Page 1

www.viborgelite.dk eller find os på Facebook

Kære forældre Har dit barn et særligt idrætstalent…? SÅ har Viborg Kommune et fremragende tilbud! Som Team Danmark Eliteidrætskommune tilbyder Viborg Kommune, at særligt talentfulde idrætsudøvere kan gå i en eliteidrætsklasse, hvor der er særlig fokus på kombinationen af skole og eliteidræt. I eliteidrætsklassen kombinerer eleverne skole, idræt og konkurrence samtidig med at dagligdagen foregår i et spændende og inspirerende miljø. Den enkelte elev kommer til at dyrke sin idræt med andre ambitiøse udøvere med samme mål og forudsætninger. I det tætte samarbejde med lokale eliteidrætsforeninger sikrer Viborg Elite, at der er veluddannede og engagerede trænere til at tage imod dit barn. I dit barns skoleskema vil der være 2 ugentlige morgentræninger. Morgentræningen vil bestå enten af idrætsspecifik træning i den idræt dit barn dyrker eller basistræning med fokus på skadesforebyggelse, stabilitet, core- og fysisk træning mm. Skoleskemaet indeholder også et teoretisk modul, der bl.a. består af mentaltræning, sportsernæring, mediehåndtering, skadesforebyggende træning, doping relaterede emner osv. Eleverne i eliteklassen har i forbindelse med morgentræningerne og den almene idrætsundervisning gratis fysioterapi til rådighed. Onsdag den 4. januar kl. 19.00 afholdes der et informationsmøde samt rundvisning på Nordre skole. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål om såvel skole- som idrætsfaglige emner. Der er plads til max. 25 elever i 7. årgang, og dertil er der enkelte pladser ledige i 8.- 9. klasse. I finder ansøgningsskema og blanketter på Viborg Elites hjemmeside www.viborgelite.dk. For yderlige info er I meget velkommen til at os. Senest tilmelding til infomødet den 3. januar til undertegnede.

Mange Venlige Hilsner Viborg Elite

Lone Simonsen Elitekoordinator Tlf.: 5080 0068 lone@viborgidraetsraad.dk

Lars Bjerregaard Skolekoordinator Tlf.: 4171 9866 lars3911@viborgskoler.dk

Viborg Elite  v/Viborg Idrætsråd  Skottenborg 12-14  8800 Viborg  T: 8662 5533 Elitekoordinator Ole Bitsch T: 2939 1722 E: ole@viborgidraetsraad.dk

Elitekoordinator Lone Simonsen T: 5080 0068 E: lone@viborgidraetsraad.dk

Elite forældre  
Elite forældre  

Elite forældre

Advertisement