Page 1

Historiska prisutvecklingen på bostäder i Spanien, inom olika regioner, jämfört mot några andra länder samt gentemot några andra tillgångsslag. Senast uppdaterad per juni 2010


Jämförelse prisutvecklingen aktier/ spanska fastighetsindex 1997-06.2010. Ej justerat för valutakursförändringar Källa:Bloomberg, Soc. de Tasacion

400

300 250 200 150 100 50

Tid

S&P 500

IBEX 35

FTSE 100

OMX

Spanska fast

Guld

3/2010

9/2009

3/2009

9/2008

3/2008

9/2007

3/2007

9/2006

3/2006

9/2005

3/2005

9/2004

3/2004

9/2003

3/2003

9/2002

3/2002

9/2001

3/2001

9/2000

3/2000

9/1999

3/1999

9/1998

3/1998

9/1997

0 3/1997

Procentuell värdeökning

350


Nedanstående bild beskriver utvecklingen av aktieindexen från bilden ovan men baserad på månadsdata i stället för kvartalsdata och under en kortare tidsperiod (november 2004 t.o.m. juli 2010) Källa: Bloomberg


Prisutvecklingen per m2 . Snitt fÜr hela Spanien. Källa:Sociedad de Tasacion


Snittpriser per m2 i respektive region K채lla: Sociedad de Tasacion


Prisutvecklingen i olika områden 2009 samt prognos för prisutvecklingen under 2010 Källa: Sociedad de Tasacion 2009


Prisutvecklingen på fastigheter i Spanien som helhet (vit), i Andalusien (röd), Valencia, (gul) och Murcia (grön) Källa:Bloomberg


Prisutvecklingen i Catalonien (vit), Balerarerna (röd), Spanien som helhet (gul) och Murcia (grön) Källa: Bloomberg


Prisutvecklingen på fastigheter i Spanien (vit) i jämförelse med Storbritannien (röd), Irland (gul) samt Sverige (grön) Källa: Bloomberg


Prisutvecklingen på fastigheter i Spanien (vit), Frankrike (röd), Norge (gul) och Italien (grön). Valuta EURO Källa : Bloomberg

Prisutvecklingen på spanska bostäder  

Pricedevelopement