Page 66

ARALIN ni Archbishop Angel Lagdameo, tagapangulo ng g Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP), sinabi niya na ang Ramadan ay panahon ng panalangin at pag-aayuno bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa tradisyon ng pagkakaisa at pagpapatawad.

3

Mga Mungkahing Estratehiyang Ginamit sa Bawat Makrong Kasanayan

Isulat sa inyong sulatang papel ang pamaksang pangungusap at ang mga pangunahing detalye na sumusuporta sa pangunahing paksa.

Pakikinig

Pagsasalita

Pagbasa

Pagsulat

Paggamit ng:

Paggamit ng:

Paggamit ng:

Paggamit ng:

* Dating Kaala- * Dating Kaala- * Dating Kaala- * Modelong man man man Liham * Puzzle/Cue Cards

C. Pagkatapos Sumulat Pagwawasto ng isinulat.

* Tri-Question Approach (TQA)

IV. PAGTATAYA Isulat ang pamaksang pangungusap at ang mga pangunahing detalye ng kasunod na talataan.

* Pangkatang Gawain

Narito ang ilan sa mga aklat na matatagpuan sa aklatan: ensayklopidya, diksyunaryo, mga magasin, at pahayagan o dyaryo.

V. TAKDANG-ARALIN Kumopya ng balita sa dyaryo. Isulat ang pamaksang pangungusap at iba pang detalye nito. 56

* Graphic Organizer (Fact Storming Web)

* Scoring Rubric/ Cooperative Checking

* Ugnayang Tanong at Sagot * Pangkatang Gawain

Sa iyong pag-aaral, nangangailangan ka ng iba-ibang aklat. Dapat mong malaman ang mga uri ng aklat na nagbibigay ng mga kinakailangang kaalaman. Ang bawat uri ng aklat ay nagbibigay sa iyo ng kaalaman at impormasyong tanging sa partikular na aklat lamang na iyon.

* Concept Map

I.

LAYUNIN A. Pakikinig • Naiguguhit ang mga paglalarawang narinig B. Pagsasalita • Natutukoy ang mga panlaping ginagamit sa pagbuo ng pandiwa; panlaping um-/-um-; i-; -in/-hin; ka-/-an/ -han; ka-; ma-; mag-; maka-; makapag-; magpa-; mang•

Nakapagsasalaysay ng karanasan na ginagamit nang wasto ang mga pandiwa sa iba’t ibang aspekto

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement