Page 72

Pagtatakda ng Pamantayan Pagpapabigay ng pamantayan sa pagbasa ng dayalog. *

Paggamit ng Ugnayang Tanong at Sagot Sabihin sa mga mag-aaral na may mga tanong silang sasagutin batay sa babasahing teksto na napapangkat sa tatlong kategorya:

Pangkat IIII — C. Sariling Sikap 1. Para sa iyo, ano ang tunay na diwa ng Pasko? 2. Anu-ano ang paniniwala ng inyong mag-anak sa paghahanda ng pagkain sa Pasko? C. Pagkatapos Bumasa •

1. Mga Tanong na Nakikita – kung ang mga sagot ay tuwirang nakalahad sa teksto. 2. Hanapin – kung ang sagot ay di-tuwirang isinasaad sa teksto. 3. Sariling Sikap – wala sa teksto ang sagot kundi nasa isipan ng bumabasa.

Piliin ang mga salitang nagpapahiwatig ng kahulugan ng salitang may salungguhit.

B. Habang Bumabasa *

Paggamit ng Pangkatang Gawain 1. Pagbasa ng seleksyon. 2. Pagsagot sa mga tanong sa tatlong kategorya. (Pangkatan) Pangkat I — A. Nakikita 1. Kailan ipinagdiriwang ang Pasko sa Pilipinas? 2. Anu-anong paghahanda ang ginagawa ng mga Pilipino para sa Pasko? 3. Sino ang sentro ng pagdiriwang ng Pasko? Pangkat III — B. Hanapin 1. Ano ang kaibahan ng Pasko sa Pilipinas sa Pasko sa ibang bansa? 2. Bakit pinaghahandaan ang Pasko? 3. Patunayan na ang Kapaskuhan ay pinaghahandaan ng mga Pilipino nang mahabang panahon.

62

Pagtalakay sa Binasa 1. Paglalahad ng mga mag-aaral ng kanilang sagot sa mga tanong. 2. Pagsagot sa pangganyak na tanong. 3. Pagtalakay sa nilinang na kasanayan. Pagtukoy sa mga salitang nagpapahiwatig ng kahulugan.

1. Ang Pasko ay araw ng kapanganakan ni Hesukristo na ipinagdiriwang ng mga Kristiyano taun-taon, tuwing ika-25 ng Disyembre. 2. Maraming tradisyon y , paniniwala, at kaugalian ang mga Pilipino na isinasagawa tuwing Pasko. •

Pag-unawa Pagpili ng opinyon at katotohanan sa seleksyong binasa. Panuto: Piliin sa sumusunod na mga pangungusap ang opinyon at katotohanan. Salungguhitan ito. 1. Ang Pilipinas ang may pinakamahabang pagdiriwang ng Kapaskuhan sa lahat ng Kristiyanong bansa.

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement