Page 68

Siyam na araw pa lang bago sumapit ang kapistahan ay may palabas na sa plasa tuwing gabi. Isinasagawa ito pagkatapos ng prusisyon. Ang nagpapalabas ay mga mag-aaral ng iba’t ibang paaralan. Ginagawa ito bilang parangal sa kaarawan ni San Pablo, ika-15 ng Enero ang kanyang kaarawan. Hanggang dito na lang. Sana’y makadalaw kayo rito sa amin. Ang iyong pinsan, Jojo • A. Bago Makinig * Paggamit ng Dating Kaalaman * Paggamit ng Puzzle/Cue Cards Pagpapatukoy ng salita sa mga pahayag sa tulong ng g cue cards. A

T

S

I

P

Tumawag ng dalawang pangkat na binubuo ng limang myembro. Bigyan ng set ng mga titik na A

T

S

I

P ang bawat myembro.

Hayaang mag-unahan sa pagbuo ng salitang PISTA batay sa ibibigay na pahiwatig. Iparirinig: Araw ng pangilin na karaniwang ipinamamahinga ng mga manggagawa. Taunang pagdiriwang ng bayan sa kaarawan ng patrong kinikilala roon.

Pagpapayaman ng Talasalitaan * Paggamit ng Dating Kaalaman Pagbibigay-kahulugan sa tulong ng dating kaalaman. Pagsasabi ng salitang naglalagom sa pangungusap. 1. Ang tistis ng niyog kapag ikinabit sa telang katsa ay maaaring gawing palda ng babae o shorts ng lalaki. 2. Makikita ang sunud-sunod na karosa na yari sa iba’t ibang bahagi ng niyog. Pagtatakda ng Pamantayan sa Pakikinig Pagtatanong sa mga mag-aaral ng mga pamantayan sa pakikinig. Pagbibigay ng Layunin sa Pakikinig * Paggamit ng Tri-Question Approach (TQA) Sabihin na may tatlong tanong silang sasagutin matapos nilang marinig o mapakinggan ang seleksyon. Mga Tanong: 1. Paano ipinagdiriwang ang pistang-bayan ng Lungsod ng San Pablo? 2. Anu-ano ang paghahandang ginawa para sa pagdiriwang na ito?

B. Habang Nakikinig Maaaring magtala ng mahahalagang detalye o datos. C. Pagkatapos Makinig Paglalahad ng kasagutan sa mga tanong. Pagtalakay sa nilinang na kasanayan. Pagdrowing ng mga paglalarawang narinig.

58

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement