Page 8

MGA BANGHAY-ARALIN Ikaapat na Baitang Aralin

1

...............................................................................

D. Pagsulat

A. Pakikinig •

Pagtukoy sa mga Salitang Nagbababala at Nagpapahiwatig.................................................. g

38 Aralin

Pagsusuri sa mga Pangungusap Ayon sa Gamit ...

• •

C. Pagbasa Pagbibigay-kahulugang Literal sa mga Tambalang Salita at Matatalinghagang Salita ......................... 44

Pagbibigay nang Malinaw ng Mahahalagang Detalye ng mga Katangian ng Tauhan ..................

45

Aralin

2

Paggamit ng Iba’t Ibang Bantas sa Pangungusap

46

...............................................................................

47

A. Pakikinig •

Pagtukoy sa Konteksto sa Isang Usapang Napakinggan ...........................................................

Pag-uuri ng Pangngalan kung Kongkreto o Di-kongkreto ........................................................

• Aralin

4

59

Pagtukoy sa mga Panlaping Ginamit sa Pagbuo ng Pandiwa ............................................

60

Pagtukoy sa mga Salitang Nagpapahiwatig ng Kahulugan .............................

62

Pagkilala ng Opinyon at Katotohanan...................

62

Pagsulat ng Liham na Nagbabalita .......................

63

...............................................................................

65

A. Pakikinig 50

Pagtukoy sa Kahalagahan ng mga Impormasyong Napakinggan .........................

68

B. Pagsasalita 51

C. Pagbasa •

Pagguhit ng mga Paglalarawang Narinig g .............

D. Pagsulat

B. Pagsasalita •

56

C. Pagbasa

D. Pagsulat •

...............................................................................

B. Pagsasalita

41

55

A. Pakikinig

38

B. Pagsasalita •

3

Pagsulat ng Pangunahing Detalye.........................

Pag-uuri ng Pang-abay na Pamanahon, Panlunan, at Pamaraan..........................................

69

C. Pagbasa

Paggamit ng Dating Kaalaman sa Pagbibigay ng Kahulugan ng Salita/Parirala ...........................

54

Pagtukoy ng Pamaksang Pangungusap.................

54 viii

Pagbibigay ng Paglalahat sa Magkakaugnay na Pangyayari ..........................

72

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement