Page 77

Papagbuuin ang mga mag-aaral ng mga pahayag o katuturan sa pagsusunud-sunod ng mga salita.

sa pagitan ng ika-4 at ika-5 ng hapon noong ika-12 ng Hunyo sa balkonahe ng bahay ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Kasabay ng pagtugtog ng Marcha Magdalo ang pagwagayway naman ng bandilang Pilipino na tinahi sa Hong Kong ni Marcela Agoncillo, katulong sina Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa de Natividad na pamangkin ni Jose Rizal. Nilagdaan ng siyamnapu’t walong (98) tao ang dokumento sa pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas. Pangunahing Pilipinong lumagda rito sina Ambrosio Rianzares Bautista, Baldomero Aguinaldo, Artemio Ricarte, at marami pang iba. Ginawa ang pormal na pagpapatibay ng proklamasyon ng kalayaan noong unang araw ng Agosto, 1898.

A. Bago Makinig * Paggamit ng Dating Kaalaman * Paggamit ng Graphic Organizer (Memory Bubble Chart) Papagbigayin ang mga mag-aaral ng mga salitang may kaugnayan sa salitang kalayaan y ng Pilipinas batay sa kanilang dating kaalaman. Ipasulat ito sa Memory Bubble Chart. K A L A Y A A N

Pagpapayaman ng Talasalitaan * Paggamit ng Cue Cards Pagbuo ng pahayag o katuturan.

dapat

di

labagin

bawat

isang

ng

utos

namumuno

rito

ay

Sagot: Bawat utos ng isang namumuno rito ay di dapat labagin – Pamahalaang Diktatoryal karapatan may

at sa

pribilehiyo lipunan

pagkakapantay-pantay

bawat

mamamayan ay

ng

ang

Sagot: Ang bawat mamamayan sa lipunan ay may pagkakapantay-pantay ng karapatan at pribilehiyo – Pamahalaang Demokratiko •

Pagtatakda ng Pamantayan sa Pakikinig Ipaisa-isa sa mga mag-aaral ang mga pamantayan sa pakikinig.

Pagbibigay ng Layunin sa Pakikinig Sabihin: Magtala ng mga susing salita sa flow chart para maging gabay sa pagsusunud-sunod ng mga pangyayari sa bawat talataan. Paksa: Proklamasyon ng Kalayaan Talata 1

Talata 2

Talata 3

67

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement