere år overskud på at bygge nye lokaler.

F I N DE R UP H Ø J S K O L E

-7-


Digt og billeder 3.A har tegnet fine billeder til et digt af Martin Strid.

I havets dyb. I havets dyb, på havbundens sand Der findes et smukt og fortryllet land En by af bildæk og støvler og tasker Med slotte og tårner af dåser og flasker Hver aften tændespå kongens palads tusind lanterner af morild og glas Og ved midnat fra tårnets øverste top Sætter havkongens døtre sølvdrager op De er syet af havskum og måneskinstråd Jeg så det en nat fra min undervandsbåd. (Billederne kan ses over vinduerne i 3.A).

-8-

F I N DE R UP H Ø J S K O L E


Digt og billeder

F I N DE R UP H Ă˜ J S K O L E

-9-


Idrætsdag i SFO

- 10 -

F I N DE R UP H Ø J S K O L E


Idrætsdag i SFO

F I N DE R UP H Ø J S K O L E

- 11 -


Sportspraktik 5.a

- 12 -

F I N DE R UP H Ă˜ J S K O L E


Sportspraktik 5.a

5.a var i sportspraktik torsdag d.16.6. De fik prøvet fodbold, karate og cricket inden de sammen med omkring 800 andre elever fra Viborgs 5.klasser slog rekord i at spille cricket på samme tid. Rekorden kommer i Børnenes Rekordbog 2012.

F I N DE R UP H Ø J S K O L E

- 13 -


Det er derfor ….. Agurken som blev mobbet. Der var en gang en agurk som blev mobbet af tomaterne. Han var ikke glad for at gå i skole. Fordi agurken ikke kunne finde ud at matematik og dansk. Men det værste var at den blev kastet ind i de grønne blade af tomaterne. Det er derfor en agurk er grøn. Skrevet af Aqqaluk og Emilie 3.a ☺

Den røde tomat. Der var engang tomat der var hvid. Eller den var faktisk gennemsigtig. Den skulle på ferie til det røde hav. Den ville bade og så hoppede den i vandet. Og da den gik op var den rød. Det er der for tomater er røde. Marie G 3.A

Den syge agurk Der var engang en agurk. Den ville ud at sejle. Det havde den aldrig prøvet. Der den var på skibet vebede det frem og tilbage. Det var ikke rart. Den gik ud så fik den kvalme og kastede op i vandet. Det er derfor agurker er grønne. Sine-sofie ☺ - 14 -

F I N DE R UP H Ø J S K O L E


Det er derfor ….. Den syvne gang Der var en gang en agurk den var syv år. En dag blev den syg så den blev helt grøn i hovedet. Det er derfor agurker er grøne. Amalie 3.a

Tomaten Der var en gang en tomat som var grøn. En dag blev den sur så den blev rød. Det er derfor at tomater er røde. ☺ Kasper OA 3.a

En syvene gang En syvene gang var der en gulerod som ville male huset. Orange men så faldt den ned i bøtten med maling. Og det er derfor gulerødder er orange. Julie

F I N DE R UP H Ø J S K O L E

- 15 -


Det er derfor ….. Agurken som elskede fodbold. En dag stak den af for at spille fodbold og da den kom ud på en fodboldbane falde den. Det er derfor at agurker er grønne. Kasper P

Den røde tomat Der var en gang en tomat den gik i skole den blev drillet meget og sparket og den blødte rigtig meget det er der for at tomater er røde. Sofia☺

- 16 -

F I N DE R UP H Ø J S K O L E


Boganmeldelse Helvedesporten. Hovedpersonen er Uno. Der er op til 6 bøger. Uno er en krigerdreng og hans fare er smed. Uno kæmper med en troldmand og andre krigere mod en skelethær. De gode er Uno, troldmanden og Krigerne. De onde er skelethæren. Hves du kan li rollespil og trold- domme så synes vi du skal læse di her bøger. Men du skal ku læse lix tal 9 til 10 anbefaler Nicolai og Jesper 3.A.

F I N DE R UP H Ø J S K O L E

- 17 -


Nyt fra SFO Nu har vi i daglig tale vænnet os til, at der er en 3. klynge her på Finderuphøj Skole. De børn, der går i klynge 3, har været helt fantastiske til at vænne sig til de nye lokaler. Måske en enkelt har savnet de gamle omgivelser ind i mellem. Der er næsten ikke flere flyttekasser, der mangler at blive tømt! Personalet i special SFO er godt i gang med at finde ud af, hvordan en måned og dagen skal planlægges for de børn, der er i SFO om eftermiddagen. Der har været afholdt nok det største loppemarked i SFO i mine år, Andrea fra 0.c var den glade vinder af en tur i Bowl`n Fun og mange havde en rigtig fin bod i det dejlige solskinsvejr. Almen SFO er blevet idræts SFO, sammen med 23 andre SFO er i Viborg kommune, Nogle var måske med til idrætsdag den14. juni i almen SFO, hvor vi i fællesskab forsøgte at løbe til New York. I sidste nummer af Vestenvinden skrev jeg, at vi forventer at blive flere hænder i almen SFO næste skoleår. 1.8.2011 starter der 3 nye pædagoger. Pia Mønster som skal være kontaktpædagog i kommende 0.b. Kirsten Dagny Madsen, som skal være kontakt pædagog i

- 18 -

F I N DE R UP H Ø J S K O L E


Nyt fra SFO kommende 0.a, og Karin Hvorslev, der skal være kontaktpædagog i kommende 1.a sammen med Mona. Vi glæder os over, at der samtidig med den store tilgang af børn i SFO, nu er plads til flere pædagoger. Anne Sø Busk er fra den 18. august til den 4. november øvelses praktikant i SFO, hun er tilknyttet kommende 2.a sammen med Birthe Vi skal sige farvel til noget personale samtidig med, at vi siger goddag til et andet. Jasmin og Alexandra fra almen SFO, samt Martin fra Special SFO har alle været rigtig gode og aktive unge hos os, vi ønsker dem held og lykke i fremtiden. Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommerferie og håber, at alle får tid til at pleje familien, og god tid, til at få alle batterier ladet op til et helt nyt skoleår. Rigtig god sommer fra Elsebeth Kjeldsen SFO leder

F I N DE R UP H Ø J S K O L E

- 19 -


KALENDEREN OBS alle dage inklusive. Ferieplan Skole Sommerferie: Lørdag d.25. juni til søndag d.14. august 2011 Efterårsferie: Lørdag d.15. oktober til søndag d.23. oktober 2011 Juleferie: Torsdag d.22. december til tirsdag d.3. januar 2012 Ferieplan SFO Sommerferie: Lørdag d.9. juli til søndag d.31. juli 2011 Daglig åbningstid i SFO er fra mandag til torsdag fra 6.15 til 17.00 og fredag til 16.00.

Skolens telefon ............... 8787 2100 SFO ................................. 8787 2109 Hjemmeside: www.fi.viborgskoler.dk

Indlæg til næste nummer af VESTENVINDEN

Fredag d.30.9 2011

Redaktion: Helle Jensen og Jesper Toft

- 20 -

Redaktionen ønsker rigtig god F I N DE R UP H Ø J S K O L E sommerferie.

Vestenvinden_juni_2011_2  
Vestenvinden_juni_2011_2  

Vestenvinden_juni_2011_2