Page 75

C. Pagkatapos Sumulat * Paggamit ng Scoring Rubric/ Group Checking Pagpapalitan ng magkatabing mag-aaral ng isinulat na liham.

ARALIN

Mga Mungkahing Estratehiyang Ginamit sa Bawat Makrong Kasanayan

Pagpapawasto gamit ang scoring rubric.

Mga Tanong

4

Napakahusay Mahusay Magsasanay Pa (1) (5) (3)

1. Nasunod ba ang layunin ng liham? 2. Kawili-wili ba ang liham? 3. Wasto ba ang pagkakasulat ng bahagi ng liham?

Pakikinig

Pagsasalita

Pagbasa

Pagsulat

Paggamit ng:

Paggamit ng:

Paggamit ng:

Paggamit ng:

* Dating Kaalaman

* Sentence Relay

* Dating Kaalaman

* Dating Kaalaman

* Graphic Organizer (Memory Bubble Chart) t

* Modelong Sanaysay

* Pahulaan

* Graphic Organizer/ Time Line

* Cue Cards

* Graphic Organizer (Data Retrieval Chart)

* Flow Chart

4. Wasto ba ang pagkakagamit ng mga bantas?

I. IV. PAGTATAYA Sumulat ng liham na nagbabalita sa gagawing Palarong Pambayan. Isa ka sa mga kinatawan sa paligsahan sa inyong paaralan. V. TAKDANG-ARALIN Sumulat ng liham na nagbabalita sa pagkapanalo ng inyong koponan sa larong sinalihan.

* Cooperative Learning

* Circle Graph * Tri-Question Approach * Time Line

* Scoring Rubric/Group Checking

* Venn Diagram (Circle Graph)

LAYUNIN A. Pakikinig •

Natutukoy ang kahalagahan ng mga impormasyon/ kaalamang narinig sa radyo, napanood sa telebisyon, nabasa sa dyaryo

B. Pagsasalita •

Nauuri ang pang-abay na pamanahon, panlunan, at pamaraan 65

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement