Page 55

Pag-unawa Pagtukoy ng mga detalye ng katangian ng tauhan sa kwento. Nasusukat ang lubos na pagkaunawa sa anumang binasa kapag natutugunan ang mga batayang katanungan. Sa tulong ng mga pananong na Sino, Kailan, Saan, Ano, Alin, at Bakit, natutukoy ang mga detalye sa binasang akda. Sa tulong ng pagsusuri sa sinabi o ginawa ng tauhan, natutukoy ang kanilang katangian. Basahing muli ang kwento. Punan ang tsart ng katangian ng tauhang binanggit sa kwento. Gawin sa sagutang papel. Mga Tauhan

Katangian

1. Prinsesa Alindog 2. Prinsipe Baldo 3. Prinsipe Makisig

Pagpapahalaga Itanong: 1. Bakit dapat pahalagahan ang sariling panitikan? 2. Paano mo ito pahahalagahan?

Ang Alamat ng Lawa ng Sampalok Noong unang panahon, sa bayan ng Sampalok na ngayon ay San Pablo ay may malawak na bakuran ang mag-asawang Mang Pedro at Aling Maria. May puno ng sampalok na napakatamis ang bunga sa looban nina Mang Pedro. Isang araw, may matandang lalaki ang nagmamakaawang humingi ng bunga ng sampalok. “Ipanggagamot ko po ang bunga ng sampalok sa apo kong may sakit,” wika ng matanda. “Mahirap po kami at wala akong pambili ng gamot.” Galit na galit si Mang Pedro sa matanda at sinabi ang ganito, “Layas hampaslupa! Hindi ko ipinamimigay ang bunga ng aming sampalok.” “Ito’y aming ipinagbibili,” bulyaw ng masungit na si Aling Maria. Kinagabihan, bumuhos ang napakalakas na ulan kasabay ang malakas na hangin at kulog. Magdamag ang pag-ulan. Kinaumagahan, ang malawak na bakuran nina Mang Pedro ay lumubog at naging lawa. Ang lawa ay hugis buto ng sampalok. Mula noon, tinawag itong Lawa ng Sampalok.

Mga Tauhan ng Kwento

Mga Katangian

IV. PAGTATAYA *

Paggamit ng Information Retrieval Chart Basahin ang kasunod na alamat at ibigay ang katangian ng tauhan. Isulat ang inyong sagot sa angkop na kolum ng tsart.

45

Profile for Vibal Publishing House

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

2010-03-22-14.17.05  

2010-03-22-14.17.05.pdf

Profile for vibal
Advertisement