Page 76

C. Pagbasa • Nakapagbibigay ng paglalahat sa magkakaugnay na pangyayaring binasa sa kwento •

Nakikilala ang pagkakaiba ng piksyon sa di-piksyon

D. Pagsulat • Nakasusulat ng isang pagsasalaysay (narrative text) batay sa ginawang panayam o interbyu II. PAKSANG ARALIN A. Pagtukoy sa Kahalagahan ng mga Impormasyong Napakinggan B. Pag-uuri ng Pang-abay na Pamanahon, Panlunan, at Pamaraan C. Ang Kasaysayan ng Lupang Hinirang •

Pagbibigay ng Paglalahat sa Magkakaugnay na Pangyayari

Pagkilala ng Pagkakaiba ng Piksyon sa Di-piksyon

Gawain A — Pakikinig Lunsaran sa Pakikinig May mga batang mahilig magbasa at magsaliksik. Isa na rito si Franchezca. Ito ang nasaliksik niya sa isang babasahing Student’s Digest Vol. 19, taong 1998-1999. Ang Proklamasyon ng Kalayaan ng Pilipinas Sa himagsikang naganap sa pagitan ng mga Pilipino at Español, umabot ito sa panahon na ang mga Pilipino ang nagwagi sa laban. Sa harap ng kalagayang ito, nagkalakas-loob si Hen. Emilio Aguinaldo na magtatag ng isang pamahalaang Pilipino. Sa mungkahi ng isa sa kanyang mga tagapayo na si Ambrosio Rianzares Bautista, isang pamahalaang diktatoryal ang itinatag ni Hen. Emilio Aguinaldo. Pansamantala lamang ang pamahalaang ito at kung dumating na ang kapayapaan at makamtan na ang minimithing kalayaang walang hangganan, papalitan din ito ng isang pamahalaang demokratiko.

Pagpapahalaga: Pagpapakita ng pagmamahal sa bansa

Nang maganap ang pagbuo ng pamahalaang diktatoryal, inakala ni Aguinaldo na panahon na upang ipahayag ang kalayaan. Sa kanyang palagay, sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kalayaan, higit na magiging masikap, matapang, at mabilis ang pagkilala ng ibang mga bansa sa kasarinlan ng Pilipinas. Tinutulan ni Apolinario Mabini ang balak na ito ni Aguinaldo ngunit hindi napaayon ni Mabini ang heneral.

Sanggunian/Mga Kagamitan Pang-elementaryang Kasanayan sa Pagkatuto (PEKSP); batayang aklat sa Filipino Ikaapat na Baitang; pahayagang Pilipino; plaskard ng mga salita (gagamitin sa pagbuo ng pangungusap)

Noong ika-5 ng Hunyo, 1898, ipinag-utos ni Aguinaldo na ang ika-12 ng Hunyo ang magiging araw ng pagpapahayag ng kalayaan. Bilang paghahanda nito, iniutos niya kay Julian Felipe, isang kompositor, na sumulat ng isang musikang tugtugin para sa ika-12 ng Hunyo. Ang musikang nalikha ni Felipe ay ang Marcha Filipina Magdalo na naging pambansang awit ng Pilipinas. Si Rianzares Bautista ang bumasa sa proklamasyon ng kalayaan

D. Pagsulat ng Isang Pagsasalaysay Batay sa Ginawang Panayam

66

III. MGA MUNGKAHING ESTRATEHIYA/GAWAIN SA PAGKATUTO

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement