Page 81

* http://en.wikisource.org/wiki/The_Philippine_Hymn

Masiglang inawit ni Lolo Simeon ang Philippine Hymn. * Land of the morning, Child of the sun returning, With fervor burning, Thee do our souls adore. Land dear and holy, Cradle of noble heroes, Ne’er shall invaders Trample thy sacred shore. Ever within thy skies and through thy clouds And o’er thy hills and sea, Do we behold the radiance, feel and throb, Of glorious liberty. Thy banner, dear to all our hearts, Its sun and stars alight, O never shall its shining fields Be dimmed by tyrant’s might! Beautiful land of love, O land of light, In thine embrace ’tis rapture to lie, But it is glory ever, when thou art wronged, For us, thy sons to suffer and die. GUADA:

Ang husay po ninyo! Bakit po sa Ingles inaawit ang pambansang awit noon? LOLO SIMEON: Noong di pa dumarating ang mga Amerikano dito sa ating bansa, ang bersyon ng pambansang awit ay Español at may pamagat itong Filipinas. Sa unang panahon ng pamamahala ng pamahalaang Amerikano sa Pilipinas, ipinagbawal ang pag-awit nito. Subalit matapos na mapawalang-bisa ang Flag Law noong 1920, ipinakomisyon ng mga Amerikano ang pagsasalin ng liriko ng

Filipinas na nasa bersyong Español sa wikang Ingles. At pinamagatan itong Philippine Hymn. GUADA: Bakit po kaya ipinasalin sa Ingles? LOLO SIMEON: Bunga ito ng kanilang pakikipagkaibigan at mapagkawanggawang kolonisasyon (benevolent colonization) para mapalapit ang kalooban ng mga Pilipino sa Amerikano. GUADA: E, sino po ang nagsalin ng lirikong Español sa wikang Ingles ng Philippine Hymn? LOLO SIMEON: Sina Senador Camilo Osias at Mary A. Lane na isang Amerikana. GUADA: E, sino naman po ang nagsalin sa Filipino ng Lupang Hinirang? LOLO SIMEON: Lumitaw ang bersyong Filipino na O Sintang Lupa na inakda nina Francisco Caballo, Ildefonso Santos, at Julian Cruz Balmaceda noong 1940. Ito ang bersyon ng ating pambansang awit noong 1948. Nagbuo naman ng komisyon si Gregorio Hernandez, Kalihim ng Edukasyon na baguhin ito noong panahon ng panunungkulan ni Pang. Ramon Magsaysay. At ito ay ipinahayag na opisyal ni Pang. Ramon Magsaysay noong Mayo 26, 1956. Pinamagatan itong Lupang Hinirang ng Instituto ng Wikang Pambansa. GUADA: Kung ganoon po, noon po palang unang iwagayway ang watawat sa balkonahe ni Hen. Emilio Aguinaldo ay martsa o himig po lamang ang tugtog. E, sino po ang naglapat ng liriko? LOLO SIMEON: Tama ka. Hindi mapakikinggan ng mga maghihimagsik ang martsa, kung hindi tutugtugin ang instrumentong musikal. Hindi nagtagal, may isang kawal at makata sa panahon ng himagsikan — si Jose Palma. Ang kanyang tula na pinagamatang Filipinas ang inilapat sa tugtugin ng Marcha Nacional Filipina.

71

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement