Page 79

B. Paglalahad * Paggamit ng Modelong Sanaysay Ilahad ang modelong sanaysay. Tumawag ng isang mag-aaral at ipabasa ang sanaysay. Julian Felipe: Isang Dakilang Kompositor Noong Hunyo 5, 1898, ipinatawag ni Hen. Aguinaldo si Maestro Julian Felipe na isang pyanista at kompositor na tubong Cavite. Inatasan niya ang maestro na lumikha ng isang martsa na magbibigaysigla sa mga manghihimagsik. Dala ng maalab na pagmamahal sa Inang Bayan, kaagad tinugon ni Julian Felipe ang atas ng heneral. At noong Hunyo 11, 1898, tinugtog na ng maestro ang martsa sa pyano sa sala ng tahanan ng heneral sa Kawit, Cavite. Mataimtim na nakinig sa martsa ang heneral, ilang pinuno, at mga rebolusyonaryo ng himagsikan. Halaw: Student’s Digest, 1997

C. Paghahalaw 1. Sino si Julian Felipe? 2. Kailan ipinatawag ni Hen. Aguinaldo si Maestro Julian Felipe? 3. Paano tinugon ni Maestro Julian Felipe ang atas ni Hen. Aguinaldo? 4. Kailan natapos at tinugtog ni Maestro Julian Felipe ang martsa? 5. Saan niya ito tinugtog?

3. Hulyo 11, 1898 – pamanahon 4. mataimtim na pinakinggan — pamaraan Ang mga pariralang inilahad ng guro ay naglalarawan kung kailan, kung saan, at kung paano ginawa, ginagawa, at gagawin ang kilos. Tinatawag itong pang-abay. D. Paglalahat Pagbubuod ng mga mag-aaral kung paano nakikilala ang pang-abay na pamanahon, panlunan, at pamaraan. E. Paglalapat * Paggamit ng Cooperative Learning Pagsusuri at pagpapangkat ng mga mag-aaral ng pariralang pang-abay. Pangkatin sa tatlo ang mga mag-aaral. Ang unang pangkat ang sasagot sa pamanahon; ang ikalawang pangkat — panlunan; ikatlong pangkat — pamaraan. 1. Taong 1950, nang ako’y nasa unang baitang sa Paaralang Elementarya ng Julian Felipe sa Lungsod ng Cavite. 2. Inaawit namin ang Pambansang Awit noon nang pa-Ingles. (Dagdagan pa ang pagsasanay.) Pariralang Pang-abay Pamanahon

Panlunan

Pamaraan

Pagpapaliwanag ng guro. 1. Hunyo 5, 1898 – pamanahon 2. sa sala ng tahanan – panlunan 69

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement