Page 1

Ungdomsskole-information til forældre til elever i Viborg Kommunes 7., 8., 9. og 10 klasser. Viborg Ungdomsskole har nu været rundt på folkeskolerne for at informere de ældste klasser om mulighederne for at gå til undervisning i Ungdomsskolen, og alle har fået en lille folder, der giver et overblik over Ungdomsskolens fagudbud og Ungdomsklubberne. Der er 100 forskellige fag-tilbud i Ungdomsskolen og undervisningens indhold er alle steder tilrettelagt ud fra de unges behov og niveau. Der er blandt andet mulighed for:          

Skolefag- dansk, engelsk, matematik osv. Motorfag – motorværksted, knallertværksted osv. IT, film, foto og teknik – elektronik, PC-cafe, Photoshop osv. Kreative fag – billedskolen, design/syning, glasværksted, kalligrafi osv. Sport – aquaspinning, basketball, dykning, elitesoldaterne osv. Musik, dans og drama – guitar, MTV-danse, rockværkstedet osv. Kørekort – førstehjælp, knallertkørekort, jagttegn og traktorkørekort. Dig Selv – Babysitter, stylist, yoga osv. Arrangementer – hesteweekend, Jesperhus-weekend, Musikfestival osv. Rejser – London, Paris, skitur og Tjekkiet.

Undervisningen foregår flere steder i kommunen, således der er lokale tilbud til alle. Det er gratis at deltage, dog er der brugerbetaling ved ture og rejser. Desuden starter vi to nye fag op i år – begge foregår om eftermiddagen på Reberbanen 13 i Viborg. Fagene er oprettet for at give de unge mulighed for faglig fordybelse inden for de to områder, således de får kompetencer, der kan bruges i deres videre uddannelse/erhverv. Medie Talent Skolen. Vi har ansat en journalist til undervisning i mediefag - journalistik, fotografering, layout, digitale medier osv. Der er allerede mange konkrete opgaver, der venter - bl.a. Ungdomsskolens samlede PR, Viborg Stifts Folkeblads bagside, Unge-Avis og mm. Projektmageruddannelse Vi har ansat en Kaospilot til undervisning i Projekt Lab - idegenerering, teamarbejde, projektledelse, økonomistyring osv. Som ved det andet fag vil de unge undervejs blive udfordret med små lokale projekter og afsluttende med et større Viborg-projekt til foråret. Ungdomsskolen sætter igen i år en stor musical op på Viborg Teater – ”Our House”. Der er mulighed for at tilmelde sig Audition. Ungdomsskolen har 15 Ungdomsskoleklubber fordelt i hele kommunen og med åben en eller to aftner om ugen. Det er gratis at bruge klubberne for tilmeldte elever. Find det hele på www. viborgungdomsskole.dk - her tilmelder de unge sig også.

Venlig hilsen

Børge Hansen Ungdomsskoleinspektør.

Ungdomssskolen forældrebrev  

Ungdomssskolen forældrebrev

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you