Page 65

V. TAKDANG-ARALIN Ibigay ang pamaksang pangungusap ng kasunod na talata. Bata pa’y ipinamalas na niya ang kanyang pagiging lider. Hindi siya nasisiyahang maging isang tagasunod lamang. Sa pagtitipon ng mga batang kasinggulang niya, siya ang nagiging lider ng pangkat na kanilang binubuo.

Gawain D — Pagsulat A. Bago Sumulat 1. Paghahanda * Paggamit ng Dating Kaalaman Pagtatanong kung paano nakikilala ang pamaksang pangungusap. 2. Paglalahad Pagsulat ng mga pangunahing detalyeng sumusuporta sa pangunahing paksa o pamaksang pangungusap. Ilahad sa pisara ang modelong talata. Francisco Sendrijas Si Francisco Sendrijas ay mas lalong kilala sa tawag na Francisco Dagohoy. Pinaniniwalaang nagtataglay siya ng kakaibang “anting-anting” o “dagon.” Ito raw ang dahilan kung bakit hindi siya napapahamak. May kakayahan daw siyang tumalon mula sa isang bundok papunta sa kabila at tumalon sa ilog dahil taglay niya ang

“hoyohoy.” Siya ang nanguna sa pinakamahabang himagsikan ng mga Pilipino laban sa mga Español na umabot ng 85 taon.

Ang pangunahing paksa o pamaksang pangungusap ay ang huling pangungusap. Anu-ano naman ang pangungusap na nagsasabi ng mga detalyeng sumusuporta sa pangunahing paksa? B. Habang Sumusulat Pagpapaliwanag ng mga tuntunin sa pagsulat ng detalyeng sumusuporta sa pangunahing paksa. 1. Isulat muna ang pangunahin o pamaksang pangungusap. 2. Pagsunud-sunurin ang mga detalye o mahahalagang pangyayari. Pamaksang Pangungusap: _____________________________ Ibang Detalye: _________________________________________ 1. _____________________________________________________ 2. _____________________________________________________ 3. _____________________________________________________ Ilahad sa pisara ang isang talata tungkol sa pagdiriwang ng Eid’l Fitr. Simbahan, Nakiisa sa Pagdiriwang ng Eid’l Fitr Nakiisa ang Simbahang Katoliko sa pagbati sa mga kapatid nating Muslim sa pagtatapos ng Ramadan at pagdiriwang ng Eid’l Fitr. Sa pinalabas na mensahe

55

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement