Page 56

V. TAKDANG-ARALIN Magsaliksik ng mga kwentong-bayan. Kilalanin at suriin ang katangian ng bawat tauhan nito. Itala ito sa tsart. Mga Tauhan ng Kwento

Mga Katangian

Gawain D — Pagsulat A. Bago Sumulat 1. Paghahanda * Paggamit ng Biswal/Larawan Pagpapakita ng larawan ng mga taong namamasyal sa parke o zoo. Papagbigayin ang mga mag-aaral ng mga pangungusap tungkol sa larawan. Ipasulat ang mga ito sa pisara. 2. Paglalahad * Paggamit ng Modelo Pagsusuri sa mga pangungusap na nakasulat sa pisara. Itanong: “Paano sinisimulan ang pangungusap? Paano nagtatapos o anong bantas ang ginagamit sa pangungusap na pasalaysay, patanong, pautos, at padamdam?”

46

(A) Pangungusap ayon sa gamit: 1. Kayganda ng umaga! 2. Bakit maganda ang umaga? 3. Ipaliwanag mo kung bakit maganda ang umaga. 4. Maganda ang umaga kapag sumisikat ang araw. (B) Pangungusap ayon sa kayarian: 1. Maganda ang talakayan ng mga mag-aaral. 2. Pinag-usapan ng mga mag-aaral na lalaki ang tungkol sa dalawang uri ng panahon samantalang tinalakay ng mga mag-aaral na babae ang tungkol sa mga produktong inaani sa iba’t ibang rehiyon ng bansa. 3. Natutuwa si Bb. Cruz sa kanyang matatalinong mag-aaral dahil sa kakayahan nilang magsaliksik ng kanilang aralin. Patnubayan ang mga mag-aaral sa pagsusuri ng bawat pangungusap ayon sa gamit (A) at ayon sa kayarian (B). 1. Saan nagsimula ang mga pangungusap? 2. Sa anong bantas nagtapos ang bawat uri ng pangungusap? 3. Ano ang bumubuo sa pangungusap na payak? tambalan? hugnayan? B. Habang Sumusulat Pagpapaalala sa mga tuntunin sa pagsulat ng mga uri ng pangungusap ayon sa gamit at ayon sa kayarian. Pagsulat ng sariling pangungusap (likha).

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement