Page 59

ika-30 ng Agosto, 1896. Sumunod dito ang unang walong lalawigang naghimagsik laban sa mga Español – ang Maynila, Bulacan, Batangas, Cavite, Tarlac, Pampanga, Laguna, at Nueva Ecija.

Upang sugpuin ang himagsikan, gumamit ng dahas ang mga Español. Lahat ng pinaghihinalaang kalaban ay dinakip, ikinulong, at pinatay. Ang Cavite ang naging sentro ng himagsikan sa pamumuno ni Hen. Emilio Aguinaldo. Naging matagumpay ang mga labanang pinamumunuan niya. At noong Hunyo 12, 1898, ipinahayag ni Hen. Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas sa balkonahe ng kanyang bahay. Dito unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas.” 5

“Salamat po, Lolo Jose sa salaysay ninyo. Salamat din po at ipinasyal ninyo kami sa makasaysayang pook na ito,” ang sabi ni Julius. A. Bago Makinig * Paggamit ng Dating Kaalaman * Paggamit ng Cluster Chart Itanong: “Anu-ano ang alam ninyong mga salitang kaugnay ng salitang Katipunan p ? Isulat ito sa bawat maliliit na bilog.” Katipunan

Sabihin: “Isang sanaysay tungkol sa magkakaugnay na salita sa cluster chart ang iparirinig ko sa inyo.”

Pagpapayaman ng Talasalitaan * Paggamit ng Cue Cards Sabihin: “Gamitin ang inyong dating kaalaman sa pagbibigay ng kasingkahulugan ng sumusunod na mga salita. Gawin ito sa tulong ng pagsasaayos ng mga pantig. 1. nagpainit –

a

nag

raw

pa

2. samahan –

pi ka nan sa

3. kaanib –

sa ma ka

4. adhikain –

yu nin

5. pinangungunahan –

na pi nu mu an mu m

la

Pagtatakda ng Pamantayan sa Pakikinig Sabihin: “Makinig nang mabuti at unawain ang pakikinggang teksto.”

Pagbibigay ng Layunin sa Pakikinig * Paggamit ng Pinatnubayang Pakikinig at Kritikal na Pag-iisip Pagtatalakayan/Pagsagot sa mga tanong pagkatapos maiparinig ang baha-bahagi ng teksto. Pagsasabi na may mga tanong silang sasagutin sa bawat bahaging pakikinggan.

B. Habang Nakikinig * Paggamit ng Cooperative Learning Hatiin ang klase sa limang pangkat. Bawat pangkat ay sasagot sa itatakdang tanong. Unang Bahagi: Ano ang nagpaalab sa damdamin ng mga Pilipino upang tuluyang ipaglaban ang minimithing kalayaan?

49

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement