Page 9

Pagkilala ng Pagkakaiba ng Piksyon sa Di-piksyon ..........................................................

C. Pagbasa 73

D. Pagsulat • Aralin

5

Pagsulat ng Isang Pagsasalaysay Batay sa Ginawang Panayam ...........................................

75

...............................................................................

76

Pagbabahagi ng mga Kaalamang Napakinggan ...

• Aralin

77

Paggamit ng Pang-angkop na na, -ng, at --g...........

Pagkilala sa mga Salitang Hiram ..........................

83

Pagsagot sa mga Tanong Tungkol sa mga Impormasyong nasa Iba’t Ibang Bahagi ng Aklat .

84

92

Paggamit ng Angkop na Bantas sa mga Uri ng Pangungusap ..................................

95

...............................................................................

96

Paglalahad ng Ulat sa Balitang Napakinggan......

98

B. Pagsasalita •

Pagsasalaysay na Gamit ang Payak at Tambalang Pangungusap................................... 101

C. Pagbasa

D. Pagsulat Pagtatala ng mga Impormasyong Nakukuha sa mga Bahagi ng Aklat ..........................................

2 •

80

C. Pagbasa

Pagbibigay ng Mahahalagang Detalye sa Balita ..

A. Pakikinig

B. Pagsasalita •

92

D. Pagsulat

A. Pakikinig •

Pagbasa ng mga Salitang Kaugnay ng Iba’t Ibang Asignatura.......................................

85

Pagbuo ng Mahahabang Salita sa Tulong ng mga Panlapi ...................................... 103

Pagkilala ng Batayan ng Pagkakasunud-sunod ng mga Pangyayari sa Kwento ............................... 103

D. Pagsulat

Ikalimang Baitang Aralin

1

...............................................................................

• 86 Aralin

A. Pakikinig •

Pagsagot sa mga Tanong Tungkol sa Detalye ng Balitang Napakinggan ....................................... Paggamit sa Pagsasalaysay ng mga Uri ng Pangungusap .................................

3

............................................................................... 106

A. Pakikinig 87

Pagsasagawa ng Tagubiling Napakinggan............

108

B. Pagsasalita

B. Pagsasalita •

Paggamit ng Panipi at Kuwit sa Tuwirang Sinabi ng Tauhan .............................. 105

• 90 ix

Pagtukoy sa Payak na Pangungusap/Sugnay na Makapag-iisa sa Hugnayang Pangungusap .....

110

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement